Etiket Arşivleri: AMAÇ VE KAPSAM

İrmik ve Unda Benek Sayısı Tayini

1.AMAÇ ve KAPSAM

Bu metod, irmik ve unda kirliliği tespit etmeyi kapsar.

2.PRENSİP:

Belli bir saha içinde bulunan siyah noktaların sayılmasıdır.

3.ALET ve EKİPMANLAR

● 10×10 cm ölçüsünde cam (2×2 cm’lık kısmı açık, diğer yerleri siyah kağıtla veya boya ile kaplı)

● Açık kahverengi kağıt.

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ( Fulya ARICAN ÖZNUR )

SUNUM İÇERİĞİ

Yasal Dayanak

Amaç ve Kapsam

Genel Gereklilikler ve Sorumluluklar

Zorunlu Etiket Bilgileri

Zorunlu Etiket Bilgilerine İlişkin Ayrıntılar

Zorunlu Bilgilerin Bildirimine İlişkin İstisnalar

Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları

Beslenme ve Sağlık Beyanları

Geçiş Hükümleri

Avrupa Birliği Mevzuatı İle Uyum

1000 Dane Ağırlığı Tayini

1000 DANE AĞIRLIĞI TAYİNİ

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu analiz metodu ekim için kullanılacak tohumluklar dışında bütün tahıl ve baklagilleri kapsar.

2. PRENSİP:

Tahılların un verimini tahmin etmek amacıyla danelerin önce tartılması ve sonra sayılması prensibine dayanır.

3. ALET ve EKİPMANLAR:

– Numune bölücü

– Etüv (ısısı ayarlanabilen)

– Analitik terazi (0,01gr duyarlılıkta)

– Laboratuar pensi

– Kurutma kaplarI

– Desikatör (içinde etkin bir kurutucu olan)

– Taneleri saymaya yarayan uygun bir cihaz (fotoelektrikli sayaç) (Eğer yoksa ellede sayım yapılabilir)

– Genel laboratuar araç ve gereçleri

4-KİMYASAL MADDELER:

Kullanılmamaktadır

5. UYGULAMA:

İşlem:

a) Numunenin alındığı haldeki bin dane ağırlığı tayini:

Numune bölücüden geçirilmiş olan örnekten yaklaşık 500 tanelik bir miktar, gelişigüzel alınır ve 0,01gr. yaklaşımla tartılır. Bütün olan taneler ayrılır ve kalanı tartılır. Tayin için tartılan numunenin ağırlığından bunun ağırlığı çıkarılır. Bundan sonra bütün olan taneler sayılır. Aynı numunede iki tayin yapılır.

b) Kuru madde esası üzerinden 1000 dane ağırlığı tayini:

1000 dane ağırlığı kuru madde esasına dayandırılacaksa ayrı bir numunede içinde yabancı madde bulunmayan ve bütün tanedeki rutubet miktarı tayin edilir.

6.Hesaplama:

a) Numunenin alındığı haldeki 1000dane ağırlığı (A) aşağıdaki formülle hesaplanır:

A=

M0=Bütün olan tanelerin ağırlığı (gr)

N= M0 ağırlığı içinde bütün olan tanelerin sayısıdır.

b) Kuru madde esası üzerinden 1000 dane ağırlığı (B) aşağıdaki formülle hesaplanır:

B=

H=Numunenin alındığı haldeki tanelerde bulunan rutubet miktarıdır (%)

7. KAYNAK:

T.S.1136 – Tahıl ve Baklagiller 1000 Dane Ağırlığı Tayini