Etiket Arşivleri: Sunflower Oil

Ayçiçek Yağı Sanayii İşletmelerinde Üretim Süreci ve Yan Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması ( Dr. Kıymet Tunca ÇALIYURT )

Özet

Küspe ve sabun ayçiçek yağı sanayiinin yan ürünleridir. Sabun çok az miktarda elde edildiğinden muhasebe açısından ihmal edilmektedir. Küspe ise %57 verimliliğinde elde edilen değerli bir yan ürün olduğundan muhasebe kaydına alınmalıdır. Bu çalışmadaki amacımız ayçiçek yağı üretimi yapan fir- maların üretim sürecini tanıtmak ayrıca küspenin muhasebe kayıtlarına alınmasını örnek olay yardımıyla incelemektir.

Anahtar Sözcükler: Yan ürün, maliyet muhasebesi, ayçiçek yağı, küspe.

Abstract

(The Production Procress in Sunflower Oil Industries and The Cost Calculetions of By-products)

Oil-cake and soap are by-products of sunflower oil industry. Soap is generally ignored for accounting because of its low production quantities. However oil-cake should be take part in accounting because of its high production efficiency up to 57%. The aims of the study are to introduce production procees of sunflower oil industry and to analyse register of oil-cake by an example.

Key Words: By-product, cost accounting, sunflower oil, oil-cake.

Sunflower Oil

FE 467

FOOD ENGINERING Design II

Name of company: İpek Yağ

Date of establısh: 2013

Type of process: SUNFLOWER OIL PRODUCTION

Area of the plant: 11.000 m² closed area 30.000 m² total area

Capacity

Operating time

NUMBER OF EMPLOYEES

760 tons (seed)/day

300 tons edible (refined) oil/day

24 hours/day
256

ENERGY REQUIREMENTS

COAL , STEAM, ELECTRICITY