Asetik Anhidrit Üretim Prosesi

Asetik Anhidritin Fiziksel Özellikleri

Molekül formülü : C4H6O3
Molekül Ağırlığı :102,09
760 mmHg daki kaynama noktası : 138,6 ºC
Donma Noktası :- 73 ºC
Buhar Basınçı : 4 mmHg (20 ºC) , 100 mmHg (36 ºC)
Özgül Ağırlığı : 1,082 (20 ºC)
Sudaki Çözünürlüğü : % 2,6 (Ağırlıkça 20 ºC)

1.GENEL BİLGİLER

Asetik anhidrid ticari olarak pek çok yolla üretilir. Bunlara kısaca değinecek olursak;

1.1 Asetik Asitten Keten Prosesi

Bu teknoloji az bir miktar trietil fosfat ortamında soğuk asetik asidin prolizini içerir. Reaksiyon 700-800°C de olur ve azalan basınçta aşağıdaki gibi gerçekleşir. Verim %85-90 arasındadır. Reaksiyon aşağıdaki gibidir.

1.2 Asetondan Keten Prosesi

Asetonun pirolizi asetik asitten daha düşük sıcaklıklarda (yaklaşık 650°C) meydana gelir ve verim %85-90 arasındadır. Reaksiyon aşağıdaki gibidir.

1.3 Asetaldehitin Oksidasyonu

Bu teknoloji bir kobalt asetat katalizörü kullanılarak perasetik asidin ara üretim yoluyla ilerler. Sıcaklık 50°C ve basınç yaklaşık 50 psi’dir. Etil asetat veya asetik asit gibi bir seyreltik yaygın olarak kullanılır. Hava veya oksijen kullanılabilir, fakat daha çok oksijen kullanımı yapılır ve oksijen reaktör tüpün içerisindeki noktalara enjekte edilir. Asetaldehite dönüşüm yaklaşık %95’dir. Reaksiyon aşağıdaki gibidir.

1.4 Kömürden Asetik Anhidrid Üretimi

Uygulama aşağıdaki basamaklardan oluşur.

1-) Kömürden sentez gazının üretimi

2-) Sentez gazından metanol üretimi

3-) Metil asetat üretmek için asetik asit ve metanolün reaksiyonu

4-) Asetik anhidrit üretmek için metil asetatın karbonilasyonu

Asıl reaksiyon olan metil asetatın karbonilasyonu metil iyodür ile asetik asitdeki bir radyum klorid ve krom hekza karbonil katalizör sistemi kullanılarak yaklaşık 175°C de meydana gelir. Dönüşüm aşağıdaki reaksiyona göre %75’in üzerindedir.

1.5 Kullanım yeri

Asetik anhidrit asetik asidin en büyük tüketicisidir ve başlıca selüloz asetat üretiminde kullanılır. Geriye kalan miktarın çoğu aspirin üretimi ve diğer farmakolojiklerde kullanılır
Aspirin sözcüğü, aslında, asetilsalisilik asit’in ticari adıdır. İkisi de organik bileşik olan salisilik asit ve asetik anhidritten hazırlanır. Ayrıca uyuşturucu üretiminde de kullanılmaktadır.

Dünyadaki Üretim Potansiyeli

Kalitatif Akım Şeması
Kantitatif Akım Şeması
Giriş Akımları
Aseton Girişi Asetik Asit Girişi
Stokiometrik Reaktör
Isı Değiştirici
Isı değiştiricide sıcaklık 50 ºC ‘ den 35 ºC ‘ye düşürüldü.
Flash Ünitesi
50 ºC ve 1 bar basınçta flash ünitesine giren akım; hafif faz olan üst ürün ile ağır faz olan alt ürün olmak üzere ikiye ayrıldı. Ağır faz olan alt ürünün bir kısmı geri devrettirilirken diğer kısmı sistemden alt ürün olarak alındı.
Ayırıcı
Flash ünitesinden gelen alt ürün ayırıcıya gelerek akış oranı 30/1 oranında ayrılmıştır. 30 birim alt ürün olarak 8 nolu akımdan alınırken 1 birim ise 7 nolu akımdan geri devredilmektedir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu