Mikroorganizmaların Üreme Özellikleri ve Boyalar

Mikroorganizmaların Üreme Özellikleri ve Boyalar

Bakterilerin çoğalması

►Uygun koşullarda ikiye bölünerek çoğalma

►Aynı genotip ve fenotipte iki yavru hücre

►İki kopya DNA

►Birey sayısında artış: Üreme

►Bölünme başında bakteri hücresinin hacmi artar

►Hücre ve sitoplazma membranında içeri doğru çıkıntı oluşur

►İkiye bölünme

Bakterilerin üreme dönemleri

►Sıvı besiyerinde daha iyi izlenir (yer değişimi mümkün)

►Ekimden sonra düzenli zaman diliminde örnek alınıp 1 mm3 deki bakteri sayısı izlenirse

Dönem                                 Üreme hızı
► A-Gizli (latent)              Sıfır
► B-Hızlanma                   Artar
► C-Logaritmik                 artış Sabit
► D-Duraklama                Bakteri ölümü ile dengeli
► E-Azalma ve ölüm        Sıfır

Gizli (latent) dönem: Yeni ortama uyum

►Çoğalma yok

►Hacim büyür, enzim ve ara maddeler sentezlenir

►Dönemin süresi mikroorganizmaya bağlı

Üremenin hızlandığı dönem:

►Uygun koşullar

►Dönem sonunda rejenerasyon zamanı minumuma ulaşır

Logaritmik üreme dönemi:

►Bakteri sayısı maksimuma ulaşır

►Üreme hızı sabit

►Hücreler küçük

►Fiziksel ve kimyasal etkilere duyarlılar (biyoaktiviteleri yüksek)

Besiyerinde oksijen ve besinlerin azalması, toksik metabolitlerin birikimi ile dönem biter

Bir cevap yazın