Kromatografi

Kromatografi:

Maddelerin; hareketli bir faz yardımıyla sabit (durgun) bir faz üzeride değişik hızlarla hareket etmeleri veya sürüklenmeleri esasına dayanan ayırma yöntemidir.

Durgun faz:

Bir kolon içine veya düz bir yüzeye tutturulmuş faz. Katı bir madde veya katı madde üzerine emdirilmiş sıvı olabilir.

Hareketli faz:

Kromatografide durgun fazın üzerinden veya arasından geçen ve analiti içeren faza hareketli fazdır. Sıvı veya gaz fazında olabilir.

Kromatografi’nin dayandığı temel olaylar

Adsorpsiyon

Dağılma

İyon değiştirme

Boyut eleme

Kromatografik metotları sınıflandırılması

Kolon kromatografisi

Durgun faz bir kolon içine konur, hareketli faz yerçekimi veya basınç etisiyle kolon içinden geçirilir

Düzlemsel kromatografi

Durgun faz düz bit yüzey veya kağıttır.

Kolon kromatografisi

Elüsyon:

Bir kolondan sürekli taze çözücü geçirerek çözünmüş bileşenlerin yıkanarak
taşınmasıdır.

Elüent:

Durgun faz tarafından alıkonan analiti hareket ettirmek için kullanılan çözücü.


Kaynak: http://web.itu.edu.tr/~ozcanm/kim/kromatografi.ppt

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu