Gıda Sektöründe Uygulamalar

GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMALAR

 İnsanların en temel ihtiyaçlarından birisi beslenme ihtiyacı olup, artan nüfus, gelişen sanayi ve değişen hayat koşulları gibi etkenler hazır gıda talebini ve tüketimini hızla arttırmaktadır.

 Gıda ürünleri imalat sektörü, bugün dünyadaki en büyük sektörlerden birisidir. Sektörde, yiyecekler ham olarak alınır, işlenir ve paketlendikten sonra insanların tüketebilmesi için piyasaya sunulur.

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan yıllık istatistikler incelendiğinde, “Gıda Ürünleri İmalatı” sektörde meydana gelen iş kazası sayıları açısından ilk on sıra içerisinde yer aldığı görülmektedir.

 Genel olarak tehlikesiz bir faaliyet kolu olarak görülen gıda ürünleri imalatı sektörü, düşünülenin aksine 2011 yılında 89 sektör arasında iş kazalarının en yoğun olarak yaşandığı yedinci sektör olmuştur.

 Ayrıca, yine aynı yıl içerisinde gıda ürünleri imalatı sektöründe iş kazaları sonucu toplam 42 çalışan hayatını kaybetmiştir.

Gıda Ürünleri İmalat Sanayi Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Ana Nedenleri

 Sektörde meydana gelen kazaların yaklaşık %15’i büyük kaza olarak nitelendirilebilecek, hastanede tedavi gerektiren (özellikle düşüp kayma neticesinde kemik kırılması, yüksekten düşmeler gibi) tipte kazalardır.

 3 günden daha fazla istirahat gerektiren diğer kazalar ise genellikle malzeme kaldırılması ve taşınması sırasında meydana gelen kazalar, bıçak vb. el aletlerinin neden olduğu kazalar ve düşen cisimlerin çarpması sonucu meydana gelen kazalardan oluşmaktadır.

•Aşağıdaki grafikte İngiliz Sağlık ve Güvenlik Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan ve 2008/2009 yıllarında gıda ürünleri imalatı sektöründe meydana gelen majör kazalar ile 3 günden fazla süreyle istirahat gerektiren kazaların nedenleri ve oranları gösterilmiştir.

•Gıda imalatı sektöründe görülen mesleki hastalıkların çok büyük bir kısmı sürekli tekrarlanan yükleme boşaltma işlemlerinden kaynaklanan kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarıdır.

•İşe bağlı oluşan stres ve mental yorgunluk da bir mesleki hastalık olarak değerlendirilmektedir.

•Mesleki astım ve iç burun iltihabı da gıda imalatı sektöründe yoğun görülen bir hastalıktır.

•Ayrıca gıda kimyasallarına ve temizlik işlemlerinde kullanılan diğer kimyasallara maruziyet sonucu oluşan cilt hastalıkları ve yüksek sesli ortamlarda çalışmaya bağlı olarak görülen işitme kayıpları sektörde görülen diğer meslek hastalıklarıdır.

Gıda Ürünleri İmalat Sanayi Sektöründe Görülen Meslek Hastalıkları

•Aşağıdaki grafikte yoğun olarak görülen meslek hastalıkları gösterilmiştir.

•Aşağıda ILO’nun verilerine göre oluşturulmuş bir tablo bulunmaktadır.

•Bütün ülkelerde de en çok cilt hastalıklarına,kas-iskelet sistemi bozukluklarına, işitme sorunlarına, enfeksiyonlara, solunum yolu rahatsızlıklarına,  alerjilere, incinme, burkulmalara ve travmalara rastlanmaktadır.

Kaynak: https://docplayer.biz.tr/1216079-Gida-sektorunde-uygulamalar.html

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu