Isı Transferi Formül Kağıdı

FORMÜL KAĞIDI

 Fourier ısı iletim yasası

 Newton soğuma yasası

 Yüzeyin ışınım yayma gücü

 Düzlemsel yüzeyler için iletim direnci

 Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci

 Düzlemsel yüzeylerde toplam ısı transferi katsayısı

 Silindirik yüzeylerde iletim direnci

 Küresel yüzeyler için iletim direnci

 Silindirik yüzeylerde iç ve dış toplam ısı transferi katsayısı,

 Sonsuz Uzunluktaki Kanat için

 Kanat Ucundan Taşınım İle Isı Geçişi-Kısa Kanatcık


Bir cevap yazın