Etiket Arşivleri: STAJ DOSYASI

Edirne Yağ Staj Raporu

Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1950’li yıllardan beri ham yağ üretimi ile yağ sektöründe öncü bir yere sahip bir aile şirketi tarafından kurulmuştur. Tesislerin temeli, Edirne şehir girişindeki sanayi bölgesi içinde 34 dönümlük arazi üzerinde 6 Mayıs 1972 tarihinde atılmıştır.

Günde yaklaşık 200 ton ayçiçek tohumu işleyebilen tesisin kapasitesi daha sonra ilave edilen ön pres tesisinin yardımıyla 300 tona çıkarılmıştır. İlk yıllarda üretilen hamyağ daha çok margarin üreticilerine, ekstraksiyondan yan ürün olarak elde edilen ayçiçek küspesi ise yem fabrikalarına ve bölgedeki hayvan yetiştiricilerine pazarlanmıştır. Ekstraksiyon ünitesinde üretilen küspenin değerlendirilmesi amacıyla aynı arazi içinde 1978 yılında karma yem fabrikası işletmeye açılmıştır. Yıllık ortalama 25,000 ton olan üretimi ile bölgede özellikle çok yaygın olan süt hayvancılığına hizmet etmektedir.

Erpiliç Staj Raporu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

STAJ DOSYASI

STAJYER :

STAJ YERİ : ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM VE PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. – BOLU KESİMHANESİ

STAJ TARİHİ :

 Staj Dosyası Kapak Kısmı

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi

 Yaz Stajı Kuralları

 Yaz Staj Raporu Hazırlama Esasları

 Öğrenci Özgeçmiş Formu

 Staj Eğitim Çalışması Günlük Devam Çizelgesi

 Yaz Stajının Yapıldığı Kuruluş Hakkında Bilgiler

 Kuruluşun Adı

 Kuruluşun Yeri

 Kuruluşun Organizasyon Şeması

 Kuruluşta Çalışan Mühendislerin Sayısı Ve Kuruluş İçindeki Fonksiyonları

 Kuruluşun Kısa Tarihçesi

 Kuruluşun Temel Çalışma Konusu

 Entegre Tavukçuluk Üretim Tesisi Bölümleri

 Giriş

 Kesimhane Bölümleri

 Üretim Bölümleri

 Üretim Planlama Bölümü

 Kalite Kontrol Bölümü

 Depolama Ve Muhafaza Bölümleri

 Sevkiyat Bölümleri

 Laboratuar Bölümü

 Clostridium Perfiringens Analiz Talimatı

 Escherichia Coli Analiz Talimatı

 Lysteria Monocytogenes Analiz Talimatı

 Maya-Küf Analiz Talimatı

 Salmonella Analiz Talimatı

 Serbest Klor Analiz Talimatı

 Staphylococcus Aureus Analiz Talimatı

 Suda Koliform Bakteri Analiz Talimatı

 Toplam Aerobik Bakteri Analiz Talimatı

 EK A: Broiler Piliç Üretimi

 EK B: Amonyak Yanığı

 Sonuçlar