Bölüm III: Atomun Yapısı

  • Genel Kimyawww.foodelphi.com

    Bölüm III: Atomun Yapısı

    Atom hakkındaki ilk görüşler, yaklaşık 2000 yıl süreyle, deneylere değil, yalnız düşünceye dayanmış, ve bilim adamları kitaplarında görüşlerini açıklamışlardır: R.…

Başa dön tuşu