Etiket Arşivleri: AYNALI SAZAN

Balık Türleri

ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus)

Trakya, Marmara ve Karadeniz’de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Ortalama 5-6, en çok 9 santimetreye kadar büyür. Üreme devresi nisan-haziran arasıdır. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Erkek de spermlerini midyenin açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. 2-3 haftada olgunlaşan yavrular, midyeyi terkeder. Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üreme tamamlanır.

AFANGUS (Aphanius fasciatus)

Ege ve Akdeniz’in sahillerine akan içsularda yaşar. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Boylan 5-6 santimetre olur. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. Kabuklular ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Bahar aylarında üremelerini yapıp, yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir.

AKYA (Lichia amia)

Kuzu, çıplak, leka ve iskender balığı olarak da anılır. Genelde 50-100 santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek, dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. Canavar balıklardandır, çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Korunması gerekir.

ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae)

Orta ve Doğu Anadolu’nun göl ve akarsularının çamurlu, kumlu ve sazlı zeminlerinde yayılış gösterir. Zeminlerden emdiği çamurlardan, küçük hayvanlar, böcekler ve larvaları seçerek besinlenir. İsmi de ordan gelir. 6-7 santimetreye kadar büyüyebilir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. Mayıs-haziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. Doğa dengesini korur.

AY BALIĞI (Mola mola)

Pervane balığı da denir. Okyanuslar ve Akdeniz’in açıklarında uzun göçler yapmadan, bazen derinlerde, bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. İyi yüzemeyen, hareketsiz bir balıktır. Deniz anaları, ahtapot, mürekkep balığı ve diğer balıklarla beslenir. 2.5-3 metre boydan 1,500 kilogram ağırlığa erişip 20-25 yıl yaşayabilir. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur.

AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio)

Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Çeşitli ülkelerde yılda 200,000 ton sazan üretimi yapılmaktadır

BAKALYARO (Merlangius merlangus)

Mezgit ve gelincikle aynı türdendir. Karadeniz’de yaygın, Ege’de az bulunur. Genelde 15- 20, en çok 45-50 santimetre boyunda olur. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu, çakıllı ve yosunlu diplerinde, fazla göçler yapmadan yaşar. Balık yumurtaları, küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir. Üremelerini şubat-mayıs arasında, sahillere yakın yerlerde yapar. Mezgitle eş, beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

BARBUNYA (Mullus barbatus)

Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15-100,000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

BERBER BALIĞI ( Anthias anthias )

Hani ailesinden bir balıktır. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık, çakıl ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı, 25 santimetre uzunluğa erişebilir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur. Denizlere renk güzelliği verir. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir.

BERLAM (Merluccius merluccius)

Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Ege, Marmara ve Akdeniz’de yaygın, Karadeniz’de seyrek bulunur. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda, gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. Kolyoz, çaça, hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa erişebilir. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir.

BIYIKLI BALIK (Barbus barbus)

Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve 0.5-2 kilogram, en çok 3 kilogram ağırlıkta olur. Büyüklerine seyrek rastlanır. Oksijeni bol, hızlı akan nehirlerin berrak kum tabanlı bölümlerinde yaşar. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur. Mayıs-haziran arasında üreme yapar ve 5,000-30,000 yumurta döker. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır.

BODUR YAYIN (lctalurus melas)

Güneydoğu’daki akarsu ve göllerin kumlu, çamurlu zeminlerinde yaşayan, 20-30, en çok 45 santimetre boy ve 100-500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça obur bir bahktır. Omurgasızlar, küçükbalıklar, balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi, yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.

BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri)

Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Boyları 12-18, en çok 22 santimetre olur. Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp, nehirlerin içlerine girer. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır, buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Küçük kabuklular, balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Nisan-mayıs arası, dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır.Erkekler de gözcülük eder. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Ekonomik değeri bölgeseldir.

CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus)

Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek başırıa yaşayan, boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaşan, omurgasızlar (mürekkep balığı, ahtapot, medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir köpek balığı türüdür. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde yüzer. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler, 8-14 arası canlı yavru doğurur. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar, ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır.

ÇAÇA (Sprattus sprattus)

Sardalya-tirsi ailesindendir. Boyu 6-8 santimetre, Karadeniz’in batısında 13-15 santimetre olanlarına da rastlanır. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. Sürüler halinde yaşar. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Eti fazla lezzetli değildir. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. Buna karşın denizlerde ekonomik değeri çök yüksek olan uskumru, palamut, torik gibi bahklar için yem değeri vardır. Kuzey Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır.

ÇAMUKA (Atherina hepsetus)

Gümüş türündendir. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sulannda, kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir. Boyu 10-12, en çok 16-18 santimetre olabilir. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında ürer. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama)

Marmara ve Karadeniz’in akarsu ve göllerinde, bazı türleri de Ankara ve Kırşehir’de yaşar. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir. Kurtlar, böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yaşayabilir. mayıs-haziran arası yaklaşık 100,000 yumurta ile üreme yapar. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir; küçükleri ise yem veya av bahğı olarak değerlidir.

ÇİPURA (Spanıs aurata)

Ege ve Akdeniz’in bu namlı balığı, Marmara’da seyrek bulunur. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. İki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.

ÇİTARİ (Boops salpa)

Karagöz ailesinden bir balıktır. Sarpan balığı da denir. Boyları 45 santimetre olabilir. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir. Bu nedenle fazla ekonomik değer taşımaz. Marmara, Ege ve Akdeniz’de bol, Karadeniz’de seyrek rastlanır. Yaşam karakteri ve üremeleri, karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir.

ÇİZGİLİ MERCAN (Uthognathus mormynıs)

Mırmır balığı da denir. Mercana göre vücudu daha uzundur. Genellikle Akdeniz’de bulunur ve en çok 30 santimetreye kadar büyür. Sığ suların bitkilerle örtülü taşlık, kayalık, kumluk bölgelerinde yaşar. Acı su bölgelerine de girer. Biyolojik yaşamı karagöz-mercan gibidir. Etinin lezzetli olmasına rağmen az bulunan ve sadece taze tüketilen bir balıktır.

ÇİZGİLİ ORKİNOS (Katsowonus pelamis)

Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’ye kadar sularımızda rastlanan orkinos türlerinden biridir. Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. Yemlendiği balık sürülerini önüne katarak Karadeniz’e çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar. Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmara’daki yerli balıkların doğal dengesini oluşturur. Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık yönüyle aşırı tüketimi, hem orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir.

DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma)

Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk, berrak ve temiz sularında yaşar. Zaman zaman nehirlere de girer. Bilimsel olarak dünyanın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp, geliştiği teorisi vardır. Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye; ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. Dişileri yaklaşık 3,500 yumurta bırakır. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir.

DENİZ ALASI (Salmo trutta Iabrax)

Karadeniz alabalığı, som balığı olarak da tanınır. Somon balığı ile hem arkabalığı, hem de benzerliği vardır. Bir türü de Akdeniz’de yaşar. Genelde 50-80 santimetre boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan, en çok 100 santimetre ve 25 kilograma erişenlerine rastlanır. Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek için nehirlere girer. Ağırlığına oranla 2,000-16,000 yumurta döker. Kuvvetli çenesi olan yırtıcı bir balıktır. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir. Eti çok lezzetli olduğu gibi, yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)

Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Bölgesine kıskançtır, başka balıkların gelmesini istemez. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre ve 0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Erkekleri 2, dişileri 3 yaşlarında olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio)

Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır. 5-6 yılda yavaş büyüyerek 12- 20 santimetre boya ulaşır. Fazla hareket etmeden sualtında yatarak ömrünü geçirir. Nisan-haziranda 12 – 18° C sularda haftalık aralıklarla ürer; dişileri 1,000-3,000 yumurta verir. Eti lezzetlidir. Büyük balıkları avlamak için yem olarak da kullanılır.

DERE PİSİSİ (Pleeuronectes Besus)

Nehirlerin denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. Akdeniz’de fazla rastlanır. Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar. Ortalama 25-30, en çok 50 santimetre boyda olur. Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800,000 yumurta bırakır. Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

DİKENCE (Gasterosteus aculeatus)

Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın pullarla kaplıdır. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1,000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması, dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. Ekonomik bir değeri yoktur.

DİKENLİ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus)

Kırlangıç ailesinin bir türüdür. Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu, yan taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır. Ege, Akdeniz ve Marmara’da bulunur. Karadeniz’de rastlanmaz. En çok 45 santimetre boyda olur. Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır. Genelde 30 metre derinlikte durgun sularda, bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar. Eti lezzetlli ve yararlıdır. Ekonomik değeri vardır.

DİKENLİ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum)

İsim benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur. Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin 30-400 metreye varan derinliklerin kumlu, çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar. Boyları 10-15, en çok 30 santimetre olabilir. Küçüklerine mıcır, büyüklerine çuka denir. Çiftler halinde gezerek yosunlar, otlar, yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir. Mayıs-temmuz arası ürer. Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur.

DİL BALIĞI (Amogtossus latema)

Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde, kumlu, çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar. Boyları 20-25 santimetre olur. Dipteki omurgasızlar, küçük balıklar ve böceklerle beslenir. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. Genelde her mevsimde bulunan, ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır.

DÜLGER (Zeus faber)

Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı, geçici balıktır. Mayısta Marmara’dan Karadeniz’e çıkar. Akdeniz, Ege, Marmara ve kısmen de Karadeniz’de yaşayan, kalın pullarla örtülü dülger balığı, etobur bir balıktır. Büyük ağzıyla kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer. Genelde 60-70 santimetre derinliklerde yaşar. Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Dülger balığı, İzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber, dikenli peygamber balığı olarak da tanılır. Eti lezzetli, beyaz ve yararlıdır.

EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba)

Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve Göller Bölgesi’nde yayılış gösterir. Düz ve ağır akışlı suların, kumluk, çamurlu zeminlerinde yaşar. Boyları 25-35 santimetre en çok 50 santimetre ve 450-500 gram ağırlıkta olur. 3-4 yaşırıda olgunluğa erişip mayıs-haziran arası üreme yapar. Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla ekonomik değeri vardır.

ELEKTRİK BALIĞl (Torpedo marmorata)

Bir köpek balığı türüdür. Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Boyu 150 santimetre olabilir. Genelde avlanmak için veya tehlike halinde 100-220 volta varan, insan için tehlikeli fakat öldürücü olmayan kısa süreli elektrik çarpması yapar. Bahar-yaz aylarında çiftleşerek ürer. Dişileri 14-15 canlı yavru yapar. Eti yenebilir, fakat ülkemizde fazla tüketilmez.

EŞKİNA (Scıana umbra)

Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre taşlık, kayalık ve mercanlı bölgelerinde yaşar. Bütün denizlerimizde bulunur. Gezgin bir balık değildir. Aynı zamanda taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır. Bahar sonu, yaz aylarında üreyen eşkina, 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir. Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir.

FANGRİ MERCAN (Sparus pagrus)

Bir mercan türüdür. Ortalama 25-35, en çok 80 santimetre boyda sıcak denizlerde, Güney Ege ve Akdeniz’de yaygın bulunan kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. Mercan ailesi içinde eti en lezzetli olanlardandır, ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir.

FENER (Lophius piscatorius)

Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yaşayan, boyları 2 metreye erişebilen, bir dip balığıdır. Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine çekerek çok büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar. Pulsuz ve çıplak vücudunu kapsayan sıvı, insan cildi için tehlikelidir. Mart-ağustos arası derinlere inerek ürer. 6-7 yaşırıda bir dişi, 1 milyon yumurta verir. Eti beyaz ve çok lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ensülin ilacı, ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir.

GAMBUSYA (Gambusia affims)

Anayurdu ABD’nin güney bölgelerinden, sivrisinek ve sıtma mücadelesi için ülkemize getirilmiştir. Durgun, sığ ve sıcak sulara çok toleranslıdır. 0’dan +30° C.’ye kadar dayanabilir. Özellikle sivrisinek larvalanyla beslenir. Aynca yosunları ve kabukluları da yer. Erkekleri, 3-5 santimetre dişileri, 6 santimetre olur. Nisan-ekim arasında erkekleri, spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır; 30 günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. Doğa dengesi ve sağlığa yararı ile çok değerlidir.

GELİNCİK (Gaidropsanıs mediterraneus)

Bakalyaro ve mezgitle ayni türdendir. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. Sıcak ve ılıman suların taşlık, kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. Balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Çevik, yırtıcı ve saldırgandır. Derisi çok kaygandır. Ortalama 20, en çok 40 santimetre boyda olur. Üremesini sonbaharda yapar. Beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır.

GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri)

Kuzey Amerika kökenlidir. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış, bu arada ülkemize de getirilmiştir. Temiz, oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen yetiştirmeye en çok uyum gösteren, tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir alabalık türüdür. Erkekler 2, dişileri 3 yılda olgunlaşıp kilogram /ağırlığına göre yaklaşık 1,000- 5,000 yumurta verir. Denizde yetiştirilenleri, daha çabuk büyüme gösterir. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

Kuzeybatı Anadolu, Abant ve 7 Göller Bölgesi’nde yayılış gösterir. Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden; planktonlar, dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25-40, yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Eylül- ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli, ekonomik değeri bölgeseldir.

GÖRDEK (Ruülus rubilio)

Kızılgöz ailesindendir. Kuzey Ege, Marmara ve Trakya’da fazla hareketli olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Kış aylarını daha derince sularda geçirir. Kurtlar, böcekler, kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla beslenir. Boyu 15-20, en çok 25 santimetre olur. Nisan-mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Besin yönüyle değersizdir, fakat av yemi olarak değerlendirilir.

GÜMÜŞ (Atherma boyeri)

Denizlerimizde yaygın olan Gümüş’ün Sapanca, İznik ve Köyceğiz Göllerinde yaşayan bir türüdür. Sıcak sularda, böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. Mayıs- eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını; kumlu, çakıllı zeminlere bırakır. Su yüzeyine yakın, sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yem olur. Eti yenebilir. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir.

GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio)

Trakya ve Doğu Karadeniz’in yumuşak zeminli, bol bitkili akarsularında yayılış gösteren bir carrasius türüdür. Büyümesi daha hızlı olup 3-4 yaşırıda 15-20 santimetreye erişir. Daha büyüklerine de rastlanır. Mayıs-haziran arası 160-380,000 yumurta döker. Bazı hallerde bu yumurtaları, sazan veya diğer havuz balıklarının döllediği de olur. Eti yenebilir. Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak yaşatılır.

GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc)

Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır. Ortalama 100-120 santimetre boy ve 20 kilogram ağırlığa erişirler. Fido planktonlarla beslenir. 3 yaşırıda cinsel olgunluğa erişip, 20 – 22° C.’de ve üstündeki sularda kilogram ağırlığına oranla 140,000 yumurta verir. Yağsız ve lezzetli eti, Çin’de değerli bir yiyecektir. Bu nedenle ülkemize de getirtilerek araştırma enstitülerinde yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir.

GÜNEŞ (Coris julis)

Bu balık da lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir. Boyları ortalama 20 santimetre olur. Gövdesini çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere güzellik katarlar. Nisan-haziran arasında üremelerini yaparlar ve türüne göre 600-20,000 taneye kadar yumurta döker.

HAMSI (Engraulis encrasicolus)

Karadeniz’in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. Marmara’da da bulunur. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Ocak-mart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde, geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 – 20° C. sularda, 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip, yaklaşık 40,000 yumurta döker. Etinin lezzeti, çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut- uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması, hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir.

HASKEFAL (Mugu cephalus)

Denizlerimizde yaygın bulunan bir kefal türüdür. Ortalama 30-50, en çok 75 santimetre boyda olabilir. Bütün kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır. Açık denizle sahiller arasında gidip gelirler. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı sulara, lagünlere, hatta nehirlerin içlerine girerler. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Yaz aylarında üreyip 150,000-1 milyon yumurta verir. Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik değeri çok yüksektir.

HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius)

Trakya-Marmara Bölgeleri, Kızılırmak, Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh Havzası’nda yayılış gösterir. Boylan 15-25, en çok 45 santimetre ve 2-3 kilogram da ağırlıkta olur. Su içindeki otlar, dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. Sazana benzer ve akrabadır. Mayıs-haziran arası 14-20° C. sularda 150-300,000 yumurtasını 2-3 defada otların üzerine bırakır. Suyun kirliliği ve oksijen değerine toleranslı bir balıktır. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Batı ülkelerinde üretimi de yapılmaktadır.

HOROZBİNA (Parablennius gattorugine)

Dalgalı sahillerin taşlık, kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek, çoğunlukla çift yaşar. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. Yaşam şartlanna göre böcekler, kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Eti lezzetsiz, sert ve kılçıklıdır. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları, midye, istridye kabukları arasına dişiler, 2,000-15,000 yumurta dökerler. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara bekçilik yaparlar.

HOROZBİNA (Blennius fluviatilis)

Marmara, Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. Boyları denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. 8-12, en çok 15 santimetre, Akdenizdeki türleri ise 20 santimetreye ulaşabilir. Su altındaki küçük hayvanlar veya böcek larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. Çıplak ve pulsuz derisi, yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. Ekonomik bir değeri yoktur.

İNCİ BALIĞI (Albunus albunius)

Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Boyları 15-20 santimetre olur. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur. Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir. Nisan-mayıs arası üreyip, yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır. Eti lezzetli sayılır. Bölgesel değerlenir. Orta Anadolu’da Gökçe, Van çevresinde darah ismiyle anılır.

ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena)

Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. Marmara’da az, Ege ve Akdeniz’de fazlaca bulunur. Akdeniz barakudası olarak da adlandınlır. Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı, barakuda olarak okyanuslarda 3 metreye kadar büyüyebilir. Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek balıklarına hücum ederler. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri olmadığı için ekonomik yönü yoktur.

İSKORPİT (Scorpaena porcus)

Yaşamı aynı aileden olan Lipsoz’un aynıdır. Farkları, iskorpitin lipsoza göre daha küçük olması (ortalama 20-30 santimetre) ve renginin koyuluğudur. İskorpitin de dikenleri lipsoz gibi çok zehirlidir. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. Eti lezzetli ve çok yararlıdır.

İSPARİ İSPAROZ (Diplodus annıüaris)

Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir karagöz türüdür. 16-20 santimetreye büyüyebilir. Deniz kurtlan, karides, yosunlar ve balık yavrulanyla beslenir. Göçer balıklardandır. İlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Eti beyaz, yağlı ve lezzetlidir.

İSTAVRİT (Trachurus trachurus)

Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Boylan karagözde 15-25 santimetre, en çok 30 santimetre, sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. Küçüklerine kraça denir. Gezici balıklardır. Hamsi, çaça, çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Lezzetli eti, çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır.

İSTRONGİLOS (Spicara smaris)

Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışan acı su bölgelerinde yaşar. İzmaritle aynı ailedendir. Erkekleri 13-16, dişileri 15-20 santimetre boy ve 50-100 gram ağırlıkda olur. Suların ısısına göre açık denizle kıyılar arasında gidip, gelirler. Nisan-mayıs, bazen de temmuza kadar üreyip 40-60,000 yumurta döker. Planktonlar, küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir. Eti lezzetlidir, bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır.

İZMARİT (Maena smans)

Denizlerimizin yerli balıklarındandır. Küçüklerine kancur, büyüklerine kanal izmariti denir. Boyu ortalama 15 santimetre, dişileri daha küçük olur. Hareketli ve kurnazdır. Yaz aylarıda sahillere kadar sokulur. Üst, ön dikenleri tehlikelidir. Batar ve yara yapar. 10-12 yıl yaşayabilir. Erkekleri 3, dişileri 2 yaşırıda olgunlaşıp, 60-70,000 yumurta verir. Balık yumurtaları, yavruları ve yosunlarla beslenir. Eti beyaz ve lezzetlidir. Bol tüketilir.

KABABURUN (Chondrostoma nasus)

Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. Göl ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar. Boylan 25-40, en çok 50 santimetre olur. Taşlara yapışık yosunlar, bitki kökleri ve dip hayvanlanyla beslenir. Mart-mayıs arası ürer ve 100,000’e yakın yumurtasını çakıllann üstüne yapıştınr. Farklı türleri, bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir.

KADİFE BALIĞI (Tınca tinca)

Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. Genelde 30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre olur. Planktonlar, küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. Mayıs-haziran arası üreme yapar. Eti lezzetlidir. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. Sportif yönü zevklidir.

KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus)

Çok yassı vücuduyla kağıt ismini alır. Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde, göç etmeyip ısı şartlarına göre yer değiştiren planktonlar, omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenen, boyları 3 metre olabilen bir balıktır. Karadeniz’de rastlanmaz, diğer denizlerde seyrek görülür. Sakin, yavaş ve ahenkli yüzen, sırasında çok hareketli olabilen bir canlıdır. Bahara doğru sahillere sokularak iklim şartlanna göre yaz boyunca ürer. İlginç bir balık olarak denizleri süsler.

KALKAN (Psetta maxima)

Bir dip balığı olan kalkan, Karadeniz’in en tanınmış balıklarındandır. Boğazlar, Marmara, Ege ve Akdeniz’de seyrek rastlanır. Gezici balık değildir. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Batı Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi’nde, kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı, 1 metre boya erişebilir. Sahillerde 5- 10 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Erkekleri 5-6, dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir.

KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans)

Boyları 50 santimetreye ulaşabilen ve kırlangıçın bir türü olan bu balıklar, güzel ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz’de yaşar. Su yüzeyinden 1-1.5 metre yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 m.’lik uçuşlarla denizleri süsler. Suların ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak, mayıs-temmuz arası ürer. 10-80 metre derinliklerde yumuşakçalar, kabuklular ve böceklerle beslenir.

KARAGÖZ (Diplodus vulgaris)

Bütün denizlerimizde, çoğunlukla Marmara ve Ege’de ılıman suların kayalıklarında yaşayan, bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Sürüler halinde yaşar. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum)

Denizlerimizde seyrek rastlanan, 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde, üstü bitkilerle örtülü kumsal, çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Boylan 30 santimetre olabilir. Bahar-yaz sonu üreme yapıp 15-18,000 yumurta döker. Eti lezzetlidir. Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur.

KEDİ BALIĞI (Scyliorhinus canicula)

Köpekbalığı ailesindendir. Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1,000 metreye varan derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. Kabuklular, omurgasızlar ve balıklarla beslenir. Boyları ortalama 80-150 santimetre olur. Kuşlar gibi çiftleşip, yumurtlayarak nrer. Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar arasına bırakır. Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. Kuluçka süresi 15 gündür. Eti lezzetli olup yenilebilir. Aynca sportif avcılığı da yapılır.

KELER (Squatina sguatina)

Köpekbalığı ailesindendir. Sıcak ve ılıman denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında, kumlu, çamurlu alanlarda fazla göç etmeden yaşar. Boyu 2 metreye ulaşabilir. Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri balıkları, omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek beslenir. Bahar sonu yaz aylannda dişiler, gruplar oluşturarak sahillere yakınlarda döllenir. 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru doğurur. Yüzgeçlerinin eti yenebilir, karaciğerinden yağ ve vitamin elde edilir.

KIKLA LAPİN (Labrus berggylta)

Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre derinlerinde yaşar. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. Dişleri çok kuvvetlidir. Üremeye yakın erkekleri, deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar. Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. Eti lezzetlidir. Aynca sportif avcılığı değerlidir.

KIRLANGIÇ (Trigüa lucema)

Ege, Akdeniz ve Marmara’nın fazla göç etmeyen, yerli balığıdır. Kısmen Karadeniz’de rastlanır. Ihk denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar. Küçüklerine derviş balığı da denir. Ortalama 25-50 santimetre olur. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır. 15-20 yıllık yaşamı vardır. 3 yaşırıda olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. Küçük kabuklular, yumuşakçalar, deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. Etinin lezzet ve yararıyla, her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Diğer Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir.

KIRMA MERCAN (Pagellus aceme)

Mercan ailesindendir. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir. Yaşam çevresi taşlık, kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Marmara, Çanakkale Boğazı ve Ege’de bolca bulunur. Ekonomik değeri yüksektir. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer. Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar, kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir.

KIRMIZI HAVUZBALIĞI

Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri gibidir.15-20 cm boyu ve renginin güzelliği ile eski çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. Çin’de ve Japonya’da üretilen çeşitli türleri ve formları vardır.

KIZILGÖZ (Rutilus mtilus)

Karadeniz, Trakya, Marmara ve Kuzey Batı Anadolu’nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar. 25-30, en çok 50 santimetreye büyür. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır. Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Bahar aylarında ürer ve 50-100,000 yumurta bırakır.. Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır. Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir.

KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus)

Kuzey Anadolu’da soğuk olmayan ağır akışlı nehirler, göl ve göletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. 20-40 santimetre boy ve 200-400 gram ağırlıkta olur. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp kg/ağırlığına göre 600,000 yumurta döker. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir.

KOCAAĞlZ (Aspius aspius)

Trakya, Marmara ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. Ortalama 60-80, en çok 100 santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kilogram ağırlığa erişebilirler. Etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla beslenir. Erginleri yalnız dolaşır. Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında 80-100,000 yumurta verir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır. Yaşam karakteri bu balığın aynı olan “aps. vorax” türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. Sis balığı olarak tanınır. Boyları 40 santimetre olur.

KOLYOZ (Scomber japonicus)

Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür. Büyük Okyanus’ta da sürüler halinde yaşar. Küçük balıklar, yavrular ve planktonlarla beslenir. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 300-400,000 yumurtasını denize bırakır. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber, taze-kuru-tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır.

KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger)

Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın, bazen de acı su bölgelerinde, 75 metreye kadar derinliklerin kumlu, çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Boyları en çok 18- 19 santimetre olabilir. Mart-mayıs arasında 1,000-6,000 arasında yumurta vererek ürer. Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar. Küçük kabuklular, yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. Eti beyaz, lezzetli ve yararlıdır.

KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman)

Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. Boyu 18-22, en çok 25 santimetre olur. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. Nisan-mayıs arası doğan yavrulara, erkek bekçilik yapar. Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz, lezzetli ve yararlıdır. Ekononıik değeri bölgelere göre değişir.

KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus)

Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında ömür geçirir. Beslendiği küçük balıklar, böcek, yumuşakça ve kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. En fazla 50 santimetreye büyüyebilir. Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir. Eti lezzetli olmakla beraber tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için ekonomik değeri yoktur. Kışı derin sularda geçirip, mart başırıdan itibaren sığlara sokulup, yaz sonuna kadar üreme yapar.

KUPES (Boops boops)

Altınkuşak da denir. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. Akdeniz, Ege ve Marmara’da bulunur. Marmara’dakilerin bir bölümü Karadeniz’e çıkar ve döner. Yosunlar, balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Boyları 15-25, en çok 35 santimetre olur. Üremelerini bahar sonunda yapar. Karagöz ve çitari ile aynı türdendir. Eti lezzetlidir. Ancak bölgesel değerlenir.

KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber)

Akdeniz, Ege ve Marmara’da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başırıın üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp, avlar. Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar. Kg./ağırlığına göre 10,000-20,000 yumurta döker. Yavrular, önce plarıktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir. Eti lezzetlidir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır.

LAHOZ/GİRİDA (Epinephelus aeneus)

Ege ve özellikle Akdeniz’de yaygın bulunan, boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür. Fazla derinlere gitmeden kayalık, taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. Oldukça yırtıcı, etçil bir balıktır. İrili ufaklı her türlü kabuklular, omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Akdeniz’in eti çok lezzetlli, şöhretli balıklarındandır. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.

LEKELİ MERCAN (Pagellus bogaraveo)

Mandagöz mercan da denir. Ege ve Akdeniz’de yaygındır. 100-300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular, omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. Boyu 30-50 santimetre olabilir. Hermafrodit bir balıktır. Hem erkeklik, hem de dişilik karakteri gösterir. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir.

LERKİT BALIĞI (Rutilus frisu)

Karadeniz’in doğu ve batısıyla Trakya’daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. Genelde 40-50, en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta olabilir. Küçük balıklar, kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar. Etinin gıda yönüyle, ekonomik değeri olduğu gibi, amatör olta avcıları için de kıymetlidir.

LEVREK (Dicentrarhus labrax)

Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Hani ailesindendir. Fazla gezici olmayan levrek, yerli balıklardan sayılır. Gençken gruplar halinde, sonraları tek başırıa yaşar. Yaşam ortamı, karanlık ve kuytu yerlerdir. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek, ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. Küçük yavru balıklarla beslenir. Ocak-mart arasında 500,000-2,000,000 yumurta dökerek, yüksek bir üreme gösterir. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.

LİPSOZ (Scorpaena scrofa)

50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları, sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde, bitkilerle örtülü, taşlık, çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. Bilhassa Marmara ve Ege’de çok rastanır. Eti çok lezzetli ve yararlıdır. Et yiyen bir balık oları lipsoz, ilkbahar aylarında ürer. Yaklaşık 3,000 yumurta döker. Dikenleri çok zehirlidir.

LÜFER (Pomatomus saltator)

Gezici balıklardan oları lüfer, Karadeniz’le Ege Denizi arasında dolaşır. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır. Buna göre: boyları, 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı, 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop, 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat, 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer, 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı, hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. Lüfer, sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. Üremeleri, bahar sonu ile yaz başıdır. Kademeli olarak 60-80,000 yumurta verir. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor)

Eskiden gemilerin altlarında, genelde köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen, bu nedenle pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. Ortalama 40 santimetre boyda olur. Sıcak ve ılıman denizleri sever; yosunlar, deniz kurtları, kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalarılarla besinlenir. Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar. Etinin gıda değeri yoktur.

MAVİ-KEFAL (Chelon labrosus)

Kefal, denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde, kıyılara yakın, denizle ilişkili nehir ağızlarında aynca içsularda ve sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür. Denizlerimizde haskefal, altınbaşkefal, topbaşkefal, mavri kefal, dudaklı kefal gibi çeşitli türleri vardır. Ayrıca büyüklüklerine göre de isimlendirilir. Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler. Yaklaşık 15 yıllık ömrü oları kefaller, 6-7 yaşlarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150 binden 7 milyona kadar yumurta verirler. Eti ve yumurtası yönünden değerli bir balıktır. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir.

MAZAK (Trigloporus lastoviza)

Benzerliğinden ötürü kırlarıgıcın küçüğü sanılır. Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. Ortalama 20-25, Akdeniz’de yaşayanları 40 santimetreye ulaşabilir. Bütün kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin kumlu zeminlerinde yaşar. Biyolojik yapısı, kırlangıçla eştir. Taze olarak tüketilen eti, kırlarıgıç gibi yararlı ve lezzetlidir.

MELANURYA (Oblade melarıura)

Mercan ailesindendir. Marmara, Ege ve Akdeniz’in 2-3 metre sığ sularında, su yüzeyine yakınlarda, fazla göç etmeden yaşar. Diğer mercan türlerinden farklı olarak sualtı bitkileriyle beslenir. En fazla 30 santimetreye büyür. Üremesi bahar sonuna kadar sürer; yumurtalarını denize bırakır. Mikroplarıktonlarla beslenen yavrular, yaz sonunda olgunlaşır. Eti bütün mercan ailesi gibi beyaz ve lezzetlidir. Ancak az avlarııldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri fazla değildir.

MERCAN (Pagellus erythnnus)

Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü balıklarındandır. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. Marmara, Ege ve Akdeniz’de yaygındır. Boyları yaklaşık 20-30, en çok 70 santimetre olabilir. Etçildir. Kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir. Denizlerin taşlık, kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik, hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. Lezzetli eti ve her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

MEZGİT (Merlarıgius euxmus)

Marmara ve Karadeniz’de bol, diğer denizlerimizde az rastlanır. Boyları 20-40 santimetre olabilir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. Gündüzleri yüzeylere çıkarak, hamsi, sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

MIĞRI (Conger conger)

2-3 metre boydan 50-60 kilogram erişebilen, 30 yıla kadar ömrü olan, yazın sığ suların, kışın 150 metre derinliklerin taşlık, kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşayan bir balıktır. Nehirlere giremez. Sert, hareketli ve yırtıcıdır. Su içinde bulduğu her canlıyı yiyebilir. Gündüzlerini yatarak geçirip, karanlıkta avlanır. İlk ve sonbahar arası 100-150 metre derinlerde, açık denize, 3-5 milyon yumurta döker. Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir.

MİNAKOP (Umbma cirrosa)

Kötek balığı da denir. Bütün denizlerimizin taşlık, kayalık bölgelerinin 100-150 metreye varan derinliklerinde, dibe yakınlarında yalnız yaşar. Zaman zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da girer. Eşkina ve sarıağızla aynı türdendir. Yumuşakça, kabuklu ve kurtlarla beslenir. Yaşadığı bölgenin şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. Sert ve beyaz etinin lezzeti levreğe yaklaşır.

MİNİ İNCİ BALIĞI (Phoxinus phoxinus)

Trakya Bölgesi’ndeki akarsularda yayılış gösterir. 7-10, en çok 14 santimetre (dişileri) boyunda olur. Suyu berrak, oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde, su yüzeyindeki böcekler, sinekler dip hayvancıkları ve balık yumurtaları yiyerek yaşar. Küçük, hareketli ve kurnaz bir balıktır. Mayıs-haziran arası yaklaşık 1,000 yumurtasını taşlara yapıştırır. Üreme devresinde başırıın üstünde ind benzeri pullar oluşur. Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır.

MÜREN (Murenea helena)

Merina balığı da denir. Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. Etçil ve yırtıcı bir balıktır. Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup, çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz. Ancak, eski Roma çağlarından beri etinin çok lezzetli oluşu bilinmektedir. Bütün denizlerimizin az derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar. Üremeleri, ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar sürer.

NOKTALI İNCİBALIĞI (Albumus bıpunctatus)

Karadeniz, Trakya ve Marmara’daki akarsularda yaygındır. Boyları 9-13, en çok 16 santimetre olur. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında, zaman zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip, su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Mayıs-haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu, çakıllı sahillere bırakır. Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanısıra, doğadaki değeri daha önemlidir.

ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus)

Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen, dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. Genelde 10-100, seyrek olarak 180 metre derinlerde yaşar. Denizdeki küçük hayvanlar ve balıklarla beslenir. Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. Bu esnada çiftler halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. Daha sonra yumurtaları korumak için erkekleri nöbet tutar. Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır.

ORFOZ (Epinephelus guaza)

Hani türünden ve levrekle akrabadır. Ortalama 60-70 santimetreden 1-1,5 metre boy ve 30-40 kilogram ağırlığa erişebilir. Ege ve Akdeniz balığıdır. Taşlık, kumluk ve yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız yaşar. Etoburdur. İrili, ufaklı kabuklular ve yumuşakçalarla beslenir. Eti çok lezzetli olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yaşamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir.

ORKİNOS (Thunnus thynnus)

Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. Çeşitli türleri vardır. Orkinos, sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. Yazın Karadeniz’e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara’ya ve oradan da Ege’ye geçerek hemen bütün Akdeniz’i dolaşırlar. Bu gezilerinde saatte 40-60 kmetre hızla yol alabilirler. Genel olarak üst sularda yaşarlar. Mart-ağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Yaşam süreleri, ortalama 15 yıldır. İhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir.

OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella)

Ot balığı olarak da tanımlanır. 2,000 yıldan beri Çin’de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. Anayurdu Çin’den dünyaya yayılan, bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır. Ortalama 40-80 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur. En çok 12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Otobur bir balıktır. Günde ağırlığının %120’si kadar ot yer. Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120,000 yumurta verir. 6-10 santimetre boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir. Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur.

PALAMUT/TORİK (Sarda sarda)

Karadeniz ve Marmara’nın en ünlü balığıdır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz’e çıkıp, sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara’ya, Çanakkale’ye kadar iner. Süratli ve iyi yüzücüdür. Sürü halindeki uskumru, kolyoz, istavrit, hamsi, sardalya gibi balıklara saldırarak yer. 18-20° C. sularda 400,000’den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco, 10-25 santimetre çingene palamudu, 30-35 santimetre palamut, 40-45 santimetre kestane palamudu, 50-55 santimetre zindandelen, 55-60 santimetre torik, 60-65 santimetre sivri, 65-70 santimetre altıparmak, 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Taze tüketimi, ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma, ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir.

PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense)

Ege’de seyrek, Doğu Akdeniz’de yaygın bulunan, fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ, taşlık ve bol bitkili, bazen de acı su bölgelerinde yaşayan, çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. Iskaroz balığı da denir. Deniz yosunlarıyla beslenir. Yaz aylarında üreme yapar ve 812,000 yumurta verir. Sert ve yavan eti yenmez. Doğa değeri yönü ile korunmahdır.

LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis)

Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye inen, dibi kayalık, mağaralı bölümlerinde yaşar. Bütün denizlerimizde bulunur. Boyları 12-18 santimetre olabilir. Bahar sonundan ağustosa kadar üreme yapar ve yumurtalarını çok iyi gizler. Plarıktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. Sert ve lezzetsiz eti yenmez. Az bulunduğu için korunmalıdır.

PİSİ (Pleuronectes platessa)

Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250-350 gram ağırlıkta olabilen, ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. Denizlerin kumlu, çakıllı diplerinde, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip, 15-18 yıla kadar yaşar. Sıcak ayları diplerde geçirip, kışın sahillere yaklaşır. Acı sulara, nehir ağızlarına kadar sokulur. Bir diğer türü de tatlı sularda yaşar. Üremelerini ocak-mart arasında 5-6° C. sularda yapar. 800,000-1 milyon yumurta verir.

PULLU SAZAN (Cyprinus carpio)

13.-14. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan, kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300,000 yumurta verir. Ortalama 30-40 santimetre boy ve 500-1,000 gram ağırlıkta olur. Doğal yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olarılarına rastlanır. Sportif avcılığı değerlidir. Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir.

RİNA (Dasyatis pastmaca)

Köpekbalığı ailesinden olup, şeklen vatoza benzer. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinlerin kumlu, çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır. Boyları 150 santimetreye ulaşabilir. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır. Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara, tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. Çiftleşerek ürer. Gebelik süresi 15-18 aydır. 78 yavru yapar. Eti lezzetsizdir. Tüketim değeri yoktur. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı, dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir.

SARDALYA (Sardine pilchardus)

Sürü halinde, yazın orta, kışın derin sularda yaşayan gezici balıklardır. Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır. Boyları, ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. Karadeniz, Marmara, Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege’de bol bulunur. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Yaklaşık 20,000 yumurta verir.

SARIAĞIZ (Argyrosomus regius)

Sıcak ve ılık denizlerde 100-150 metre derinliklerin taşlık, mercan, kayalık bölgelerinde yaşar. Etçil bir balıktır. Kendinden küçük ne bulursa yer. Ortalama boyu, 50-60 en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır. Etinin lezzet ve verimliliği ile bolca avlanmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir. Fazla gezici bir balık değildir. Denizin ısı şartlarına göre bahar ortalarından ağustosa kadar üremelerini sürdürürler.

SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus)

Sparidae ailesinden bir balıktır. Boyları 50 santimetre olabilir. Anatomisi karagöze benzer. Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yaşar. Karadeniz’de az bulunur. Yaşam çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. Başlıca besinleri küçük kabuklular, deniz soluncanları ve özellikle karidestir. Etleri de karagöz ve mercan gibi beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Üremeleri, erken ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder.

SARIKUYRUK (Seriola dumerili)

Akdeniz’de yaşayan, genelde 30-50 santimetre, en çok 100 santimetre olabilen istavrit türünden bir balıktır. Diğer ülkelerde 150-200 santimetre olanlarına rastlanır. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık sahillerde küçük sürüler halinde yaşar. Üreme devresi, bahardan yaz sonuna kadardır. Eti lezzetlidir. Japonya’da bol miktarda üretimi yapılır.

SİNAĞRİT (Dentex dentex)

Karagöz ailesinden olan sinağrit, Ege ve Akdeniz’in sert, hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. 1-1.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. Kabuklular, yumuşakçalar ve özellikle mürekkep bahğı ile beslenir. Kuvvetli çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp, yiyebilir. Yazın kıyıların taşlık, kayalık bölümlerinde, kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde yaşar. İlkbahar aylarında üreme yapar. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Olta avcılığı da amatörler için değerlidir.

SİVRİBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo)

Karagöz balıkları, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır. Karadeniz Bölgesi’nde de rastlanır. 0-400 metre derinliklerde yaşar. Sivriburun karagöz, 35 santimetreye kadar büyüyebilen, sürü halinde yaşayan, mevsimsel olarak beslenme, üreme, kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç eden balıklardır. Kıyıların taşlık, çakılları arasında bitkileri ve küçük kabuklularla beslenir. Bu balıkların mensup olduğu spridea familyasına ait pek çok balık türü sularımızda yaşar.

SİYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus)

Çamur sazanı da denir. En çok 80 santimetre boya ulaşır. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu zeminlerinde, derinlerde, kabuklular ve yumuşakcalarla beslenerek yaşar. Eti lezzetlidir. Çin’de üretimi yapılmasına karşın ülkemizde değerlendirilmesi henüz araştırılmaktadır.

SOMON (Salmo salar)

Anayurdu Kuzey Amerika’dan dünyaya yayılmış, üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Boyu, ortalama 60-100 santimetre, ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. 150 santimetreye ulaşanları olur. Hızlı akarsuların, oksijeni bol temiz sularında yaşar. Doğal yetişenleri 2-3 metre yükseğe atlayıp yüzerek 2-3,000 km.’lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim- kasım arası üreme yapar. Doğan yavrular, tekrar acı sulara iniş yapar. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. Etoburdur. Böcekler, sinekler, kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir.

SUDAK (Stizostedion fucioperca)

Marmara, Trakya, Karadeniz ve Göller Bölgesi’nde 10-15 yıl yaşayan, 40-70 santimetreden 130 santimetre boy ve 1-5 kg’dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen; hareketli, avcılığı zevkli bir balıktır. Kendinden küçük balıklarla beslenir. Nisan-mayıs arasında 200,000-1,000,000 yumurta vererek ürer. Gündüzlerini dipte geçirip, avlarımak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar. Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su balığıdır.

TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna)

Marmara ve Trakya Bölgesi’nde ağır akışlı nehirlerin sıcak, sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar. Göllerde de yaşam gösterir. Planktonlar, küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Mayıs-temmuz arası üreme yapar. Çok yavaş büyür. 3-5 yaşlarında 10-12, en çok 25-35 santimetre olabilir. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır.

TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio)

Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sularında, taşlar arasında yaşar. Boyları ortalama 12-13 santimetre en çok 20 santimetre olur. Su içindeki balık yavruları, bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. Tath su levreği ve tuma balığı için de kendisi yem olur. Üreme devresi şubat mayıs arasıdır. Eti gevrek ve lezzetlidir.

TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia)

Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin, suyu berrak, kumlu zeminlerinde yaşar. Çeşitli türleri vardır. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran, gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir; bu arada avları ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. Nisan-haziran arası ürer; yapışkan yumurtalarını taşlara, köklere, bitki saplarına bırakır. Taşısıran balıkları, doğa dengesi yönü ile değerlidir.

TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus)

Karadeniz’e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan, yaşamı diğer kaya balıklarıyla benzerlik gösteren, boyları en çok 11-12 santimetre olabilen bir balıktır. 2-3 yaşlarında olgunlaşan dişileri, topluca yumurta verir. Erkekler de nöbet tutarak yumurtaları bekler. Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. Tatlı sulara girişinde böcek larvaları da yer. Doğa dengesi balığıdır. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür.

TATLISU KEFALİ (Leuciscus cephalus)

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan, hızlı akan dere veya nehirlerde, 7-10 yaşlarında 30-40 santimetre boy ve 600-1,000 gram ağırlığa erişen bir kefal türüdür. Yavru safhasında küçük kurtlar, karides ve böcek yavrularıyla beslenirken, büyüyünce ot da yer. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. Nisan-haziran arası 45-50,000 yumurta dökerek ürer. Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür.

TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides)

Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar. Zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner. Böylece acı su-tatlı sular arasında göçler yapar. 15-30 santimetre boyunda olabilir. Planktonlar, sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. Mayıs-haziran arasında 15-25,000 yumurtasını taşlık, çakıllık dere kenarlarına bırakır. Yıllar öncesi “chalealbumus chalcoides İstanbulensis” türü Haliç’te Kağıthane Deresi’nde yaşardı. Etinin lezzeti, bölgesel olan bir balıktır.

TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs)

Kuzey bölgelerimizdeki, akarsu ve göllerle, bunların denizle ilişkili acı su bölgelerinde yaşar. Boyu 20-35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. Fazla göç etmez. Yumuşakçalar, küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. 7-8° C. sularda mart- haziran arası üreme yapar. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır.

TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi)

İlk kez Rusya’nın Abrau Gölü’nde bulunmuş; 1943’de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü’nde rastlanmıştır. İznik Gölü’nde de yaşamaktadır. Boyları 7-8, en çok 12 santimetre olan, sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. Planktonlar, küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. 2-3 yaşlarında olgunlaşıp 10-14° C. sularda haziran-ekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer. Eti, bölgesel olarak tüketilir. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlendirilir.

TEKIR (Mullus surmuletus)

Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Diplerdeki kabuklular, böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

TİRSİ (Alosa fallax)

Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi, bir karadeniz balığıdır. İstanbul Boğazı ve Marmara’da az bulunur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Üreme mevsimleri ilkbahardır. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi; taze, tuzlama ve tütsülü olarak yenir. Ekonomik değeri yüksektir.

TRAKONYA (Trachinus draco)

Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Ortalama 17-18, en çok 35-40 santimetre boya erişir. Hareketsiz bir balıktır. Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. Bu nedenle dikkat edilmelidir. Denizden çıktıktan, hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. Özel olarak avcılığı yapılmaz. Aynı zamanda çarpan balığı olarak adlandırılan trakonya, küçük balık ve kabuklularla beslenir. Kış aylarında derinlere çekilir. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur.

TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua)

Trakya’nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle, bunların deniz bağlarıtılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. Boyları 18-35 santimetre olur. Kurtlar, balık yumurtaları, küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar vericidir. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. Eti lezzetlidir. Bol avlanılması doğa için yararlı olur.

TRANÇA (Pagrus ehrenbergi)

Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. Ege’nin ünlü balığıdır. Sıcak ve ılık denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başırıa yaşar. Boyu 30-50, en çok 75 santimetre olur. Kış aylarında 150 metre derinlere iner. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. Aynca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. Hem erkek, hem de dişi karakteri gösterir. Yaz aylarında üreme yapar. Eti beyaz ve lezzetlidir. Geçmişte aşırı avlanılması, neslini çok azaltmıştır.

TURNA BALIĞI (Esox lucius)

Karadeniz’e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar. Tatlı su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. Tüm balıklara, hatta yaban ördeklerine saldırır. Kendi yavrularını da yediği olur. Yaşam şartları elverirse 20-25 yıl yaşar. Erkekleri en çok 100, dişileri ise 150 santimetreye kadar büyür. 2-3 yaşırıdan itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200,000 yumurta vererek üremeye başlar. Genç ve küçüklerinin (1-3 kilogram ) eti lezzetlidir. Spor avcılığının en namlı balıklarındandır.

UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans)

Güney Ege ve Akdeniz’de dibe inmeden deniz yüzeyinde yaşar. Planktonlar, omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenir. Gümüş ve kefala benzer. Boyu 20-30 santimetre olabilir. Bazen büyük balıklardan kurtulmak, bazen de saatte 80 km.’yi bulan yüzme hızı gereği, su yüzeyinden 25-50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla 2-13 saniye ve 50-250 m.’lik planör uçuşları yapar. Baharla yaz arasında, deniz ortasında, yumurtalarını yosun, ağaç dalı gibi herhangi birşeye yapıştırarak ürer. Eti lezzetlidir. Bölgesel değerlenir.

USKUMRU (Scomber scombrus)

Genelde 25-35 santimetre olan, 40 santimetreye kadar büyüyebilen, sürüler halinde yaşayan Marmara’nın yerli balığıdır. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan, eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru, şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan, adeta tükenmiş bir balıktır. Normalde, 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri, 350-400,000 yumurtasını denize bırakır. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. Planktonlar, hamsi, çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. 8-10 yıl yaşar. Torik ve kofana baş düşmanıdır. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. Atlarıtik’te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır.

ÜZGÜN (Callionymus lyra)

Renklerinin güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. Boyları 25 santimetre kadar olabilen bu balık; karides, yengeç, deniz kestanesi, deniz yıldızı, omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerle yaşar. Sığ sulardan 300-350 metre derinliklere inebilir. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. Etinin kıymetli olmayışı, dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir ekonomik yönü yoktur.

VATOZ (Raja clavata)

Köpekbalığı ailesindendir. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar. 1 m.’yi aşan boy ve 40-50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. Uzun geziler yapmadan 15-20 metreden 100-150 metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. Dişileri, 10-30 yumurta verir. Eti lezzetlidir. Fakat az tutulur. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir. Ekonomik değeri vardır.

YAYIN (Silunıs glarıis)

Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Ortalama 1-2 m’den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Yavaş akan nehirlerde, göllerde, dipte hareketsiz yatarak yaşar. Etobur bir balıktır. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. Mayıs- haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başına 7,000-25,000 yumurta döker. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Ekonomik değeri çok yüksektir.

YAZILI HANİ (Serranus scriba)

Uzunluğu en çok 25 santimetre olabilen yazılı hani, kendi türünün tipik bir ömeğidir. Belli bölgelerde yalnız yaşar. Levrek balığı ailesindendir. Kendinden küçük balıklar, karides gibi kabuklularla beslenir. Yaklaşık 30 metre derinlerde, belirli bölgelerde yanlız yaşar. Baş kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden “yazılı” ismini alır. Üremeleri mayıs-haziran arasında olup cins ve türlerine göre 18-900 bin yumurta döker.

YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla)

Erkekleri 30-50 santimetre, dişileri 45-100 santimetre olabilen; hem tatlı, hem de tuzlu sularda yayılış gösteren bir balıktır. Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra tatlı sulara girer. 8-20 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusu’nda Sargossa Denizi’ne yönelirler. Burada 7-10° C. sularda yaklaşık 1,000-3,000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler. Dönüşü başarabilen yavrular, tekrar acı su bölgelerine gelirler. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. Yumuşakça, kabuklular ve balıklarla beslenir. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir.

ZARGANA (Belone belone)

60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana, ortalama 18 yıl yaşar. Hamsi, çaça, çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. Eti yönünden değerlidir. İlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir.

ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus)

Uskumru turnası da denir. Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yaşar. Uzunlukları ortalama 50 santimetredir. 20-30’lu gruplar halinde gezerler. Bilhassa Ege ve Akdeniz’de rastlanır. Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir. Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber, kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir. Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1,000-1,500 olmak üzere 7-8 defa yumurta verirler.


Kaynak: http://ussak.eu/deniz/balik/btr.pdf

Balık Kültürü

BALIK KÜLTÜRÜ

Hazırlayan : Alparslan ATALAR 2009

I. Bölüm AKYA DENİZ ALASI Lichia amia Salmo Trutta Labrax AY BALIĞI DÜLGER Mola Mola Zeus Faber BAKALYARO DİKENLİ Merlangius KIRLANGIÇ Merlangos Aspitriglia BARBUNYA Cuculus Mullus DİKENLİ ÖKSÜZ Barbatus Prestedion BERBER BALIĞI Cataphractum Anthias DİL BALIĞI Anthias Arnoglossus BERLAM Laterna Merluccius ELEKTRİK Merluccius BALIĞI CAMGÖZ Torpedo KÖPEKBALIĞI Marmorata Galeorhinus EŞKİNA Galeus Sciana Umbra ÇAÇA Sprattus FANGRİ Sprattus MERCAN ÇAMUKA Sparus Pagrus Atherina FENER Hepsetus Lophius Piscatorius ÇİPURA Sparus Aurata GELİNCİK Gaidropsarus ÇİTARİ Mediterraneus Boops Salpa GÜMÜŞ / ÇİZGİLİ ATERİNA MERCAN Atherina Lithognathus Presbyter Mormyrus GÜNEŞ Coris Julis ÇİZGİLİ ORKİNOS HAMSİ Katsowonus Engraulis Pelamis Encrasicolus

HOROZBİNA KÖMÜRCÜ Parablennius KAYASI Gattorugine Gobius Niger ISKARMOZ KUM Sphyraena TRAKONYASI Sphyraena Trachinus KAĞIT BALIĞI Araneus Trachipetrus KUPEZ Trachypetrus Boops Boops KALKAN Psetta Maxima KURBAĞA BALIĞI KANATLI Uranoscopus Scaber KIRLANGIÇ Cephalacanth LAHOZ / us Volitans GİRİDA KARAGÖZ Epinephelus Diplodus Aeneus Vulgaris LEKELİ KAYIŞ BALIĞI MERCAN Ophidion Pagellus Barbatum Bogaraveo KEDİ BALIĞI LEVREK Scyliorhinus Dicentrarhus Canicula Labrax KEFAL LÜFER Mugil Pomatomus Saltator Cephalus KELER LİPSOS Squatina Scorpaena Scrofa Squatina KIKLA LAPİN MALTA Labrus PALAMUDU Berggylta Naucrates Ductor KILIÇ MAVRİ – KEFAL Xiphias Gladius Chelon Labrosus KIRLANGIÇ MAVİ KÖPEK Triglia Lucerna BALIĞI Prionace KIRMA Glauca MERCAN Pagellus MAZAK Acerne Trigloporus Lastoviza KOLYOZ Scomber MELANURYA Japonicus Oblade Melanura

MERCAN SARIAĞIZ Pagellus Argyrosomus Erythrinus Regius MERSİN SARIGÖZ Acipenser Spondyliosom Sturio a Cantharus MEZGİT SARIKUYRUK Merlangius Seriola Euxinus Dumerili MIĞRI SAZ KAYASI Conger Conger BALIĞI ZosterisessorO MÜREN phiocphalus Murenea SİNARİT Helena Dentex Dentex MİNAKOP Umbrna SİVRİBURUN Cirrosa KARAGÖZ ORFOZ Diplodus Epinephelus Puntazzo Guaza TEKİR ORKİNOS Mullus Surmuletus Thunnus Thynnus TRAKONYA ÖRDEK BALIĞI Trachinus Labrus Mixtus Draco TRANÇA PALAMUT / Pagrus TORİK Ehrenbergi Sarda Sarda TİRSİ PAPAĞAN Alosa Fallax BALIĞI Sparisoma UÇAN BALIK Cretense Exocoetus Volitans PAPAZ BALIĞI Chromis USKUMRU Chromis Scomber PİSİ Scombrus Pleuronectes ÜZGÜN Platessa Callionymus RİNA Iyra Dasyatis VATOZ Pastinaca Raja Clavata SARDALYA Sardine YAZILI HANİ Pilchardus Serranus Scriba

İSKORPİT Scorpaena Porcus İSKORPİT HANİSİ Polyprion Americanus AFANGUS (Aphanius fasciatus) İSPARİ / ISPAROZ Ege ve Akdeniz’in sahillerine akan Diplodus içsularda yaşar. Çeşitli türleri ülkemizde Annularis yaygındır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Boylan İSTAVRİT 5-6 santimetre olur. Acı ve tuzlu sulara Trachurus da uyum gösterir. Kabuklular ve özellikle Trachurus su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla İSTRONGİLOS beslenir. Bahar aylarında üremelerini yapıp, yumurtalarını su bitkilerinin Spicara Smaris üzerine bırakır. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir. İZMARİT Maena Smaris ZARGANA Belone Belone ZURNA BALIĞI Scomberesox Saurus AKYA (Lichia amia) Kuzu, çıplak, leka ve iskender balığı olarak da anılır. Genelde 50-100 santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar, ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus) kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek, dipte kıyılara yakın küçük Trakya, Marmara ve Karadeniz’de ağır sürüler halinde dolaşır. Canavar balıklardandır, çevresindeki balıkları yok akışlı akarsular veya göllerde yaşar. edercesine yer. Geçmişte çok avlanılması Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi Ortalama 5-6, en çok 9 santimetreye kadar büyür. Üreme devresi nisan- vardır. Korunması gerekir. haziran arasıdır. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Erkek de spermlerini midyenin açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. 2-3 haftada olgunlaşan yavrular, midyeyi terkeder. Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üreme tamamlanır.

ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae) AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio) Orta ve Doğu Anadolu’nun göl ve Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı akarsularının çamurlu, kumlu ve sazlı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin zeminlerinde yayılış gösterir. üretime en elverişli olanıdır. Kolay Zeminlerden emdiği çamurlardan, küçük ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle hayvanlar, böcekler ve larvaları seçerek baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. besinlenir. Đsmi de ordan gelir. 6-7 Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. santimetreye kadar büyüyebilir. Çok sığ Ekonomik değeri çok yüksektir. Çeşitli suların yüksek ısısına dayanabilir. Mayıs- ülkelerde yılda 200,000 ton sazan haziran arasında yapışkan yumurtalarını üretimi yapılmaktadır kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. Doğa dengesini korur. BAKALYARO (Merlangius merlangus) Mezgit ve gelincikle aynı türdendir. Karadeniz’de yaygın, Ege’de az bulunur. Genelde 15-20, en çok 45-50 santimetre boyunda olur. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu, çakıllı ve yosunlu diplerinde, fazla göçler AY BALIĞI (Mola mola) yapmadan yaşar. Balık yumurtaları, küçük balıklar ve karides gibi canlılarla Pervane balığı da denir. Okyanuslar ve beslenir. Üremelerini şubat-mayıs Akdeniz’in açıklarında uzun göçler arasında, sahillere yakın yerlerde yapar. yapmadan, bazen derinlerde, bazen de Mezgitle eş, beyaz ve lezzetli etiyle su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. Đyi ekonomik değeri yüksektir. yüzemeyen, hareketsiz bir balıktır. Deniz anaları, ahtapot, mürekkep balığı ve diğer balıklarla beslenir. 2.5-3 metre boydan 1,500 kilogram ağırlığa erişip 20- 25 yıl yaşayabilir. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur.

BERLAM (Merluccius merluccius) BARBUNYA (Mullus barbatus) Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Ege, Marmara ve Akdeniz’de yaygın, Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, Karadeniz’de seyrek bulunur. Gündüzleri çamurlu sahillerinde 300 metreye 80-300 metreye varan derin sularda, varan derinliklerinde sürüler halinde gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yaşar. Ortalama 12-15 yüzeye yaklaşır. Kolyoz, çaça, hamsi ve santimetreden en çok 40 benzeri küçük balıklarla beslenir. En çok santimetreye kadar büyür. Suyun ısı 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram şartlarına göre derinlerden sahile, ağırlığa erişebilir. Mayıstan ağustosa mevsimsel göçler yapar. 10 yıl kadar sahillere yakın yerlerde yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15- üremelerini yapar. Etinin lezzet ve 100,000 yumurta döker. Etinin kalitesi mezgitle eştir. Taze olarak her lezzeti ve bol avanılmasıyla mevsimde yendiği için ekonomik değeri ekonomik değeri yüksektir. yüksektir. BERBER BALIĞI ( Anthias anthias ) BIYIKLI BALIK (Barbus barbus) Hani ailesinden bir balıktır. Sıcak ve Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve ılıman denizlerin kayalık, çakıl ve bazen 0.5-2 kilogram, en çok 3 kilogram çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre ağırlıkta olur. Büyüklerine seyrek derinliklerde yaşayan berber balığı, 25 rastlanır. Oksijeni bol, hızlı akan santimetre uzunluğa erişebilir. Az nehirlerin berrak kum tabanlı bulunduğu için fazla ekonomik değeri bölümlerinde yaşar. Ülkemizin çeşitli yoktur. Denizlere renk güzelliği verir. yörelerinde türleri bulunur. Mayıs- Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir. haziran arasında üreme yapar ve 5,000- 30,000 yumurta döker. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır.

BODUR YAYIN (lctalurus melas) Güneydoğu’daki akarsu ve göllerin kumlu, çamurlu zeminlerinde yaşayan, CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI 20-30, en çok 45 santimetre boy ve 100- (Galeorhinusgaleus) 500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça obur bir bahktır. Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin Omurgasızlar, küçükbalıklar, balık altındaki serin sularında tek başırıa larvaları ve kurbağalar da dahil ne yaşayan, boylan 4-5 metreden 10-15 bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre metreye ulaşan, omurgasızlar (mürekkep nisan-haziran arasında kumların içine balığı, ahtapot, medusalar) ve sürü yuva yapan dişi, yumurtalarını dökerek halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti bir köpek balığı türüdür. Sıcak yaz çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde bölgeseldir. yüzer. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler, 8-14 arası canlı yavru doğurur. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar, ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır. BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri) Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Boyları 12-18, en çok 22 santimetre olur. Acı suların taşlık ÇAÇA (Sprattus sprattus) veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp, nehirlerin içlerine girer. Yuva edindiği Sardalya-tirsi ailesindendir. Boyu 6-8 bölgeye çok bağlıdır, buraya zorla gelen santimetre, Karadeniz’in batısında 13-15 balıklara saldırgan olur. Küçük santimetre olanlarına da rastlanır. kabuklular, balıklar ve yumuşakçalarla Besinleri planktonlar ve balık beslenir. Nisan-mayıs arası, dişiler yavrularıdır. Sürüler halinde yaşar. yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Eti yapıştırır.Erkekler de gözcülük eder. Eti fazla lezzetli değildir. Bu nedenle özel lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Ekonomik avcılığı yapılmaz. Buna karşın denizlerde değeri bölgeseldir. ekonomik değeri çök yüksek olan uskumru, palamut, torik gibi bahklar için yem değeri vardır. Kuzey Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır.

ÇAMUKA (Atherina hepsetus) Gümüş türündendir. Fazla derin olmayan ÇĐPURA (Spanıs aurata) sahillerin sıcak ve ılıman sulannda, kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları, kabuklular ve Ege ve Akdeniz’in bu namlı balığı, yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Suyun Marmara’da seyrek bulunur. tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum Ortalama 25-35 santimetre boy ve gösterir. Bu nedenle göllerde bile 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 yaşayabilir. Boyu 10-12, en çok 16-18 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. santimetre olabilir. Suların bölgesel Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle sıcaklığına göre nisan-eylül arasında küçük kabukluları, balıkları ve diğer ürer. Beyaz ve çok lezzetli etiyle hayvanları kolayca yer. Yaz ekonomik değeri yüksektir. devresinde sığlarda, kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama) Marmara ve Karadeniz’in akarsu ve göllerinde, bazı türleri de Ankara ve Kırşehir’de yaşar. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir. ÇĐTARĐ (Boops salpa) Kurtlar, böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yaşayabilir. mayıs-haziran arası Karagöz ailesinden bir balıktır. Sarpan yaklaşık 100,000 yumurta ile üreme balığı da denir. Boyları 45 santimetre yapar. 1 kilogramın üstündekilerin eti olabilir. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetlidir; küçükleri ise yem veya av lezzetsizdir. Bu nedenle fazla ekonomik bahğı olarak değerlidir. değer taşımaz. Marmara, Ege ve Akdeniz’de bol, Karadeniz’de seyrek rastlanır. Yaşam karakteri ve üremeleri, karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir.

DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta ÇĐZGĐLĐ MERCAN (Uthognathus macrosügma) mormynıs) Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi Mırmır balığı da denir. Mercana göre çevrelerinde dağ göllerinin soğuk, berrak vücudu daha uzundur. Genellikle ve temiz sularında yaşar. Zaman zaman Akdeniz’de bulunur ve en çok 30 nehirlere de girer. Bilimsel olarak santimetreye kadar büyür. Sığ suların dünyanın son buzul çağında dağ bitkilerle örtülü taşlık, kayalık, kumluk göllerinde kalıp, geliştiği teorisi vardır. bölgelerinde yaşar. Acı su bölgelerine de Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye; girer. Biyolojik yaşamı karagöz-mercan ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma gibidir. Etinin lezzetli olmasına rağmen olabilir. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp göllerin az bulunan ve sadece taze tüketilen bir buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında balıktır. yumurtalarını çakıllara bırakır. Dişileri yaklaşık 3,500 yumurta bırakır. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir. DENĐZ ALASI (Salmo trutta Iabrax) ÇĐZGĐLĐ ORKĐNOS (Katsowonus Karadeniz alabalığı, som balığı olarak da pelamis) tanınır. Somon balığı ile hem arkabalığı, hem de benzerliği vardır. Bir türü de Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’ye Akdeniz’de yaşar. Genelde 50-80 kadar sularımızda rastlanan orkinos santimetre boy ve 3-7 kilogram türlerinden biridir. Boyu ortalama 60-100 ağırlıktan, en çok 100 santimetre ve 25 santimetre olur. Yemlendiği balık kilograma erişenlerine rastlanır. sürülerini önüne katarak Karadeniz’e Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten çıkar ve orada sular ısınınca üreme sonra üremek için nehirlere girer. yapar. Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Ağırlığına oranla 2,000-16,000 yumurta Marmara’daki yerli balıkların doğal döker. Kuvvetli çenesi olan yırtıcı bir dengesini oluşturur. Etinin insan gıdası balıktır. Küçük balıklar ve kabuklularla olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık beslenir. Eti çok lezzetli olduğu gibi, yönüyle aşırı tüketimi, hem orkinos yumurtasından da kırmızı havyar elde türünü hem de onunla akım sağlayan edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir. diğer balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario) DERE PĐSĐSĐ (Pleeuronectes Besus) Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak Nehirlerin denizlere karışan acı su yaşar. Bölgesine kıskançtır, başka bölgelerinde veya akarsulann daha balıkların gelmesini istemez. Boyları içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. 30-40, en çok 60 santimetre ve 0.5-2 Akdeniz’de fazla rastlanır. Az akıntılı kilogram ağırlıkta olabilir. suların kumsal diplerinde fazla hareket Yumuşakçalar ve yavru balıklarla etmeden yaşar. Ortalama 25-30, en çok beslenir. Erkekleri 2, dişileri 3 50 santimetre boyda olur. Etçil bir yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak balıktır. Bulunduğu bölgenin su ısısına arasında yumurta bırakır. Zaman göre değişik olarak şubat-mayıs arasında zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre ürer ve 800,000 yumurta bırakır. Eti çok sıçrayarak yüzer. En değerli tatlı su lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıklarından biridir. Lezzetli ve balıktır. yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir. DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio) Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri DĐKENCE (Gasterosteus aculeatus) yerine göre adlar alır. 5-6 yılda yavaş büyüyerek 12-20 santimetre boya ulaşır. Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin Fazla hareket etmeden sualtında yatarak denize karışan acı su bölgelerinde ve ömrünü geçirir. Nisan-haziranda 12 – 18° zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük C sularda haftalık aralıklarla ürer; dişileri bir balıktır. Boyu 7-9 santimetre olup 1,000-3,000 yumurta verir. Eti vücudu kalın pullarla kaplıdır. Çeşitli lezzetlidir. Büyük balıkları avlamak için renklerinin güzelliği ve 300-1,000 yem olarak da kullanılır. dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması, dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. Ekonomik bir değeri yoktur.

DİL BALIĞI (Amogtossus latema) DĐKENLĐ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa Denizlerimizde 10 metreden 300-500 cuculus) metreye kadar derinliklerinde, kumlu, çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla Kırlangıç ailesinin bir türüdür. Sırt ön hareket etmeden ve uzun göçler yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu, yan yapmadan yaşar. Boyları 20-25 taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan santimetre olur. Dipteki omurgasızlar, aynlır. Ege, Akdeniz ve Marmara’da küçük balıklar ve böceklerle beslenir. bulunur. Karadeniz’de rastlanmaz. En Bahardan itibaren kıyılara sokularak çok 45 santimetre boyda olur. haziran-temmuz arasında üreme yapar. Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. azdır. Genelde 30 metre derinlikte Genelde her mevsimde bulunan, durgun sularda, bazen de 100-250 metre ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır. derinliğe inerek yaşar. Eti lezzetlli ve yararlıdır. Ekonomik değeri vardır. DÜLGER (Zeus faber) DĐKENLĐ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum) Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı, geçici balıktır. Mayısta Đsim benzerliğine karşın kırlangıç Marmara’dan Karadeniz’e çıkar. Akdeniz, ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur. Ege, Marmara ve kısmen de Karadeniz’de yaşayan, kalın pullarla örtülü dülger Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin 30- balığı, etobur bir balıktır. Büyük ağzıyla 400 metreye varan derinliklerin kumlu, kendinden küçük pek çok balığı çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar. yutarcasına yer. Genelde 60-70 Boyları 10-15, en çok 30 santimetre santimetre derinliklerde yaşar. Kış olabilir. Küçüklerine mıcır, büyüklerine mevsiminden sonra suların ısınmasıyla çuka denir. Çiftler halinde gezerek mayıs ayından başlayarak temmuz yosunlar, otlar, yumuşakçalar ve küçük sonuna kadar üremelerini sürdürür. kabuklularla beslenir. Mayıs-temmuz Dülger balığı, Đzmir-Antalya arası arası ürer. Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur. yörelerimizde peygamber, dikenli peygamber balığı olarak da tanılır. Eti lezzetli, beyaz ve yararlıdır.

EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba) Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve Göller Bölgesi’nde yayılış gösterir. Düz ve ağır EŞKĐNA (Scıana umbra) akışlı suların, kumluk, çamurlu zeminlerinde yaşar. Boyları 25-35 santimetre en çok 50 santimetre ve 450- Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre 500 gram ağırlıkta olur. 3-4 yaşırıda taşlık, kayalık ve mercanlı bölgelerinde olgunluğa erişip mayıs-haziran arası yaşar. Bütün denizlerimizde bulunur. üreme yapar. Etinin güzelliği ve bolca Gezgin bir balık değildir. Aynı zamanda avlanılmasıyla ekonomik değeri vardır. taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır. Bahar sonu, yaz aylarında üreyen eşkina, 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir. Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir. ELEKTRĐK BALIĞl (Torpedo marmorata) Bir köpek balığı türüdür. Sıcak ve ılıman FANGRĐ MERCAN (Sparus pagrus) denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Boyu Bir mercan türüdür. Ortalama 25-35, en 150 santimetre olabilir. Genelde çok 80 santimetre boyda sıcak avlanmak için veya tehlike halinde 100- denizlerde, Güney Ege ve Akdeniz’de 220 volta varan, insan için tehlikeli fakat yaygın bulunan kabuklular, öldürücü olmayan kısa süreli elektrik yumuşakçalar ve küçük balıklarla çarpması yapar. Bahar-yaz aylarında beslenen etçil bir balıktır. Taşlık ve çiftleşerek ürer. Dişileri 14-15 canlı yavru kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. yapar. Eti yenebilir, fakat ülkemizde fazla Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. tüketilmez. Mercan ailesi içinde eti en lezzetli olanlardandır, ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir.

GELİNCİK (Gaidropsanıs mediterraneus) Bakalyaro ve mezgitle ayni türdendir. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. FENER (Lophius piscatorius) Sıcak ve ılıman suların taşlık, kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. Balık Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yavruları ve kabuklularla beslenir. Çevik, yaşayan, boyları 2 metreye erişebilen, yırtıcı ve saldırgandır. Derisi çok bir dip balığıdır. Hareketsiz yatar ve kaygandır. Ortalama 20, en çok 40 antenleriyle avını kendine çekerek çok santimetre boyda olur. Üremesini büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki sonbaharda yapar. Beyaz ve lezzetli balıklan bile yutar. Pulsuz ve çıplak etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır. vücudunu kapsayan sıvı, insan cildi için tehlikelidir. Mart-ağustos arası derinlere inerek ürer. 6-7 yaşırıda bir dişi, 1 milyon yumurta verir. Eti beyaz ve çok lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ensülin ilacı, ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir. GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri) Kuzey Amerika kökenlidir. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış, bu arada ülkemize de getirilmiştir. Temiz, oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen yetiştirmeye en GAMBUSYA (Gambusia affims) çok uyum gösteren, tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir alabalık türüdür. Anayurdu ABD’nin güney bölgelerinden, Erkekler 2, dişileri 3 yılda olgunlaşıp sivrisinek ve sıtma mücadelesi için kilogram /ağırlığına göre yaklaşık 1,000- ülkemize getirilmiştir. Durgun, sığ ve 5,000 yumurta verir. Denizde sıcak sulara çok toleranslıdır. 0’dan +30° yetiştirilenleri, daha çabuk büyüme C.’ye kadar dayanabilir. Özellikle gösterir. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle sivrisinek larvalanyla beslenir. Aynca ekonomik değeri çok yüksektir. yosunları ve kabukluları da yer. Erkekleri, 3-5 santimetre dişileri, 6 santimetre olur. Nisan-ekim arasında erkekleri, spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır; 30 günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. Doğa dengesi ve sağlığa yararı ile çok değerlidir.

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta GÜMÜŞ (Atherma boyeri) lacustris) Denizlerimizde yaygın olan Gümüş’ün Sapanca, Đznik ve Köyceğiz Göllerinde Kuzeybatı Anadolu, Abant ve 7 Göller yaşayan bir türüdür. Sıcak sularda, Bölgesi’nde yayılış gösterir. Çeşitli böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla türleri vardır. Türüne göre renk, boy beslenerek yaşar. Mayıs-eylül arasındaki ve beslenme farklılıkları gösterir. üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan Genelde temiz, bol oksijenli soğuk yumurtasını; kumlu, çakıllı zeminlere sularda fazla gezinmeden; bırakır. Su yüzeyine yakın, sürü halinde planktonlar, dip hayvanlan ve küçük dolaşırken su kuşlarına yem olur. Eti balıklarla beslenerek yaşar. Boyları yenebilir. Daha çok balık üreticiliğinde ortalama 25-40, yabanlarında 60-70 yem veya balık unu endüstrisinde santimetre olabilir. Eylül-ocak değerlenir. arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli, ekonomik değeri bölgeseldir. GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio) GÖRDEK (Ruülus rubilio) Trakya ve Doğu Karadeniz’in yumuşak Kızılgöz ailesindendir. Kuzey Ege, zeminli, bol bitkili akarsularında yayılış Marmara ve Trakya’da fazla hareketli gösteren bir carrasius türüdür. Büyümesi olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı daha hızlı olup 3-4 yaşırıda 15-20 bölgelerinde yaşar. Kış aylarını daha santimetreye erişir. Daha büyüklerine de derince sularda geçirir. Kurtlar, böcekler, rastlanır. Mayıs-haziran arası 160- kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla 380,000 yumurta döker. Bazı hallerde bu beslenir. Boyu 15-20, en çok 25 yumurtaları, sazan veya diğer havuz santimetre olur. Nisan-mayıs arası balıklarının döllediği de olur. Eti yenebilir. ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına Havuz veya akvaryumlarda süs balığı bırakır. Besin yönüyle değersizdir, fakat olarak yaşatılır. av yemi olarak değerlendirilir.

HAMSI (Engraulis encrasicolus) GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys Karadeniz’in insan yaşamıyla molitmc) birleşen balığıdır. Marmara’da da bulunur. Sürüler halinde yaşar ve 20 Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya santimetreye kadar büyür. Ocak- kökenli bir balıktır. Ortalama 100-120 mart arasında beslenmek içm santimetre boy ve 20 kilogram ağırlığa sahillere yaklaşır ve bol av verir. erişirler. Fido planktonlarla beslenir. 3 Gündüzleri 30-40 metre derinlerde, yaşırıda cinsel olgunluğa erişip, 20 – 22° geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. 1 C.’de ve üstündeki sularda kilogram yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip ağırlığına oranla 140,000 yumurta verir. 18 – 20° C. sularda, 25-60 metre Yağsız ve lezzetli eti, Çin’de değerli bir derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip, yiyecektir. Bu nedenle ülkemize de yaklaşık 40,000 yumurta döker. getirtilerek araştırma enstitülerinde Etinin lezzeti, çeşitli tüketim yaşam uygulama ve üretme şartları yönleriyle ekonomik değeri çok incelenmektedir. yüksektir. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması, hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. GÜNEŞ (Coris julis) Bu balık da lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir. Boyları ortalama 20 santimetre olur. Gövdesini HASKEFAL (Mugu cephalus) çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere güzellik katarlar. Nisan-haziran Denizlerimizde yaygın bulunan bir kefal arasında üremelerini yaparlar ve türüne türüdür. Ortalama 30-50, en çok 75 göre 600-20,000 taneye kadar yumurta santimetre boyda olabilir. Bütün kefaller döker. gibi ürkek ve çevik bir balıktır. Açık denizle sahiller arasında gidip gelirler. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı sulara, lagünlere, hatta nehirlerin içlerine girerler. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Yaz aylarında üreyip 150,000-1 milyon yumurta verir. Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik değeri çok yüksektir.

HOROZBİNA (Blennius fluviatilis) HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius) Marmara, Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su Trakya-Marmara Bölgeleri, Kızılırmak, bölgelerinde yaşar. Boyları denizde Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh yaşayanlara göre daha küçüktür. 8-12, Havzası’nda yayılış gösterir. Boylan 15- en çok 15 santimetre, Akdenizdeki türleri 25, en çok 45 santimetre ve 2-3 ise 20 santimetreye ulaşabilir. Su kilogram da ağırlıkta olur. Su içindeki altındaki küçük hayvanlar veya böcek otlar, dip hayvanları ve sinek larvalarıyla larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip beslenir. Sazana benzer ve akrabadır. yumurtalarını taşlar ve midye kabukları Mayıs-haziran arası 14-20° C. sularda arasına ustaca gizler. Çıplak ve pulsuz 150-300,000 yumurtasını 2-3 defada derisi, yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. otların üzerine bırakır. Suyun kirliliği ve Ekonomik bir değeri yoktur. oksijen değerine toleranslı bir balıktır. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Batı ülkelerinde üretimi de yapılmaktadır. ĐNCĐ BALIĞI (Albunus albunius) Pullarından yapay inci yapılması ismini HOROZBĐNA (Parablennius verir. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. gattorugine) Boyları 15-20 santimetre olur. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur. Dalgalı sahillerin taşlık, kayalık ve Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su yosunlu bölümlerinde gizlenerek, yüzeyindeki sinekleri yakalayarak çoğunlukla çift yaşar. Çeşitli türleri beslenir. Nisan-mayıs arası üreyip, olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş vardır. Yaşam şartlanna göre böcekler, veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. bırakır. Eti lezzetli sayılır. Bölgesel Eti lezzetsiz, sert ve kılçıklıdır. Bu değerlenir. Orta Anadolu’da Gökçe, Van nedenle ekonomik değeri yoktur. Bahar çevresinde darah ismiyle anılır. ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları, midye, istridye kabukları arasına dişiler, 2,000-15,000 yumurta dökerler. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara bekçilik yaparlar.

ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena) Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar ĐSPARĐ ĐSPAROZ (Diplodus orta sularda yaşayan bir balıktır. Et yiyen annıüaris) cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. Marmara’da az, Ege ve Akdeniz’de Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil fazlaca bulunur. Akdeniz barakudası bölgelerinde yaşayan bir karagöz olarak da adlandınlır. Boyu 1 metreye türüdür. 16-20 santimetreye büyüyebilir. erişen ıskarmoz balığı, barakuda olarak Deniz kurtlan, karides, yosunlar ve balık okyanuslarda 3 metreye kadar yavrulanyla beslenir. Göçer büyüyebilir. Sürü halinde dolaşıp özellikle balıklardandır. Đlkbahardan yaz sonuna köpek balıklarına hücum ederler. Fazla kadar üremelerini sürdürür. Eti beyaz, yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri yağlı ve lezzetlidir. olmadığı için ekonomik yönü yoktur. ĐSKORPĐT (Scorpaena porcus) ĐSTAVRĐT (Trachurus Yaşamı aynı aileden olan Lipsoz’un trachurus) aynıdır. Farkları, iskorpitin lipsoza göre daha küçük olması (ortalama 20-30 Denizlerimizde sankanat istavrit santimetre) ve renginin koyuluğudur. (Akdeniz) ve karagöz istavrit Đskorpitin de dikenleri lipsoz gibi çok (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü zehirlidir. Bu nedenle yakalandığında yaşar. Boylan karagözde 15-25 dikkat edilmelidir. Eti lezzetli ve çok santimetre, en çok 30 santimetre, yararlıdır. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. Küçüklerine kraça denir. Gezici balıklardır. Hamsi, çaça, çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Lezzetli eti, çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır.

İSTRONGİLOS (Spicara smaris) KABABURUN (Chondrostoma nasus) Bütün denizlerimizde ve denizlerin Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. Göl nehirle karışan acı su bölgelerinde yaşar. Đzmaritle aynı ailedendir. Erkekleri 13- ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar. 16, dişileri 15-20 santimetre boy ve 50- Boylan 25-40, en çok 50 santimetre olur. 100 gram ağırlıkda olur. Suların ısısına Taşlara yapışık yosunlar, bitki kökleri ve göre açık denizle kıyılar arasında gidip, dip hayvanlanyla beslenir. Mart-mayıs gelirler. Nisan-mayıs, bazen de temmuza arası ürer ve 100,000’e yakın kadar üreyip 40-60,000 yumurta döker. yumurtasını çakıllann üstüne yapıştınr. Planktonlar, küçük hayvanlar ve deniz Farklı türleri, bölgelere göre çeşitli bitkileriyle beslenir. Eti lezzetlidir, bol şekillerde değerlendirilir. bulunduğu için ekonomik değeri vardır. ĐZMARĐT (Maena smans) KADĐFE BALIĞI (Tınca tinca) Denizlerimizin yerli balıklarındandır. Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun Küçüklerine kancur, büyüklerine kanal veya yavaş akıntılı sularında yaşar. izmariti denir. Boyu ortalama 15 Genelde 30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre, dişileri daha küçük olur. santimetre olur. Planktonlar, küçük Hareketli ve kurnazdır. Yaz aylarıda balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. sahillere kadar sokulur. Üst, ön dikenleri Gündüzlerini dipte geçirip geceleri tehlikelidir. Batar ve yara yapar. 10-12 avlanır. Mayıs-haziran arası üreme yıl yaşayabilir. Erkekleri 3, dişileri 2 yapar. Eti lezzetlidir. Sazan yaşırıda olgunlaşıp, 60-70,000 yumurta yetiştiriciliğinde yardımcı olarak verir. Balık yumurtaları, yavruları ve düşünülen bir balıktır. Sportif yönü yosunlarla beslenir. Eti beyaz ve zevklidir. lezzetlidir. Bol tüketilir.

KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus) KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans) Çok yassı vücuduyla kağıt ismini alır. Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde, Boyları 50 santimetreye ulaşabilen ve göç etmeyip ısı şartlarına göre yer kırlangıçın bir türü olan bu balıklar, güzel değiştiren planktonlar, omurgasızlar ve ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz’de küçük balıklarla beslenen, boyları 3 yaşar. Su yüzeyinden 1-1.5 metre metre olabilen bir balıktır. Karadeniz’de yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 rastlanmaz, diğer denizlerde seyrek m.’lik uçuşlarla denizleri süsler. Suların görülür. Sakin, yavaş ve ahenkli yüzen, ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak, sırasında çok hareketli olabilen bir mayıs-temmuz arası ürer. 10-80 metre canlıdır. Bahara doğru sahillere sokularak derinliklerde yumuşakçalar, kabuklular iklim şartlanna göre yaz boyunca ürer. ve böceklerle beslenir. Đlginç bir balık olarak denizleri süsler. KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan, KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Karadeniz’in en tanınmış balıklarındandır. Boğazlar, Marmara, Bütün denizlerimizde, çoğunlukla Ege ve Akdeniz’de seyrek rastlanır. Marmara ve Ege’de ılıman suların Gezici balık değildir. Bütün hayatı kayalıklarında yaşayan, bol bulunan dipte yatmakla geçer. Batı Akdeniz, ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi’nde, Sürüler halinde yaşar. Suların ısı kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. şartlarına göre bahar aylarından 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı, ağustosa kadar üreme yapar. Çeşitli 1 metre boya erişebilir. Sahillerde 5- türleri sularımızda yaşar. Kuyruğu 10 metreden başlayarak 300-400 lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari metre derinliklere inebilir. Etçil ve olarak tanınır. Lezzetli eti ve bol fazlasıyla obur bir balıktır. Erkekleri avlanılmasıyla ekonomik değeri 5-6, dişileri ise 6-7 yaşlannda yüksek bir balıktır. olgunlaşıp üremeye geçebilir. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir.

KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum) Denizlerimizde seyrek rastlanan, 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde, üstü bitkilerle örtülü kumsal, çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Boylan 30 santimetre KELER (Squatina sguatina) olabilir. Bahar-yaz sonu üreme yapıp 15- 18,000 yumurta döker. Eti lezzetlidir. Köpekbalığı ailesindendir. Sıcak ve ılıman Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil değeri yoktur. yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında, kumlu, çamurlu alanlarda fazla göç etmeden yaşar. Boyu 2 metreye ulaşabilir. Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri balıkları, omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek beslenir. Bahar sonu yaz aylannda dişiler, gruplar oluşturarak sahillere yakınlarda döllenir. 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru doğurur. Yüzgeçlerinin eti yenebilir, karaciğerinden yağ ve vitamin elde edilir. KEDĐ BALIĞI (Scyliorhinus canicula) Köpekbalığı ailesindendir. Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1,000 metreye varan derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. Kabuklular, omurgasızlar ve balıklarla beslenir. Boyları ortalama 80- 150 santimetre olur. Kuşlar gibi çiftleşip, yumurtlayarak nrer. Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar KIKLA LAPĐN (Labrus berggylta) arasına bırakır. Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. Kuluçka süresi 15 Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve gündür. Eti lezzetli olup yenilebilir. Aynca bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre sportif avcılığı da yapılır. derinlerinde yaşar. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. Dişleri çok kuvvetlidir. Üremeye yakın erkekleri, deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar. Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. Eti lezzetlidir. Aynca sportif avcılığı değerlidir.

KIRMIZI HAVUZBALIĞI KIRLANGIÇ (Trigüa lucema) Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri Ege, Akdeniz ve Marmara’nın fazla göç gibidir.15-20 cm boyu ve renginin etmeyen, yerli balığıdır. Kısmen güzelliği ile eski çağlardan beri Karadeniz’de rastlanır. Ihk denizlerin havuzların şimdilerde de akvaryumların sahil yakınlarında 5-300 metre klasik ve kıymetli balığıdır. Çin’de ve derinliklerin diplerinde çiftler halinde Japonya’da üretilen çeşitli türleri ve yaşar. Küçüklerine derviş balığı da denir. formları vardır. Ortalama 25-50 santimetre olur. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır. 15-20 yıllık yaşamı vardır. 3 yaşırıda olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. Küçük kabuklular, yumuşakçalar, deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. Etinin lezzet ve yararıyla, her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Diğer Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir. KIZILGÖZ (Rutilus mtilus) Karadeniz, Trakya, Marmara ve Kuzey Batı Anadolu’nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar. 25-30, en çok 50 santimetreye büyür. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır. Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Bahar aylarında ürer ve 50-100,000 yumurta bırakır.. Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır. Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir. KIRMA MERCAN (Pagellus aceme) Mercan ailesindendir. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir. Yaşam çevresi taşlık, kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Marmara, Çanakkale Boğazı ve Ege’de bolca bulunur. Ekonomik değeri yüksektir. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer. Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar, kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir.

KOLYOZ (Scomber japonicus) KIZILKANAT (Scardinius Bütün denizlerimizde bulunmakla eıythrophthalmus) beraber daha çok Marmara balığı sayılır. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı Kuzey Anadolu’da soğuk olmayan ağır bir türdür. Büyük Okyanus’ta da sürüler akışlı nehirler, göl ve göletlerin yumuşak halinde yaşar. Küçük balıklar, yavrular tabanlı zeminlerinde yumuşakçalar ve ve planktonlarla beslenir. 2-3 yaşırıda bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. 20- olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 40 santimetre boy ve 200-400 gram 300-400,000 yumurtasını denize bırakır. ağırlıkta olur. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla kg/ağırlığına göre 600,000 yumurta beraber, taze-kuru-tuzlu olarak bol döker. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı tüketilen bir balıktır. olduğu için makbul değildir. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir. KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger) KOCAAĞlZ (Aspius aspius) Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın, bazen de acı su bölgelerinde, 75 metreye kadar derinliklerin kumlu, Trakya, Marmara ve Kuzey bölgelerimizin çamurlu diplerinde fazla göç etmeden hızlı akarsularında yaşar. Ortalama 60- yaşar. Boyları en çok 18-19 santimetre 80, en çok 100 santimetre boy ve 2-4 olabilir. Mart-mayıs arasında 1,000- kilogramdan 10 kilogram ağırlığa 6,000 arasında yumurta vererek ürer. Bu erişebilirler. Etçil bir balıktır, su içindeki yumurtalara erkekler bekçilik yapar. her türlü hayvanla beslenir. Erginleri Küçük kabuklular, yumuşakçalar ve yalnız dolaşır. Cinsel olgunluğa 4-5 balıklarla beslenir. Eti beyaz, lezzetli ve yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında yararlıdır. 80-100,000 yumurta verir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır. Yaşam karakteri bu balığın aynı olan “aps. vorax” türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. Sis balığı olarak tanınır. Boyları 40 santimetre olur.

KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman) KUPES (Boops boops) Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı Altınkuşak da denir. Ilıman ve sıcak zeminlerinde acı su-tatlı su karışımı denizlerde yaşar. Akdeniz, Ege ve sahillere yakın yerlerde yaşar. Boyu 18- Marmara’da bulunur. Marmara’dakilerin 22, en çok 25 santimetre olur. bir bölümü Karadeniz’e çıkar ve döner. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla Yosunlar, balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Nisan-mayıs arası doğan beslenir. Boyları 15-25, en çok 35 yavrulara, erkek bekçilik yapar. Diğer santimetre olur. Üremelerini bahar kayabalıkları gibi eti beyaz, lezzetli ve sonunda yapar. Karagöz ve çitari ile aynı yararlıdır. Ekononıik değeri bölgelere türdendir. Eti lezzetlidir. Ancak bölgesel göre değişir. değerlenir. KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus) KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 scaber) metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında Akdeniz, Ege ve Marmara’da taşlık ve ömür geçirir. Beslendiği küçük balıklar, yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak böcek, yumuşakça ve kurtlara karşın çok başırıın üstündeki gözleri ile küçük süratli bir avcıdır. En fazla 50 canlıları veya balıkları görüp, avlar. santimetreye büyüyebilir. Dikenleri Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin trakonya gibi zehirli ve insan için sulardan sahillere, bazen de acı su tehlikelidir. Eti lezzetli olmakla beraber bölgelerine sokulup temmuz-eylül tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için arasında üreme yapar. Kg./ağırlığına ekonomik değeri yoktur. Kışı derin göre 10,000-20,000 yumurta döker. sularda geçirip, mart başırıdan itibaren Yavrular, önce plarıktonlarla daha sonra sığlara sokulup, yaz sonuna kadar üreme ise omurgasızlarla beslenir. Eti yapar. lezzetlidir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır.

LERKİT BALIĞI (Rutilus frisu) LAHOZ/GĐRĐDA (Epinephelus Karadeniz’in doğu ve batısıyla aeneus) Trakya’daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kanşımı acı su bölgelerinde Ege ve özellikle Akdeniz’de yaygın yaşar. Genelde 40-50, en çok 70 bulunan, boyları 1 metre olabilen bir hani santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta türüdür. Fazla derinlere gitmeden olabilir. Küçük balıklar, kurtlar ve böcek kayalık, taşlık veya çakıllı alanlarda yumurtalarıyla beslenir. Nisan-mayıs yaşar. Oldukça yırtıcı, etçil bir balıktır. aylarında nehirlerin içlerine ve göllere Đrili ufaklı her türlü kabuklular, girerek üreme yapar. Etinin gıda omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. yönüyle, ekonomik değeri olduğu gibi, Mayıs-haziran arasında üreme yapar. amatör olta avcıları için de kıymetlidir. Akdeniz’in eti çok lezzetlli, şöhretli balıklarındandır. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. LEVREK (Dicentrarhus labrax) LEKELĐ MERCAN (Pagellus Denizlerimizde ve denizlerin bogaraveo) nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Hani ailesindendir. Fazla gezici olmayan Mandagöz mercan da denir. Ege ve levrek, yerli balıklardan sayılır. Akdeniz’de yaygındır. 100-300 metreye Gençken gruplar halinde, sonraları varan derinliklerde sahile yakınlarda tek başırıa yaşar. Yaşam ortamı, kabuklular, omurgasızlar ve sualtı karanlık ve kuytu yerlerdir. Bu bitkileriyle beslenerek yaşar. Boyu 30-50 santimetre olabilir. Hermafrodit bir nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. Yaklaşık 20 balıktır. Hem erkeklik, hem de dişilik karakteri gösterir. Suların ısısına bağlı yıllık yaşamı olabilen levrek, ortalama 50-60 santimetreden 1 olarak bahar aylarında üreme yapar. Eti metre boy ve 10-12 kilogram beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir. ağırlığa erişebilir. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. Küçük yavru balıklarla beslenir. Ocak-mart arasında 500,000-2,000,000 yumurta dökerek, yüksek bir üreme gösterir. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.

LİPSOZ (Scorpaena scrofa) MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor) 50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları, sıcak Eskiden gemilerin altlarında, genelde ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen, bu 1000 metreye kadar inen derinliklerde, nedenle pilot balığı da denen çevik bitkilerle örtülü, taşlık, çakıllı ve kumlu hareketli bir balıktır. Ortalama 40 düzeylerde yaşar. Bilhassa Marmara ve santimetre boyda olur. Sıcak ve ılıman Ege’de çok rastanır. Eti çok lezzetli ve denizleri sever; yosunlar, deniz kurtları, yararlıdır. Et yiyen bir balık oları lipsoz, kabuklular ve özellikle ilkbahar aylarında ürer. Yaklaşık 3,000 köpekbalıklarından arta kalarılarla yumurta döker. Dikenleri çok zehirlidir. besinlenir. Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar. Etinin gıda değeri yoktur. LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer, MAVĐ-KEFAL (Chelon labrosus) Karadeniz’le Ege Denizi arasında dolaşır. Büyümesinin aşamaları Kefal, denizlerimizin sıcak ve ılık içinde değişik isimler alır. Buna bölgelerinde, kıyılara yakın, denizle ilişkili göre: boyları, 10 santimetreye kadar nehir ağızlarında aynca içsularda ve olarılar defheyaprağı, 15-18 sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür. santimetreye kadar olanlar çinakop, Denizlerimizde haskefal, altınbaşkefal, 18-25 santimetreye kadar olanlar topbaşkefal, mavri kefal, dudaklı kefal sarıkanat, 28-35 santimetreye kadar gibi çeşitli türleri vardır. Ayrıca olanlar lüfer, 35 santimetreden fazla büyüklüklerine göre de isimlendirilir. olanları da kofana diye adlandırılır. Türlerine göre 25 santimetreden 90 Seyrek olarak kofanaların 60 santimetre boya erişirler. Yaklaşık 15 santimetreyi aştığı, hatta 1 metreye yıllık ömrü oları kefaller, 6-7 yaşlarından ulaştığı görülmüştür. Lüfer, itibaren yaz aylarında üreyerek 150 sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve binden 7 milyona kadar yumurta verirler. olgun devrini yaşar. Yaz ortalarından Eti ve yumurtası yönünden değerli bir sonbahara kadar da kışlamaya balıktır. Deniz dibi bitkileri ve geçerler. Ilık suların 10-200 metre yumuşakçalarla beslenir. derinliklerinde yaşar. Üremeleri, bahar sonu ile yaz başıdır. Kademeli olarak 60-80,000 yumurta verir. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

MAZAK (Trigloporus lastoviza) MERCAN (Pagellus erythnnus) Benzerliğinden ötürü kırlarıgıcın küçüğü Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü sanılır. Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. balıklarındandır. Denizlerimizde Ortalama 20-25, Akdeniz’de yaşayanları karagözle beraber büyük bir aile 40 santimetreye ulaşabilir. Bütün oluşturur. Marmara, Ege ve Akdeniz’de kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin yaygındır. Boyları yaklaşık 20-30, en çok kumlu zeminlerinde yaşar. Biyolojik 70 santimetre olabilir. Etçildir. yapısı, kırlangıçla eştir. Taze olarak Kabuklular, yumuşakçalar ve küçük tüketilen eti, kırlarıgıç gibi yararlı ve balıklarla beslenir. Denizlerin taşlık, lezzetlidir. kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik, hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. Lezzetli eti ve her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. MELANURYA (Oblade melarıura) MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Mercan ailesindendir. Marmara, Ege ve Akdeniz’in 2-3 metre sığ sularında, su yüzeyine yakınlarda, fazla göç etmeden Marmara ve Karadeniz’de bol, diğer yaşar. Diğer mercan türlerinden farklı denizlerimizde az rastlanır. Boyları 20-40 santimetre olabilir. Gelincik ve olarak sualtı bitkileriyle beslenir. En fazla 30 santimetreye büyür. Üremesi bahar bakalyaro ile aynı türdendir. 30-40 metrenin altındaki derin sularda sonuna kadar sürer; yumurtalarını denize bırakır. Mikroplarıktonlarla yaşar. Gündüzleri yüzeylere çıkarak, beslenen yavrular, yaz sonunda hamsi, sardalya gibi sürü halindeki olgunlaşır. Eti bütün mercan ailesi gibi küçük balıkları avlayarak beslenir. beyaz ve lezzetlidir. Ancak az avlarııldığı Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs ve taze tüketildiği için ekonomik değeri arasında üreme yapar. Lezzetli eti ve fazla değildir. her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

MİNİ İNCİ BALIĞI (Phoxinus phoxinus) MIĞRI (Conger conger) Trakya Bölgesi’ndeki akarsularda yayılış 2-3 metre boydan 50-60 kilogram gösterir. 7-10, en çok 14 santimetre erişebilen, 30 yıla kadar ömrü olan, yazın (dişileri) boyunda olur. Suyu berrak, sığ suların, kışın 150 metre derinliklerin oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi taşlık, kumlu ve çamurlu zeminlerinde çakıllı bölgelerinde, su yüzeyindeki yaşayan bir balıktır. Nehirlere giremez. böcekler, sinekler dip hayvancıkları ve Sert, hareketli ve yırtıcıdır. Su içinde balık yumurtaları yiyerek yaşar. Küçük, bulduğu her canlıyı yiyebilir. Gündüzlerini hareketli ve kurnaz bir balıktır. Mayıs- yatarak geçirip, karanlıkta avlanır. Đlk ve haziran arası yaklaşık 1,000 yumurtasını sonbahar arası 100-150 metre taşlara yapıştırır. Üreme devresinde derinlerde, açık denize, 3-5 milyon başırıın üstünde ind benzeri pullar yumurta döker. Eti lezzetli ve besin oluşur. Alabalık yumurtalarını aşırı değeri çok yüksektir. tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır. MÜREN (Murenea helena) Merina balığı da denir. Boyları 2 metre MĐNAKOP (Umbma cirrosa) hatta daha da fazla olabilir. Etçil ve yırtıcı bir balıktır. Ürkütüldüğü veya tahrik Kötek balığı da denir. Bütün edildiğinde fazla saldırgan olup, denizlerimizin taşlık, kayalık bölgelerinin çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. 100-150 metreye varan derinliklerinde, Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az dibe yakınlarında yalnız yaşar. Zaman bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da sayılmaz. Ancak, eski Roma çağlarından girer. Eşkina ve sarıağızla aynı türdendir. beri etinin çok lezzetli oluşu Yumuşakça, kabuklu ve kurtlarla bilinmektedir. Bütün denizlerimizin az beslenir. Yaşadığı bölgenin şartlarına derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar. göre üremesini nisandan ağustosa kadar Üremeleri, ilkbahardan başlayarak sürdürür. Sert ve beyaz etinin lezzeti sonbahara kadar sürer. levreğe yaklaşır.

NOKTALI İNCİBALIĞI (Albumus ORFOZ (Epinephelus guaza) bıpunctatus) Hani türünden ve levrekle akrabadır. Karadeniz, Trakya ve Marmara’daki Ortalama 60-70 santimetreden 1-1,5 akarsularda yaygındır. Boyları 9-13, en metre boy ve 30-40 kilogram ağırlığa çok 16 santimetre olur. Temiz ve hızlı erişebilir. Ege ve Akdeniz balığıdır. akan suların dibe yakınlarında, zaman Taşlık, kumluk ve yosunlu sahil zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. bölgelerinin 8 metreden 150 metre Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını derinliklerine kadar yalnız yaşar. yiyip, su yüzeyindeki sinekleri avlayarak Etoburdur. Đrili, ufaklı kabuklular ve beslenir. Mayıs-haziran arası üreyerek yumuşakçalarla beslenir. Eti çok lezzetli yumurtalarını kumlu, çakıllı sahillere olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. Denizlerimizde az bulunmasına bırakır. Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanısıra, doğadaki değeri rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından daha önemlidir. türün yaşamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir. ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus) Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen, ORKĐNOS (Thunnus thynnus) dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. Denizlerimizde yaşayan iri ve çok Genelde 10-100, seyrek olarak 180 değerli bir balıktır. Uzunlukları 3-4 metre derinlerde yaşar. Denizdeki küçük metre ve ağırlıkları da 100-150 hayvanlar ve balıklarla beslenir. Üreme kilogramdan 800 kilograma kadar mevsimi nisan-ağustos arasıdır. Bu olabilir. Çeşitli türleri vardır. esnada çiftler halinde kaya oyuklarını Orkinos, sürü halinde yaşayan gezici yuva olarak kullanırlar. Daha sonra balıklardandır. Yazın Karadeniz’e yumurtaları korumak için erkekleri nöbet çıktıktan sonra sonbaharda tutar. Doğa değeriyle korunması gerekli Marmara’ya ve oradan da Ege’ye bir balıktır. geçerek hemen bütün Akdeniz’i dolaşırlar. Bu gezilerinde saatte 40- 60 kmetre hızla yol alabilirler. Genel olarak üst sularda yaşarlar. Mart- ağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Yaşam süreleri, ortalama 15 yıldır. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir.

santimetre torik, 60-65 santimetre sivri, 65-70 santimetre altıparmak, 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Taze tüketimi, ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma, ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella) Ot balığı olarak da tanımlanır. 2,000 yıldan beri Çin’de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. Anayurdu Çin’den dünyaya yayılan, bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır. Ortalama 40- 80 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur. En çok 12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Otobur bir balıktır. PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma Günde ağırlığının %120’si kadar ot yer. cretense) Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre Ege’de seyrek, Doğu Akdeniz’de yaygın 120,000 yumurta verir. 6-10 santimetre bulunan, fazla göçler yapmadan sıcak boya eriştikten sonra sadece bitkilerle denizlerin sığ, taşlık ve bol bitkili, bazen beslenir. Ülkemizde henüz tüketim de acı su bölgelerinde yaşayan, çok değeri yoktur. çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. Iskaroz balığı da denir. Deniz yosunlarıyla beslenir. Yaz aylarında üreme yapar ve 812,000 yumurta verir. Sert ve yavan eti yenmez. Doğa değeri yönü ile korunmahdır. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara’nın en ünlü balığıdır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz’e çıkıp, sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara’ya, Çanakkale’ye kadar iner. Süratli ve iyi yüzücüdür. Sürü halindeki LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis) uskumru, kolyoz, istavrit, hamsi, sardalya gibi balıklara saldırarak Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye yer. 18-20° C. sularda 400,000’den inen, dibi kayalık, mağaralı bölümlerinde birkaç milyona kadar yumurta yaşar. Bütün denizlerimizde bulunur. dökerek açık denizde ürer. Boyları 12-18 santimetre olabilir. Bahar Yetiştikten sonra büyümesine göre sonundan ağustosa kadar üreme yapar küçüklerine Vanoz-Gaco, 10-25 ve yumurtalarını çok iyi gizler. santimetre çingene palamudu, 30-35 Plarıktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. santimetre palamut, 40-45 Sert ve lezzetsiz eti yenmez. Az santimetre kestane palamudu, 50-55 bulunduğu için korunmalıdır. santimetre zindandelen, 55-60

PİSİ (Pleuronectes platessa) RĐNA (Dasyatis pastmaca) Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250- 350 gram ağırlıkta olabilen, ekonomik Köpekbalığı ailesinden olup, şeklen değeri yüksek balıklardan biridir. vatoza benzer. Sahillerin 60 metreden Denizlerin kumlu, çakıllı diplerinde, 200 metreye varan derinlerin kumlu, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip, çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak 15-18 yıla kadar yaşar. Sıcak ayları avlanır. Boyları 150 santimetreye diplerde geçirip, kışın sahillere yaklaşır. ulaşabilir. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar Acı sulara, nehir ağızlarına kadar başlıca gıdasıdır. Kışları derinlerde geçirip sokulur. Bir diğer türü de tatlı sularda yaz aylarında kıyılara, tatlı sulara ve yaşar. Üremelerini ocak-mart arasında 5- lagünlere yaklaşır. Çiftleşerek ürer. 6° C. sularda yapar. 800,000-1 milyon Gebelik süresi 15-18 aydır. 78 yavru yumurta verir. yapar. Eti lezzetsizdir. Tüketim değeri yoktur. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı, dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir. PULLU SAZAN (Cyprinus carpio) SARDALYA (Sardine pilchardus) 13.-14. yüzyıldan beri kültür üretimi Sürü halinde, yazın orta, kışın derin yapılan, kolay yetişen, eti lezzetli, sularda yaşayan gezici balıklardır. ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. Eskiden deniz üstünü ateşin 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300,000 aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş yumurta verir. Ortalama 30-40 balığı diye de tanınır. Boyları, ortalama santimetre boy ve 500-1,000 gram 15 santimetre en çok 20-22 santimetre ağırlıkta olur. Doğal yetişenlerinin 100 olur. Deniz içinde henüz yumurtadan santimetre ve 25 kilogram olarılarına çıkmış balık yavruları ve planktonları rastlanır. Sportif avcılığı değerlidir. Su yiyerek beslenir. Karadeniz, Marmara, böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey beslenir. Ege’de bol bulunur. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Yaklaşık 20,000 yumurta verir.

SARIAĞIZ (Argyrosomus regius) SARIKUYRUK (Seriola dumerili) Sıcak ve ılık denizlerde 100-150 metre Akdeniz’de yaşayan, genelde 30-50 derinliklerin taşlık, mercan, kayalık santimetre, en çok 100 santimetre bölgelerinde yaşar. Etçil bir balıktır. olabilen istavrit türünden bir balıktır. Kendinden küçük ne bulursa yer. Diğer ülkelerde 150-200 santimetre Ortalama boyu, 50-60 en çok 2 metre ve olanlarına rastlanır. Yumuşakçalar, 75 kilogram olanlarına da rastlanır. Etinin kabuklular ve küçük balıkları avlayarak lezzet ve verimliliği ile bolca beslendiği kayalık sahillerde küçük avlarıılmasından dolayı ekonomik değeri sürüler halinde yaşar. Üreme devresi, yüksektir. Fazla gezici bir balık değildir. bahardan yaz sonuna kadardır. Eti Denizin ısı şartlarına göre bahar lezzetlidir. Japonya’da bol miktarda ortalarından ağustosa kadar üremelerini üretimi yapılır. sürdürürler. SĐNAĞRĐT (Dentex dentex) SARIGÖZ (Spondyliosoma Karagöz ailesinden olan sinağrit, Ege ve cantharus) Akdeniz’in sert, hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. 1-1.5 metre boy ve 10-15 Sparidae ailesinden bir balıktır. Boyları kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. 50 santimetre olabilir. Anatomisi Kabuklular, yumuşakçalar ve özellikle karagöze benzer. Ilık sahil bölgelerinde mürekkep bahğı ile beslenir. Kuvvetli ve bunların uzantısı ılıman denizlerde çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp, yaşar. Karadeniz’de az bulunur. Yaşam yiyebilir. Yazın kıyıların taşlık, kayalık çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. bölümlerinde, kışın da 300 metreye Başlıca besinleri küçük kabuklular, deniz varan derinlerde küçük sürüler halinde soluncanları ve özellikle karidestir. Etleri yaşar. Đlkbahar aylarında üreme yapar. de karagöz ve mercan gibi beyaz, gevrek Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok ve lezzetlidir. Üremeleri, erken ilkbahar kıymetli bir balıktır. Olta avcılığı da aylarından başlayarak yaz sonuna kadar amatörler için değerlidir. devam eder.

SOMON (Salmo salar) SĐVRĐBURUN KARAGÖZ (Diplodus Anayurdu Kuzey Amerika’dan puntazzo) dünyaya yayılmış, üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Boyu, ortalama 60-100 santimetre, ağırlığı Karagöz balıkları, Marmara, Ege ve da 3-15 kilogram olabilir. 150 Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış santimetreye ulaşanları olur. Hızlı balıklarındandır. Karadeniz Bölgesi’nde de rastlanır. 0-400 metre derinliklerde akarsuların, oksijeni bol temiz sularında yaşar. Doğal yetişenleri 2- yaşar. Sivriburun karagöz, 35 3 metre yükseğe atlayıp yüzerek 2- santimetreye kadar büyüyebilen, sürü 3,000 km.’lik nehir kaynaklarına halinde yaşayan, mevsimsel olarak ulaşıp burada ekim-kasım arası beslenme, üreme, kışlama gibi üreme yapar. Doğan yavrular, tekrar nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç acı sulara iniş yapar. Yetişkinleri eden bahklardır. Kıyıların taşlık, çakılları denize de uyum gösterir. Etoburdur. arasında bitkileri ve küçük kabuklularla Böcekler, sinekler, kabuklular ve besinlenir. Bu balıkların mensup olduğu irili-ufaklı balıklarla beslenir. Tatlı su spridea familyasına ait pek çok balık türü balıklarından eti en lezzetli olanıdır. sularımızda yaşar. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir. SĐYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus) Çamur sazanı da denir. En çok 80 SUDAK (Stizostedion fucioperca) santimetre boya ulaşır. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu Marmara, Trakya, Karadeniz ve Göller zeminlerinde, derinlerde, kabuklular ve Bölgesi’nde 10-15 yıl yaşayan, 40-70 yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Eti santimetreden 130 santimetre boy ve 1- lezzetlidir. Çin’de üretimi yapılmasına 5 kg’dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen; karşın ülkemizde değerlendirilmesi henüz hareketli, avcılığı zevkli bir balıktır. araştınlmaktadır. Kendinden küçük balıklarla beslenir. Nisan-mayıs arasında 200,000- 1,000,000 yumurta vererek ürer. Gündüzlerini dipte geçirip, avlarımak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar. Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su balığıdır.

TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia) Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin, suyu TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna) berrak, kumlu zeminlerinde yaşar. Çeşitli türleri vardır. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran, gününü kumlu diplerde Marmara ve Trakya Bölgesi’nde ağır geçirip geceleri avlanır. Küçük akışlı nehirlerin sıcak, sığ ve bitkisi bol organizmalar ve hayvanlarla beslenir; bu bölümlerinde yaşar. Göllerde de yaşam arada avları ile beraber kumları da gösterir. Planktonlar, küçük canlılar ve ağzına alarak çiğner. Nisan-haziran arası bitkilerle beslenir. Mayıs-temmuz arası ürer; yapışkan yumurtalarını taşlara, üreme yapar. Çok yavaş büyür. 3-5 köklere, bitki saplarına bırakır. Taşısıran yaşlarında 10-12, en çok 25-35 balıkları, doğa dengesi yönü ile santimetre olabilir. Eti çok kılçıklı ve değerlidir. lezzetsizdir. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır. TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus) TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio) Karadeniz’e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan, yaşamı diğer kaya Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak balıklarıyla benzerlik gösteren, boyları en sularında, taşlar arasında yaşar. Boyları çok 11-12 santimetre olabilen bir ortalama 12-13 santimetre en çok 20 balıktır. 2-3 yaşlarında olgunlaşan santimetre olur. Su içindeki balık dişileri, topluca yumurta verir. Erkekler yavruları, bitkiler ve özellikle alabalık de nöbet tutarak yumurtaları bekler. yumurtalarıyla beslenir. Tath su levreği Yumuşakçalar ve küçük karideslerle ve tuma balığı için de kendisi yem olur. beslenir. Tatlı sulara girişinde böcek Üreme devresi şubat mayıs arasıdır. Eti larvaları da yer. Doğa dengesi balığıdır. gevrek ve lezzetlidir. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür.

TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus) TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs) Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan, hızlı akan dere veya nehirlerde, 7- Kuzey bölgelerimizdeki, akarsu ve 10 yaşlarında 30-40 santimetre boy ve göllerle, bunların denizle ilişkili acı su 600-1,000 gram ağırlığa erişen bir kefal bölgelerinde yaşar. Boyu 20-35 türüdür. Yavru safhasında küçük kurtlar, santimetre en çok 50 santimetre olabilir. karides ve böcek yavrularıyla Fazla göç etmez. Yumuşakçalar, küçük beslenirken, büyüyünce ot da yer. balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve 7-8° C. sularda mart-haziran arası sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de üreme yapar. Beyaz ve lezzetli etiyle yiyebilir. Nisan-haziran arası 45-50,000 taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları yumurta dökerek ürer. Etinin lezzetsiz ve içinde kıymetli bir balıktır. değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür. TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi) Đlk kez Rusya’nın Abrau Gölü’nde bulunmuş; 1943’de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü’nde rastlanmıştır. Đznik TATLISU KOLYOZ BALIĞI Gölü’nde de yaşamaktadır. Boyları 7-8, (Chalcalbumııs chalcoides) en çok 12 santimetre olan, sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. Planktonlar, küçük su hayvanları ve Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in omurgasızlarla beslenir. 2-3 yaşlarında doğusundaki akarsu ve göllerin olgunlaşıp 10-14° C. sularda haziran- yüzeyinde yaşar. Zaman zaman da ekim aylarında yumurtalarını açık suya nehirlerin denizle karışımı acı su bırakarak ürer. Eti, bölgesel olarak bölgelerine iner. Böylece acı su-tatlı sular tüketilir. Daha ziyade alabalık arasında göçler yapar. 15-30 santimetre yetiştiriciliğinde yem balığı olarak boyunda olabilir. Planktonlar, sinek değerlendirilir., larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. Mayıs-haziran arasında 15- 25,000 yumurtasını taşlık, çakıllık dere kenarlarına bırakır. Yıllar öncesi “chalealbumus chalcoides Đstanbulensis” türü Haliç’te Kağıthane Deresi’nde yaşardı. Etinin lezzeti, bölgesel olan bir balıktır.

TRAKONYA (Trachinus draco) TEKIR (Mullus surmuletus) Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Ortalama 17-18, en çok Karadeniz dışında diğer 35-40 santimetre boya erişir. Hareketsiz denizlerimizde yazın rastlanır. bir balıktır. Fakat deniz dibinde avlarına Boyları 15-35, en çok 25 santimetre karşı çok süratlidir. Zehirleri bir insanı olabilir. Kumluk, çamur veya taşlık sakat bırakabilir. Bu nedenle dikkat kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 edilmelidir. Denizden çıktıktan, hatta metreye kadar derinlerinde gidip öldükten sonra dahi zehirliliği devam gelerek yaşar. Diplerdeki kabuklular, eder. Özel olarak avcılığı yapılmaz. Aynı böcekler ve diğer canlılarla beslenir. zamanda çarpan balığı olarak Yaz aylarında üreyip yapışkan adlandırılan trakonya, küçük balık ve yumurtalarını 10-60 metre derinlere kabuklularla beslenir. Kış aylarında bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma derinlere çekilir. Eti lezzetli olmakla çağlarından beri namlıdır. Bol beraber az avlandığından ekonomik avlanılan, ekonomik değeri yüksek değeri yoktur. bir balıktır. TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus TĐRSĐ (Alosa fallax) cemua) Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi, bir karadeniz balığıdır. Đstanbul Trakya’nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle, bunların deniz Boğazı ve Marmara’da az bulunur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Üreme bağlarıtılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. Boyları 18- mevsimleri ilkbahardır. Yumurta 35 santimetre olur. Kurtlar, balık bırakmak için acı su bölgelerine ve yumurtaları, küçük kabuklular ve sinek nehirlere girerler. Sardalya ailesinden bir larvalarıyla beslenir. Oburluğu diğer balık oları tirsi; taze, tuzlama ve tütsülü değerli balıkların besinleriyle yumurta ve olarak yenir. Ekonomik değeri yüksektir. larvaları için zarar vericidir. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. Eti lezzetlidir. Bol avlanılması doğa için yararlı olur.