Folik Asit ( Vitamin-B9 )

Folik asit(vitamin-B9)

•Emilimi,metabolizması,fonksiyonları

•Homosistein metabolizması

•Eksikliğinde trombotik ve artriel hastalıklar

Emilimi metabolizması ve fonksiyonları

Bağırsak mukoza hücreleri tarafından emilmektedir. Serbest folik asit ince bağırsağın proksimal kısmından daha hızlı olmakla beraber tüm ince barsak boyunca absorbe edilmektedir. Fakat emilim yeri esas olarak jejunumdur.

Emilim için folik asit besinlerde iken monoglutamata hidroliz edilir. Bu folatlar kana karışmak için tekrar monoglutamata dönüşürler.

Poliglumatlar memeli hücre zarlarından geçemezler. absorbe edilmiş monoglutmatlar hücre plazmasına taşınarak orada poliglutamada dönüşerek depo edilir. Daha sonra ise gereken yerlere giderek metabolizma edilirler.

Folik asit bakteriler tarafından da sentezlenmektedir. Sentez olayında ATP CoA ve β-amino benzoik asitle reaksiyona girer daha sonra pteriol mono glutamatik asit oluşur.

•Sülfonomidlerin β-amino benzoik asidin anologu bilinmektedir.

•Sülfanilamidlerin aşırı olduğu ortamda β-amino benzoik asitin yerine geçerek folik asitin sentezini önlemiş olur.

•Uzun süre sülfonilamid kabul eden hastalarda bağırsak florası bozulduğundan, ileride folik asit yetersizliği ortaya çıkabilir.

Folik asidin esas etkili olan sekli 5,6,7,8- tetrahidropteriolglutamatik asittir. Önce pteriolpoliglutamik asit konjugaz etkisi ile 7,8- dihidropteroilmonoglutamik asit üzerinden 5,6,7,8-tetrahidrofolik aside dönüsür.


Kaynak: http://muglaweb.com/vitbiyokimya/powerpoint/fatih.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu