Streptokok ve Pnömokokların Mikrobiyolojisi ve Enfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları

Streptokok ve Pnömokokların mikrobiyolojisi ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları

 • Streptococcaceae ailesinde,

Streptococcus cinsi

Enterococcus cinsi

Aerococcus nadiren endokardit, menenjit veya ürinersistem inf. İzole edilir

Lactococcus nadiren patojen

Pediococcus GİS ‘in normal florasındadır. Nadiren abselerden izole edilir

Leuconostoc sık olmayarak kan, yara veya abselerden izole edilir.

Gemella nadiren üs solunum sistemi infeksiyonu etkeni

 • Streptokoklar

 • Yuvarlak, 0.6-1.0 mm çapında gram pozitif bakterilerdir.

 • Zincir yaparak çoğalırlar

 • Bazıları diplokok şeklinde bulunurlar.

 • Sporsuz ve hareketsizdirler

 • Streptokokların Sınıflandırılmaları

 • Hemolitik özelliklerine göre:

–Beta hemolitik: Kanlı agardaki kolonilerinin etrafında eritrositlerin tam olarak parçalandığı zonlar oluşur

–Alfa hemolitik: Kanlı agarda kolonilerinin etrafında yeşilimsi bölge oluşur.

–Gama hemolitik: hemoliz oluşturmazlar

 • Sınıflandırılmaları

 • Lancefield’a göre:

 • Hücre duvarlarındaki polisakkaritler ve lipoteikoik asitlere göre sınıflandırma yapılır.

 • Streptokoklar A-H ve K-V arasındaki harflerle isimlendirilen serogruplara ayırmıştır.

 • Bu gruplardaki beta hemolitik streptokoklardan insanlarda en sık hastalık etkeni olanlar; A, B, C, D ve G grubunda bulunanlardır.

 • Jones’a göre:

–I. Piyojenik streptokoklar

–II. Oral streptokoklar

–III. Enterokoklar

–IV. Laktik sterptokoklar

–V. Anaerop streptokolar

–VI. Diğer streptokoklar

 • Streptokoklar fakültatif anaeroptur.

 • Bazı suşları anaerop koşullarda daha iyi ürer.

 • Glukoz fermantasyonu sonunda laktik asit üretirler

 • Katalaz ve oksidaz negatiftirler.

 • Optimal üreme sıcaklığı 37 oC’dir.

 • Besiyerlerine kan, serum, glukoz gibi maddeler eklenerek zenginleştirilmiş besiyerlerinde daha kolay ürerler.

 • At, koyun eritrositleriyle hazırlanan kanlı besiyerindeki hemoliz sonuçları daha iyidir.

 • A Grubu Streptokoklar (S.pyogenes)

 • Oldukça önemli insan patojenidir.

 • Rezervuarı insanların deri ve mukoza membranlarıdır.

 • Virülans faktörleri

 • Lipoteikoik asit: Bakterinin mukozaya yapışmasını sağlar.

 • Kapsül: Bazı suşlarda hiyalüronik asitten oluşan bir kapsülü vardır. Fagositoza karşı korunmada rol alır. Epitel hücrelerine adezyonda etkili olur.

 • M proteini: İki polipeptitten oluşur. Hücre zarına bağlıdır, peptidoglikan tabakasına doğru uzar ve bakteri yüzeyinden dışarı doğru uzanır.

 • Antifagositik etkisi vardır.

 • Hemolizinler

 • Streptolizin O: Oksijene duyarlı, antijenik, kolesterolle inhibe edilir, lökosit, monosit ve kültürü yapılan hücrelere toksiktir. Kardiyotoksik etkisinin bulunması önemlidir.

 • Organizmada anti streptolizin O (ASO) antikorlarının meydana gelmesine neden olur.

 • C ve G grubu streptokoklar da bu hemolizini oluşturabilirler.

 • Streptolizin S: Oksijene dayanıklı, antijenik özellikte olmayan ve çeşitli hücrelere toksik etkisi olan hemolizindir.

 • Kanlı agardaki kolonilerin etrafındaki hemoliz zonunun oluşumuna neden olurlar.

 • Pirojenik ekzotoksinler (Eritrojenik Toksinler)

 • Farklı immünojenik tipleri vardır:

 • Pirojenik A ve C lizojenik bakteriyofajla kodlanır

 • B tipi ise kromozomaldir. Tüm A grubu streptokoklarda bulunmasına rağmen diğerleri bulunmayabilir. İnsan Ig, fibronektin ve diğer hücreleri parçalar.


Bir cevap yazın

Başa dön tuşu