Hammadde Tanım Formu

Örnek Hammadde Tanım Formu;

Hammadde/İngredient AdıBiyolojik,Fiziksel,

Kimyasal Özellikler

OrjinDepolama Sıcaklığı,Raf ÖmrüAmbalajlama ve Dağıtım YöntemleriKullanım veya işlemden önce hazırlama ve/veya işlemeKabul Kriterleri

 

Kuru FasülyeBoya maddesi bulunmamalıdır, suya geçen madde % (m/m) en çok 5,Rutubet % (m/m) 13-14, Ölü böcek parçaları ve yumurtaları bulunmamalıdır.T.MOda sıcaklığı,

2 Yıl

Gıdaya uygun plastik naylon çuvalDirekt TüketimKendine has renk,tat ve kokuda olmalı, acılaşmış, küflenmiş olmamalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemeli, yabancı madde içermemeli.
Nohut
Pirinç
Mercimek
Bulgur

 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi benzer grupları tek bir çatı altında da toplayabilirsiniz veya aşağıdaki gibi her ürün için daha spesifik özellikleri belirtebilirsiniz.

Hammadde/İngredient AdıBiyolojik,Fiziksel,

Kimyasal Özellikler

OrjinDepolama Sıcaklığı,Raf ÖmrüAmbalajlama ve Dağıtım YöntemleriKullanım veya işlemden önce hazırlama ve/veya işlemeKabul

Kriterleri

 

YumurtaKendine has tat ve kokuda olmalıT.M+4 °CKarton koliDirekt tüketimKendine has

tat ve kokuda olmalı

Dana but karkasEtin ph değeri 6.0 – 7.0 değerinde olmalıdır.

Cfu/g 25 g da bulunmamalı spp 25 g da bulunmamalı

0°C ± 2.7 Üretim tarihinden itibaren 10 GünNaylon poşetEtler sağlık damgasını taşımalıdır.
Tavuk BütünÜrünler kendine has tat ve kokuda olacak. Salmonella spp.25 g’da bulunmamalı.0°C ± 2Üretim tarihinden itibaren 5 GünKasaÜrünler kendine has tat ve kokuda olacak. Salmonella spp.25 g’da bulunmamalı.
BalıkGözleri parlak,yüzgeçleri kırmızı,taze olmalı0°C ± 2 -2 GünKasa,poşetGözleri parlak,

yüzgeçleri kırmızı,taze olmalı

Karışık sebzeYabancı madde içermeyecekOda Sıcaklığı – 3 yılLaklanmış tenekeYabancı madde içermeyecek
Taze Sebzeler+5°C± 2- haftalık tüketilirKasaEzik,çürük olmayacak
Taze Meyveler

Bir cevap yazın