Funguslar

  • Genel Mikrobiyolojiwww.foodelphi.com

    Funguslar

    1.1.FUNGUSLAR Bitki patojeni mikrorganizmalar içerisinde en büyük grubu teşkil ederler. Bugün 100.000 den fazla fungus türü bilinmektedir. Bunun 10.000 den…

  • Gıda MikrobiyolojisiFoodelphi.com lab library-min

    Funguslar

    FUNGUSLAR (MAYA ve KÜF) • Funguslar KÜFLER ve MAYALAR olmak üzere ikiye ayrılır. Ökaryatik hücre yapısında, klorofil içermeyen, heterotrof canlılardır. Tek…

Başa dön tuşu