Etiket Arşivleri: C12H4Cl4O2

Dioksinler ve Bunların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri ( Mustafa Cüneyt GEZEN )

DİOKSİNLER VE BUNLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mustafa Cüneyt Gezen

Dioksinler nedir?

 Dioksinler, bilimin tanıdığı en kuvvetli zehirdir. Hatta siyanürden bile daha toksiktir.

 Özellikleri ve toksisiteleri birbirleriyle ilişkili olan geniş bir kimyasal madde grubudur.

 Yetmişbeş farklı dioksin olmasına karşın, en zehirli olanı 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD)’dir. (Karsinojen Grup 1 – IARC)

 Dioksin, üretilmez ya da endüstride ve öteki üretim dallarında kullanılmaz.

 CAS # 1746-01-6

 Molekül ağ: 322

 Ampirik formülü: C12H4Cl4O2

 Genel adı: Dioksin, TCDD, dibenzo-p-dioksin

 Şekil ve renk: renksiz, iğne biçiminde kristaller

 Özgül ağ: 1,8 (20 °C de)

 Koku: kokusuz

 Yanıcılık: yanmaz

 Reaktivite: ısıtılırsa ve UV ışığı altında parçalanır (Toxicology Department, CRCE, PHE 02/2013, v.2)

 Yakma birimlerinde, evsel atıkların yakılma olayı sonucu oluşan dioksin miktarı, yakılan atıktaki klor miktarına bağlıdır.

 Etkin klorun, kağıt hamurunun beyazlatılmasında kullanılması nedeniyle, kağıt sanayii de ikinci önemli dioksin kaynağını oluşturur.

 Üçüncü dioksin kaynağı ise; PVC, klorlu çözeltiler, boyalı çıkartmalar ve pestisidler gibi, klor içeren ticari ürünlerin kimyasal olarak üretilmesidir.

 Dördüncü kaynak ise; metal ayırım yerleri, rafineriler, çimento fırınları gibi endüstriyel yapılardır.

Kaynak: http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/3d111d8bb5e2e82_ek.pdf?turu=H&sube=1