Etiket Arşivleri: Refraktometre

Refraktometre ( MEGEP )

1. KIRILMA İNDİSİ TAYİNİ

1.1. Kırılma İndisi

1.2. Refraktometre

1.2.1. Çalışma Prensibi

1.2.2. Yapısı

1.2.3. Çeşitleri

1.2.4. Kalibrasyonu

1.3. Zeytinyağında Kırılma İndisi Tayini

1.3.1. Yapılışı

1.3.2. Hesaplamalar

2. MEYVE SULARINDA KATI MADDE MİKTARI KURU MADDE TAYİNİ

2.1. Prensip

2.2. Yapılışı

2.3. Hesaplamalar

Refraktometre

REFRAKTOMETRE

  • Metal İşleme Sıvıları ( Bor Yağları ) yağ oranlarını -konsantrasyonlarını  ölçmek  için  gerekli  olan ölçüm aletidir.

  • Ölçüm aralığı 0- 20 Brix  olup son  derece  net  bir ölçüm yapılmasını sağlamaktadır.

  • Ürün  aynı  zamanda gıda ve  özellikle içecek  sektöründe de kullanım  alanı  bulmaktadır.

  • Refraktometrede Ölçüm Yapılması:

  • Refraktometrenin cam kısmına  2-3   damla  emülsiyon damlatılır.

  • Refraktometrenin  cam  kapağı  kapatılır , aşağıdaki  gibi bakılır.

  • Refraktometrede  aşağıdaki gibi  alt  kısım  beyaz üst  kısım  mavi  olacak  şekilde oluşan  yatay çizgi refraktometre  okumasını  verir. Bu  değerin  ürüne  ait  refraktometre  katsayısı  ile çarpılması ile emülsiyondaki  yağ  oranı tespit  edilir.

Konsantrasyon Tespiti

Gıdaların fiziksel özelliklerinin tespitinde konsantrasyon ölçümü önemli bir rol almaktadır. Özellikle kütle denkliklerinin kurulmasında ihtiyaç duyulan konsantrasyon miktarının ölçümü çeşitli şekillerde olmaktadır. Yöntemler örneğe ve konsantrasyonunun bulunması istenen maddeye göre farklılık gösterebilir. Örneğin meyve suyunda şeker konsantrasyonunu ölçmek amacıyla refraktometre kullanılır. Refraktometreler örnekten kritik kırılma açısını ölçerler. Kritik kırılma açısı konsantrasyonla değişir. Konsantrasyonda bir artış olduğunda kırılma açısı da büyür. Renk , gaz ve çözünmüş partiküller ölçüm sonuçlarını etkilemez. Refraktometreler ,genellikle sukroz içeren, solüsyonlardaki çözünmüş madde miktarının tayininde kullanılır. Kırılma indisi ve kuru madde içerik miktarı arasındaki ilişki sukroz için iyi bilinir ve “Brix” olarak ifade edilir. Brix ; 100 gr sıvı şeker solüsyonundaki sukroz miktarının gr olarak ifadesidir. Fakat , kuru madde miktarının sabit kalmasına rağmen , şeker solüsyonunun kırılma indisi sıcaklıkla değişebilir. (1)