Soğutma Kuleleri ( Doç. Dr. Derya Burcu ÖZKAN )

Kondenserler:

Kondenserler, kompresörden çıkan kızgın soğutucu akışkan buharının soğutularak yoğuşturulduğu elemanlardır. Kondenserleri iki grupta inceleyebiliriz.

Hava soğutmalı kondenser

Su soğutmalı kondenserler: Su soğutmalı kondenserlerde önemli bir sorun özellikle su tarafındaki yüzey kirliliğidir. Kirlilik faktörünün hesaplarda göz önüne alınması gerekir. Su soğutmalı kondenserler çift borulu, spiral borulu, gövde borulu ve buharlaşmalı olarak dört sınıfta toplanabilir. Soğutma suyu hızı 0,5-2 m/s arasında değişmektedir.

Su soğutmalı kondenser

Soğutma Kuleleri

Soğutma kuleleri, sistemden gelen sıcak suyun dolgu üzerine püskürtülmesi ile ısının atmosfere verilerek ortamdan uzaklaşması ile soğuma sağlar. Soğutma kulesi bir ısı uzaklaştırma ünitesidir. Soğutma kulelerinin yaygın kullanım alanları arasında klima sistemleri, üretim tesisleri ve enerji santralleri vardır.

Soğutma kuleleri açık ve kapalı olarak iki tiptedir.

• Açık soğutma kulelerinde, soğutulacak su direkt olarak hava içine küçük memelerden püskürtülür. Küçük damlacıklar halindeki su, etrafından geçen hava tarafından ve kendi buharlaşmasıyla soğutulur. Sudan havaya duyulur ve gizli ısı biçiminde ısı transfer edilir.

Açık Soğutma Kulesi

Kapalı Tip Soğutma Kulesi

Kapalı soğutma kulelerinde ise, soğutulacak su serpantin şeklindeki boruların içindedir. Borunun dışından ise soğutma havası geçer. Bu sırada boru dışına başka bir su püskürtülür. Bu suyun buharlaşması için gerekli ısı boru içindeki soğutulacak sudan çekilir. Böylece kapalı soğutma kulelerinde soğutulacak su dış ortamla temas etmeyerek, kapalı bir devrede soğutulmuş olur.

Açık Kapalı Tip Soğutma Kulesi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu