Etiket Arşivleri: pH

ÇEV205 Çevre Kimyası 1 Laboratuvarı Deney Föyü

1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

2. Hafta: Çözelti Hazırlama

3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu

4. Hafta: Kromatografi

5. Hafta: pH, İletkenlik ve CO2 tayini

6. Hafta: Alkalinite Tayini

7. Hafta: Sertlik ve Ca2+- Mg2+ Tayini

8. Hafta: Ara Sınav

9. Hafta: Tatil

10. Hafta: Sülfat Tayini

11. Hafta: Klorür Tayini

12. Hafta : Renk ve Bulanıklık Tayini

13. Hafta: Alev Fotometresi ile Sodyum ve Potasyum Tayini

14. Hafta: Telafi

15. Hafta: Telafi

Kaynak: http://cevre.beun.edu.tr/dersnotu/cevrekimyasi1/cev215-laboratuar-foyu.pdf

Determination of pH of Common Substances

EXPERIMENT 20: Determination of pH of Common Substances

Materials:

pH paper and color chart (pH range 3 to 12) or pH meter

distilled water white vinegar household ammonia (or baking soda)

spot plate test or 3 small test tubes stirring rod

solutions / fruits juice (lemon, lime, orange, or melon) beverages (cola, carbonated non-cola, milk)

chlorox

INTRODUCTION

For most of the science experiments below, you will need a pH indicator, such as wide-range litmus, pH paper, or pH meter. These pH indicators contain a chemical that changes color when it comes in contact with acids or bases. For example, litmus and pH paper turn red in strong acids and blue in strong bases. Because only a few pH indicators measure pH over a wide range of pH values, you will need to find out the pH range of the indicator you use. Typically, the color chart provided with each pH indicator kit will show the pH range of that indicator. Color pH indicators provide only an approximate measure of the pH, or the strength of the acid or base. They are not as accurate as the expensive instruments scientists use to measure pH, but they are adequate for the experiments below.

Indicators, in chemistry, are natural or synthetic substances that change color in response to the nature of chemical environment. Litmus, for example, is a natural dye that turns red in most acidic solutions and blue in most basic solutions. Compounds that undergo color changes when there is a pH change in the solutions in which they are contained are called indicators (Table 1).

Indicators are used to provide information about the degree of acidity of a substance or the state of some chemical reactions within a solution being tested or analyzed.

How to Measure With pH Paper

When measuring pH with pH paper, dip the end of a strip of pH paper into each mixture you want to test. After about two seconds, remove the paper, and immediately compare the color at the wet end of the paper with the color chart provided with that pH indicator. When measuring pH with pH meter , dip the end of electrode of pH meter into each mixture you want to test. Write down the pH value and color. Always use a clean, unused strip of pH paper for each mixture that you test.


Source: http://swc2.hccs.edu/pahlavan/intro_labs/Exp_20_pH_of_Common_Substances.pdf

Etkin Ph Metre Kullanımı Nasıl olur?

Ph metre, bir çözeltideki hidrojen iyonları konsantrasyonunu bir tur logaritmik ölçümle veren cihaz. Ph’daki 7’nin altındaki değerler asidik ortamı, üstündeki değerler bazik ortamı tanımlar Ph metre gıda isletmelerinde,tıpta, laboraturlarda, arıtma tesislerinde,kimyasal üreten firmalarda ve daha başka bir çok alanda yaygın bir şekilde kullanılıyor.Daha ziyade prosesi takip ederken kullanılan bu cihaz, aslında başka işaretler de verir. aşağıda bunlardan bazılarına ve ph metrenin farklı bazı kullanım alanlarına değinecegim. Bunların bir çoğu süt sektörü ile ilgili bilgiler içerse de ph metrenin kullanılma biçimini göstermesi bakımından faydalı olabilir.

1) Çiğ süt alımında etkin ph metre kullanımı: Çiğ sütün ph’si ırksal ve yöresel koşulların küçük etkileri bir kenara bırakılacak olursa 6,60’tir. phmetreniz soğuktan etkilenmeyen pahalı modellerden değilse ki genellikle degildir cok soguk,donlu havalarda degerler yukselir.bu sapmanin ne kadar oldugunu aldiginiz sutlerin ortalamasindan anlayabilirsiniz.bu deger genellikle 6,70’i pek asmaz. iste donlu gunler icin 6,80 ve ustundeki degerler,diger gunler icin ise 6,70 in ustundeki degerler en az 4 ihtimal dahilinde değerlendirilmelidir:

1) Süte su ile hile yapılmıs olabilir.su,genellikle baziktir

2) Süt hayvanında kronik ya da subklinik mastitis söz konusu olabilir.

3) Süte soda,kostik gibi alkali maddelerle asitliği yüksek tutan başka kimyasallar atilmis olabilir

4) Temizleyici kimyasalı iyi durulanmayan makine ve sagim kaplari kullanilmis olabilir.

eğer ph 6,50’nin altindaysa:

1) Süt ureticisinin cesitli uyanikliklari ya da ozensizlikleri soz konusu olabilir. (geceleri de sagim yapmak,sutu sıcak yerde muhafaza etmek vb… )

2) Süt yeni sagilmis olsa da mikrobiyolojik hareket cok hizlidir.zira bakteriler cok sayıdadır ve cesitli asitler urettikleri icin ph beklenilmedik şekilde dusmustur.bu, sağım makinasındaki hijyenik sıkıntılardan,diğer hijyen kusurlarından ya da sağım hayvanın hastalığından kaynaklanabilir. bu sutlerin yogunlugu pastorizasyonun ve üretimin basarisini etkiler.pastorizasyon isisini artirmak ve diger onlemleri almak gerekebilir.

3) Hatali bir bilgi ise hatasi bana ait olmak uzere yine sagim hayvaninda mastitis olabilir demek istiyorum cunku mastitisin ph’yi dusurduguyle ilgili su ana kadar rastladigim bir kaynak yok.ancak uzerine gittigimiz asitli sutlerde mastitise bir cok defa rastladik ve ureticiyi tedaviye yonlendirdik.Elimde bu kadar örnek olay olunca mastitisi ph düşüsünde tali değil ana etken olarak belirtiyorum.

4) Ağız sütü sözkonusu olabilir.bu sütün kimyası normal sütten farklıdır.ağız sütü aslında hayvanın yeni doğan yavrusunun kritik gunleri için üretilmiş ona özel bir besindir ve urune işlemeye uygun degildir.

5) Kitabi bir bilgi olarak 6,10 ve altindaki ph degerlerini tasiyan sutlerin urune islenmemesi gerektigi soylense de bu degeri daha yuksek tutmak gerekir;zira bakteriler genellikle yarismacidir.birbirlerine baskin gelenler ortami ele gecirir ve bu durum urunde sorunlara yol acabilir.genel ortalama dikkate alinarak 6,10’larda sut bulunmasa bile dip degerler uyarilmali gerekirse iade edilmelidir. ph’si dusuk sutleri asitlendirici olsun ya da olmasin her turlu istenmeyen mikroorganizmanin (fungi dahil) cirit attigi bir yer olarak gormek ve ona gore muamele etmek gerekir. Bu bakterilerden biri olan ve stresli bakteri olarak tanimlanabilecek bazi staphylococcus aureus soylari,strese girdiginde cevresindeki bakteriler icin enterotoksinler yayarak onlari zehirler.daha sonra bu zehirle kendisi de yok olur ancak gidada kalan bu toksinler gida zehirlenmelerine sebep olabilir.ortamda ne kadar cok stafilokok varsa, bu risk o kadar yukselir. fungilerden kufleri ise bakterilerden ayri degerlendirmek gerekir.zira bunlardan bazilarinin urettikleri mikotoksinler, karaciger kanseri basta olmak uzere kanserlere yol acabilirler.

2) Durulama kontrolu amaciyla ph metre kullanımı:
Zemin ve Ekipman temizlerken kullanilan dezenfektanlar genellikle baziktir.bu kimyasallarin ph degerleri 8-14 arasinda değişebilir. bunlarin seyreltilmesiyle elde edilen cozeltinin ph’si muhtemelen 8-10 arasinda olacaktir.iste bir ekipmanin iyi durulanıp durulanmadigini durulama suyu ph’sini kontrol ederek gorebilirsiniz.durulama iyi yapilmamissa durulama suyu ph degeri, isletme suyu ph degerinden daha yuksek olacaktir.

3) Mikroorganizma gelişimini kontrol amaçlı ph metre kullanımı:
Her firmanin kendi üretim değerlerinden oluşan bir üretim çizgisi vardır.bu çizgi, ilk başta bilimsel veriler dikkate alınarak hazırlansa da zaman içinde oluşan beğeni,yaşanan sorun ya da tecrubelerle revize edilir ve firmaya has, kararlı bir hal alır.çizginin dışına çıkılmak istenmez. Örneğin klasik peynirde x döneminde 5,80 kesme ph’lı peynir elde edilmek isteniyor ve jel ph’da bu, 10 birimlik asidik gelişim ile sağlanıyorsa, bunun çok altında ve üstündeki değerlere duruma göre pastörizasyon ısısı, mayalama sıcaklığı,maya miktarı,baskı ağırlık ve süresi,oda ısısı,önsoğutma ve soğutma derecesi gibi enstrumanlarla mudahale edilir Normalde x derece hava sıcaklığında, y ph’da mayalanan sütün 2 saat sonraki normal asidik ilerlemesi 10 birimken ilerleme 30 birim olmuşsa ya da 3 birimde kalmışsa orda kesinlikle mikrobiyolojik bir sorun vardır ya da enstrumanlar yanlış kullanılarak bu sorun yaratılmıştır. Biyolojik ya da kimyasal arıtma tesislerinde de ph çok önemlidir.tesisisin anaerob arıtması varsa burda ortamı oluşturan 2 ana grup bakteri olan metan ve asit bakterileri birbirinden farklı ph değerleri isterler ve ortam iki tarafı da zor durumda bırakmayan 6 gibi bir ph değerine ayarlanmaya çalışılır. Aerob Arıtmanın laboratuar ortamında uretilmiş biyolojik bakterileri ise ortamdaki dogal florayla sürekli bir kavga dövüş içerisindedir.ph yaşam aralığından uzaklaşıldıkça-daha çok aşağı gidişlerde- bu bakterilerin kavgada işleri zorlaşır.özellikle fungiler, ph değeri düştükçe ortamdaki etkinliklerini artırarak tesisi çalışmaz hale getirebilirler.bu yuzden havalandırma havuz ya da havuzları ph metre ile kontrol edilerek ph değerini 8’e yaklaştıran tedbirler alınır. Kontrol, tamamıyla yitirilirse 11-13 gibi ph değeri ile bir katliama gidilerek sistem yeniden kurulabilir.

pH Değerinin Tayini ( YTÜ Çevre Kimyası )

pH bir çözeltinin asitlik özelliğinin göstergesi olup, hidrojen iyonunun aktivitesinin eksi logaritmasına (– log [H+]) eşittir. Çevre Mühendisliği uygulamalarında sık kullanılan pH değeri su temininde, koagülasyon, dezenfeksiyon, su yumuşatma ve korozyon kontrolü gibi işlemlerde büyük önem taşır. Biyolojik proseslerde pH ortamda bulunması istenen mikroorganizmaların yaşamasına uygun olacak şekilde ayarlanır.

pH Nedir?

pH bir çözeltinin asit veya baz olma özelliğinin şiddetini gösteren bir terimdir. Yani çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunun bir ifade çeşididir. pH skalası çoğunlukla 0-14 sınırında ifade edilir. pH=7 değeri nötralliği ifade eder. pH değerleri azaldıkça asit şartlar artar, pH değerleri arttıkça alkali şartlar artar.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727

Genel Kimya Deney Raporu – Ph Deneyi

Yaptığımız deneyde bazı renklerin birbirine yakın bir şekilde çıkması bizi karşılaştırma esnasında çok zorladı. Yaptığımız deneyde pH ifadesinin tam katlarının değerleri için renkler bulduğumuzdan ondalık çıkan pH’ı gözle kestirme işlemindeki doğruluk çok küçük bir olasılık. Bu deneyle iyonik çözeltilerin pH larını indikatörler yardımı ile bulup içeriğini zayıf yada kuvvetli; asit veya baz sınıfına sokabiliriz

‎Laboratory‎ > Investigation Of Buffer Systems

A compound can buffer the pH of a solution only when its concentration is sufficient and when the pH of the solution is close (within about one pH unit) to its pKa. To make a buffer you must first pick a compound whose pKa is close to the pH you want for the solution, and then decide what the buffer concentration should be. Typically, buffer concentrations are between 1 mM and 200 mM, depending on the desired ionic strength and the buffering capacity required. If the pH is expected to decrease during the experiment, choose a buffer with a pKa slightly below the working pH. Conversely, if the pH is expected to increase during the experiment, select a buffer with a pKa slightly above the working pH. Having decided on the total buffer concentration, you must adjust the ratio of the protonated and unprotonated forms of the buffer in your solution so as to give the desired pH. Typically, buffers are composed of weak acids and their salts, or weak bases and their salts. If the protonated form is uncharged, it is an acid (like acetic acid), and its unprotonated form is a salt (e.g., sodium acetate). Conversely, if the unprotonated form is uncharged it is a base (like Tris base), and its protonated form is a salt.

….

 

Laboratory‎ > ‎Ph and Indicators

DISCUSSION:

An appropriate indicator will change colour at the equivalence point of the titration.Litmus is not used in titrations because the pH range over which it changes colour is too great.Universal indicator which is actually a mixture of several indicators displays a variety of colours over a wide pH range so it can be used to determine an approximate pH of a solution but is not used for titrations. Determine what species are present at the equivalence point & deduce the pH at the equivalence pointAcids – sour, turn litmus red, react with active metals to form hydrogen, react with bases to form salts and water. Bases – bitter, soapy feel, turn litmus blue, react with acids to form salt and water.

The reaction between acids and bases ensures that there are no naturally occurring strong acids or bases in the Earth’s crust. It is instead made up of many kinds of salts from which some of the many acids and bases are manufactured. Litmus is a lichen extract that is red in the presence of acid and blue in the presence of base.A table of some common indicators appears on a following page. The table lists the chemical and common name (if there is one) of the indicators, the pH range where the color change occurs, and the acid form-base form colors. pK is an expression of the normal equilibrium concentrations of the acid and base form of the indicators and the preparation describes how to prepare a solution of the indicator. These latter two data columns are of lesser interest to us. Note that many of the indicators are related, especially the “phthalein,” “nitro,” and “sulfonic” compounds. One of the indicators in the table, 2,4,6-trinitrotoluene, is commonly known as TNT.

One might say that using this indicator is a “blast.” All indicators undergo their color change from acid form to base form over a pH range. The range may be narrow – only one pH unit as for Clayton Yellow, or the range may be wider – two pH units for 1,3,5-trinitrobenzene. Some indicators, like red cabbage juice that is used in many classroom experiments, change color over two pH ranges. These indicators have an acid, neutral, and base form.