Buğday Esaslı Kahvaltılık Gevrek Üretimi Fizibilite Raporu

1.1. Yatırım Konusu

Yatırım konusu; kahvaltılık tahıl ürünleri sektöründe önemli bir yer tutan, buğday esaslı gevreklerin üretilmesidir.

1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

Kahvaltılık tahıllar, tüketimden önce ısıtma veya pişirme işlemi ihtiyacı duyulan geleneksel (sıcak) tahıl ürünleri ile kutudan çıkarıldığında veya süt ilavesi ile tüketilebilen tüketime hazır tahıl ürünleri, olmak üzere iki grup halinde sınıflandırılır. Geleneksel tahıl ürünleri işlenmiş taze haliyle veya sıcak su ilavesi ihtiyacı duyan pişirilmiş taneler halinde piyasada satılmaktadır. Tüketime hazır tahıl ürünleri ise pişirilebilen ve birkaç yöntemle (gevrekleştirme, genleştirme veya dilimleme işlemleri) modifiye edilebilen taneli ürünlerden üretilmektedirler. Ayrıca tüketime hazır tahıl ürünleri granola gibi tahıl karışımları ürünleri de içermektedir. Kahvaltılık tahıl ürünleri, kuru gıda sınıfına dahil olup, ürünün kullanım şekli ve doğası göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

Geleneksel Yolla Üretilmiş Sıcak Tahıllar (Hot Cereals)

Piyasada işlem görmüş ham tahıl olarak satılırlar. Sıcak olarak tüketilen tipik buğday ve yulaf tahılları bu gruba örnek oluşturmaktadır.

Hazır Geleneksel Sıcak Tahıllar (Instant Hot Cereals)

Piyasada pişmiş tahıl olarak satılan ve tüketilmesi için sadece kaynamış su ilavesine gereksinim duyan tahıllardır. Buğday ve yulaf tahılları yine örnek gösterilebilir.

Tüketime Hazır Tahıllar (Ready to Eat, RTE)

Bu gruptaki tahıl ürünlerinden (mısır unu, mısır kırması, buğday unu vb.) üretilirler. Pişirme işleminden sonra gevrek (flaked), patlak (puffed) ve dilimlenmiş (shredded) ürün gibi alt gruplara ayrılırlar.

Karışık Tüketime Hazır Tahıllar

Diğer tahıllar ve kurutulmuş meyve ürünleri ile kombine edilmiş tahıllardır. Granola tahıl karışımları, bu tip kahvaltılık tahılları en iyi şekilde tanımlamaktadır.

Çeşitli Tahıl Ürünleri

Kendilerine özgü prosesleri ya da son kullanım amacı nedeniyle yukarıdaki sınıflara dahil edilemeyen tahıl ürünleridir. Bebek gıdaları bu gruba dahil edilebilir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu