Mühendislik Ekonomisi ( Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN )

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN

MÜHENDİSLİK VE MÜHENDİS NEDİR?

Mühendislik deneyim ve uygulama yoluyla matematik ve fen ilimlerine ilişkin edinilen bilgilerin, doğanın sunduğu malzeme ve enerjilerin insanlığın yararına ekonomik bir şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmek üzere
değerlendirmeler yapılmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslektir. Mühendis kelimesi ise hendese kelimesinden üretilmiştir. Hesap kitap bilen kişi anlamına gelmektedir.

Mühendis, kendi alanında teknik bilgi ve uzmanlığa sahip, insan, makine‐teçhizat, malzeme, ekipman ve prosesleri kullanmak suretiyle işletmede mal ve hizmet üreten teknik elemandır. Mühendisin amacı, malzeme, kaynak, zaman ve teknoloji gibi girdileri kullanarak maksimum üretim ve faydayı sağlamaktır.

GİRİŞ

İşletmelersınırlı kaynaklara (insan gücü, makine ekipman vb.) sahiptirler. Firmada yada işletmede bu kaynakların kullanılması ile ilgili kararların ekonomik bir yönü vardır. Bu kaynaklar verimli kullanılmalı ve maksimum getiri sağlanmalıdır. Bu sebeple mühendis, kendi alanında kaynakların verimli kullanılması için bütün tedbirleri almak ve gerekli yöntemleri kullanmak zorundadır. Mühendis işte bu noktada Mühendislik Ekonomisi yöntemlerine ihtiyaç duyacaktır

Mühendislik ekonomisi, sınırlı kaynaklar altında alternatif kullanımları belirleyen, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayan ve bu bilgileri en iyi alternatifi seçmek için analiz eden ekonomi bilimidir. Burada amaç, işletme yada firma da karşılaşılacak ekonomik problemleri analiz edebilme, alternatifleri karlılık ölçütüne göre kıyaslayabilme ve karar verebilme yeteneğini kazanmaktır.

MÜHENDİSİN İŞLETMEDEKİ ROLÜ

Mühendis gelir harcamalarından nasıl tasarruf sağlayacaktır ve yatırım harcamalarını nasıl yapacaktır?

1. Kaynakların etkin kullanımı

2. Projelerin hazırlanması

3. Yatırımların yapılması

4. Projenin yürütülmesi ve işletmeye açılması vb. süreçlerde mühendis etkin rol oynayacaktır

Kaynak: http://www.beren.sakarya.edu.tr/sites/beren.sakarya.edu.tr/file/1-Muh-Eko-Hafta_1-SB.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu