Araştırma Deneme Metodları

 ARAŞTIRMA DENEME METODLARI

1. Bir süt işletmesinde dört ayrı sıcaklığın yoğurt oluşumu üzerine etkisini araştırmak üzere bir deneme kurulmuştur. Araştırma, deneme materyalinin tamamıyla homojen olduğu bir ortamda yürütülmüştür. Her bir sıcaklık için 5 tekerrür yapılmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir. Varyans analiz tablosunu oluşturarak muameleler arasındaki farklılığı test ediniz.

 

1

2

3

4

5

TOPLAM

ORTALAMA

A

19,8

18,9

21,6

18,8

20,1

99,2

19,84

B

20,3

19,1

22,3

18,3

21,1

101,1

20,22

C

23,2

24,1

23,8

24,7

24,3

120,1

24,02

D

25,3

26,2

26,5

22,0

26,2

126,2

25,24

TOPLAM

446,6

22,33

2. 3 FARKLI domates kullanılması sonucu salçalarda meydana gelen renk değişikliği (standart renge göre) miktarlara % olarak aşağıdaki gibi bulunmuştur. Buna göre farklı domates kullanımının standart renge farklı etki yapıp yapmadığına karar veriniz.

Domatesler

Tekerrür

A

B

C

1

15

16

17

2

22

20

13

3

17

19

16

4

16

22

18

5

16

25


274

22

Toplam

86

102

86

3. Vizkoziteleri tarafından her birinde 4’er gözlem bulunan A, B, C, D, yoğurtlarında ortalamalar A = 16,5 B = 13,5 C = 10,5 D = 19,5 olarak bulunmuştur. Grup ortalamaları arasındaki farklılıkların tümünün tesadüfleri ileri geldiği hipotezi reddedilmiştir. Hesaplamalar sonunda F = 3,75 olarak bulunduğuna göre hangi grup ortalamaları arasındaki farklılıkların tesadüften iki gelmediğini LSD ve DUNCAN yöntemiyle belirleyiniz.

4. 3 farklı parsele şeftali bahçesinin parsele kg olarak verimleri şu şekildedir.

VARYETELER

Tekerrür

 

1

3

8

6

2

5

10

5

3

7

9

7

4

4

7

3

Varyans

2,9

1,7

2,9

Muamele varyanslarının homojenlik testini yapınız. Homojen değilse uygun tranformasyon kullanılarak varsayımları sağlayınız.

5. 3 ayrı kalitede sütün randımanını belirlemek için 5 farklı peynirde deneme yapılmıştır. Sütler arasında randıman farkı olup olmadığını test ediniz.

SÜTLER

Peynirler

A

B

C

1

86,6

56,3

35,5

2

85,3

88,6

37,3

3

99,3

80,2

23,9

4

87,2

71,3

44,3

5

91,6

78,8

40,2

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu