Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz Metodları Tebliği

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 20.03.2002-24701

Tebliğ No: 2002/16

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 29/12/.2001 tarihli ve 24625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği”nde belirtilen insan tüketimine sunulan kısmen veya tamamen koyulaştırılmış sütlerin ve süttozlarının analiz metodlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, “Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği”nde belirtilen koyulaştırılmış yüksek yağlı süt, koyulaştırılmış tam yağlı süt, koyulaştırılmış yarım yağlı süt, koyulaştırılmış yağsız süt, şekerli koyulaştırılmış süt, şekerli koyulaştırılmış yarım yağlı süt, şekerli koyulaştırılmış yağsız süt, yüksek yağlı süttozu, tam yağlı süttozu, yarım yağlı süttozu, yağsız süttozunun kimyasal analiz metodlarını kapsar.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu