Etiket Arşivleri: Yapılabilirlik çalışmaları

Fizibilite Çalışması Boş Taslağı

ÖNEMLİ: Yapılabilirlik çalışmaları sırasında ilgili kısımlarda kullanılan veriler, hesaplamalar ve ayrıntılar ilgili kısmın içinde veya ek olarak sunulmalıdır. Hangi hesaplamanın, varsayımın neye dayandığının bu anlamda kanıtlanması gereklidir.