Duyusal Test Teknikleri Soru ve Cevapları

1. Duyusal testlerde hangi yöntem en yaygın olarak kullanılır?

A) İşitsel yöntem

B) Görsel yöntem

C) Dokunsal yöntem

D) Tat ve koku yöntemi

E) Hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) Görsel yöntem.

Açıklama: Görsel yöntem, duyusal testlerde en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde, test malzemesi görsel olarak sunulur ve test edilen bireyin algılaması ölçülür.

2. Bir duyusal testin güvenilir olabilmesi için hangi faktörlerin dikkate alınması gerekir?

A) Test malzemesinin doğru seçilmesi

B) Testin tekrarlanabilirliği

C) Test sonuçlarının objektif olması

D) Testin geçerliliği

E) Hepsi

Cevap için tıklayınız

Cevap: E) Hepsi.

Açıklama: Duyusal testlerin güvenilir olabilmesi için test malzemesinin doğru seçilmesi, testin tekrarlanabilirliği, test sonuçlarının objektif olması ve testin geçerliliği gibi faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.

3. Duyusal testlerin güvenilirliği ne ile ölçülür?

A) Cronbach alpha katsayısı

B) Pearson korelasyon katsayısı

C) Standart hata

D) Varyans analizi

E) Hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Cronbach alpha katsayısı.

Açıklama: Duyusal testlerin güvenilirliği, Cronbach alpha katsayısı ile ölçülür. Bu katsayı, testlerin iç tutarlılığını ölçerek test sonuçlarının güvenilirliğini belirler.

4. Bir duyusal testin geçerli olabilmesi için hangi faktörlerin dikkate alınması gerekir?

A) Testin objektif olması

B) Test sonuçlarının doğru yorumlanması

C) Testin güvenilir olması

D) Testin hedeflenen özelliği ölçmesi

E) Hepsi

Cevap için tıklayınız

Cevap: D) Testin hedeflenen özelliği ölçmesi.

Açıklama: Duyusal testlerin geçerli olabilmesi için testin hedeflenen özelliği ölçmesi gerekmektedir. Diğer faktörler de önemlidir ancak testin hedefine uygun olması en önemli faktördür.

5. Bir görsel duyusal testte, test malzemesi hangi faktörlere göre seçilir?

A) Renk, parlaklık ve kontrast

B) Şekil, boyut ve simetri

C) Ağırlık, yoğunluk ve sertlik

D) Tat, koku ve dokunsal özellikler

E) Hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Renk, parlaklık ve kontrast.

Açıklama: Görsel duyusal testlerde test malzemesi renk, parlaklık ve kontrast gibi faktörlere göre seçilir. Bu faktörler, test malzemesinin doğru şekilde algılanmasını ve test sonuçlarının doğru olmasını sağlar.

6. Bir işitsel duyusal testte, test malzemesi hangi faktörlere göre seçilir?

A) Frekans, şiddet ve süre

B) Ritim, melodi ve armoni

C) Yükseklik, genişlik ve derinlik

D) Tizlik, orta ve bas frekanslar

E) Hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Frekans, şiddet ve süre.

Açıklama: İşitsel duyusal testlerde test malzemesi frekans, şiddet ve süre gibi faktörlere göre seçilir. Bu faktörler, test malzemesinin doğru şekilde algılanmasını ve test sonuçlarının doğru olmasını sağlar.

7. Bir tat duyusal testinde, test malzemesi hangi faktörlere göre seçilir?

A) Tat, kokusu ve dokusu

B) Şeker oranı, tuz oranı ve asit oranı

C) Lezzet, aroma ve dokululuk

D) Rengi, parlaklığı ve yoğunluğu

E) Hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) Şeker oranı, tuz oranı ve asit oranı.

Açıklama: Tat duyusal testlerinde test malzemesi şeker oranı, tuz oranı ve asit oranı gibi faktörlere göre seçilir. Bu faktörler, test malzemesinin doğru şekilde algılanmasını ve test sonuçlarının doğru olmasını sağlar.

8. Bir koku duyusal testinde, test malzemesi hangi faktörlere göre seçilir?

A) Yoğunluk, kalıcılık ve karakteristik özellikler

B) Renk, parlaklık ve kontrast

C) Şekil, boyut ve simetri

D) Tat, koku ve dokunsal özellikler

E) Hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Yoğunluk, kalıcılık ve karakteristik özellikler.

Açıklama: Koku duyusal testlerinde test malzemesi yoğunluk, kalıcılık ve karakteristik özellikler gibi faktörlere göre seçilir.

9. Bir dokunsal duyusal testte, test malzemesi hangi faktörlere göre seçilir?

A) Yumuşaklık, sertlik ve pürüzlülük

B) Şeker oranı, tuz oranı ve asit oranı

C) Frekans, şiddet ve süre

D) Renk, parlaklık ve kontrast

E) Hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Yumuşaklık, sertlik ve pürüzlülük.

Açıklama: Dokunsal duyusal testlerde test malzemesi yumuşaklık, sertlik ve pürüzlülük gibi faktörlere göre seçilir. Bu faktörler, test malzemesinin doğru şekilde algılanmasını ve test sonuçlarının doğru olmasını sağlar.

10. Bir denge duyusal testinde, test malzemesi hangi faktörlere göre seçilir?

A) Yükseklik, genişlik ve derinlik

B) Renk, parlaklık ve kontrast

C) Frekans, şiddet ve süre

D) Ağırlık, yoğunluk ve sertlik

E) Hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: D) Ağırlık, yoğunluk ve sertlik.

Açıklama: Denge duyusal testlerinde test malzemesi ağırlık, yoğunluk ve sertlik gibi faktörlere göre seçilir. Bu faktörler, test malzemesinin doğru şekilde algılanmasını ve test sonuçlarının doğru olmasını sağlar.

Başa dön tuşu