Geleneksel Gıdalar Teknolojisi – Türk Beslenme Kültürü ( Dr. Müge HENDEK ERTOP )

Beslenme biçimleri, içinde bulunulan kültürel- coğrafi- ekolojik- ekonomik yapıya ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir.

• Türk beslenme kültürü denildiğinde;

• Türkiye’de yaşayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecekler- içecekler

• Bunların hazırlanması, pişirilmesi, korunması

• Bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler

• Yemek yeme adabı ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar anlaşılmalıdır.

Beslenmedeki çeşit zenginliği birçok etkene bağlıdır.

Kısa bir ifadeyle Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik, uzun bir birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim, Selçuklu ve

Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında gelişen yeni tatlar, mutfak kültürümüzün yeni yapısını kazanmasında rol tarihsel süreç boyunca oynamıştır.

• İstanbul’un fethinden önce sade bir mutfak anlayışıyla karşılaşmaktayız. Selçuklular dönemindeki altın ve gümüş tepsilerle ve çeşitli yemeklere hazırlanan sofralara karşılık, Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında gösterişten uzak uygulamalar görülmektedir. Öyle ki II. Murat(1421-1444) döneminde Edirne’ye gelen Avusturya sefiri De La Brukier, padişah sofrasında sadece etli pirinç pilavı ve kupada içecek olduğunu anlatır.

• Yavuz Sultan Selim(1512-1520) yemek çeşitlerini yirmi üçe çıkartmıştı lakin kendisi bunların içerisinden seçtiği tek bir yemeği yemekteydi.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu