Filtrasyon

FİLTRASYON

FİLTRASYONUN AMACI

İçme suyu arıtımında, askıdaki maddelerin sudan uzaklaştırılmasını sağlayan temel işlemlerin en önemlilerinden biri de filtrasyondur. Filtrasyonla uzaklaştırılabilen başlıca askıdaki maddeler, kil ve silt tanecikleri, mikroorganizmalar, kolloidal ve çökebilir hümik maddeler, bitkisel döküntülerin çürümesinden ortaya çıkan diğer organik tanecikler, koagülasyon sonucunda ortaya çıkan aluminyum ve demir çökeltileri, kireç-soda metoduyla su yumuşatmada meydana gelen, kalsiyum karbonat ve mağnezyum hidroksit çökeltileri ve oksidasyon sonucu meydana gelen demir ve mangan çökeltileridir.

FİLTRE ÇEŞİTLERİ

İçme suyu filtrasyonunda farklı tipte filtreler kullanılabilir.

Filtre malzemesine göre 4 çeşit filtre vardır:

Kum filtreler

Antrasit kömürlü filtreler

Karışık yataklı filtreler

Diatomit filtreler

Hidrolik şartlara veya inşa şekillerine göre çalışan 2 çeşit filtre vardır

1. Yerçekimi ile çalışan filtreler: Bunların üstü açık olup, su filtre ortamından
yerçekimi etkisiyle geçer.

2. Basınçlı filtreler: Bunlarda filtre ortamı basınçlı bir kap içinde bulunur. Su filtre ortamından basınç altında geçer ve basıncı biraz azalmış olarak çıkar.Basınçlı filtre şeması Şekil 4.1 de görülmektedir.

3. Kaplamalı (precoat) filtreler: Bu filtrelerde ,daire şeklinde düz bölümler destek olarak kullanılır. Bu desteklere ince taneli diatome toprağı, ince bir
tabaka halinde kaplanır. Bu tabaka, belli bir süre sonra atılarak yenilenir.
Şekil 4.2 de kaplamalı bir filtre şekli verilmiştir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu