Etiket Arşivleri: Enerji

Enerji ve Entalpi

3. ENERJİ VE ENTALPİ

ENERJİ

Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve ısı oluşmasıyla sağlanır. İki sistem arasında ısıl temas sonucu bir sıcaklık farkı oluşuyorsa, enerji bir sistemden diğerine ısı şeklinde aktarılmıştır. Açık sistemler arasında da sistemden sisteme madde taşınmasıyla ısı transferi yapılabilir. Ancak “bir sistemin ısısı” veya “işi” yerine “bir sistemin enerjisi”nden bahsedilir.


Kaynak: http://www.bayar.edu.tr/besergil/3_enerji_ve_entalpi.pdf

Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi ( Prof. Dr. Ali PINARBAŞI )

HAREKETLİ SINIR İŞİ

Politropik, İzotermal ve İzobarik hal değişimi

KAPALI SİSTEMLER İÇİN ENERJİ DENGESİ

Sabit Basınçlı bir genişleme ve sıkıştırma işlemi için Enerji denkliği

ÖZGÜL ISILAR

MÜKEMMEL GAZLARIN İÇ ENERJİ, ENTALPİ VE ÖZGÜL

ISILARI

Δu ve Δh ‘ı hesaplamak için kullanılan üç yol