Etiket Arşivleri: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

Termodinamik Ders Notu ( Prof.Dr. Yaşar İSLAMOĞLU )

1. Termodinamiğin temel kavramları,

2. Saf maddenin özelikleri,

3. Termodinamiğin I.Yasası (Kapalı sistemler),

4. Termodinamiğin I. Yasası (Kontrol hacimleri),

5. Termodinamiğin II. Yasası,

6. Gaz akışkanlı güç çevrimleri

7. Buharlı güç çevrimleri.

1. TERMODİNAMİĞİN TEMEL KAVRAMLARI

Termodinamik, enerjinin bilimi olarak tanımlanabilir. Enerji, değişikliklere yol açan etken olarak düşünülebilir. Termodinamik sözcüğü, Latince therme (ısı) ve dynamics dynamics (güç) sözcüklerinden sözcüklerinden türemiştir ve ısıyı işe dönüştürme tanımına uymaktadır. Günümüzde termodinamik termodinamik, enerji ve enerji dönüşümlerini kapsayan bir anlam taşımaktadır. Güç (elektrik) üretimi ve soğutma termodinamiğin uygulama uygulama alanlar alanları arasındadır.

Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri ( Prof. Dr. Ali PINARBAŞI )

GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN ÇÖZÜMLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Güç çevrimlerinin çözümlemesinde yaygın olarak yapılan kabuller ve basitleştirmeler:

….