Yulaf Esaslı Kahvaltılık Gevrek Üretimi Fizibilite Raporu

 • 1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

 • 1.1. Yatırımın Konusu

 • 1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

 • 1.3. Pazar Durumu

 • 1.3.1 Kurulu Kapasite

 • 1.3.2 Üretim ve Talep Durumu

 • 1.3.3 İthalat ve İhracat Durumu

 • 2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME

 • 2.1 İstihdam Durumu

 • 2.2. Üretim Teknolojisi

 • 2.2.1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

 • 2.2.2. Üretim Metodu

 • 2.3. Türk Standard’ları

 • 2.4. Ürün Fiyatları

 • 2.5 Üretim Kapasitesi

 • 2.6 Üretim Akış Şeması

 • 2.7. Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri

 • 2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri

 • 2.9. Termin Plânı

 • 3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME

 • 3.1. Sabit Yatırım Tutarı

 • 3.1.1 Arsa Miktarı ve Tutarı

 • 3.1.2 Kapalı Alan Miktarları ve İnşaat Maliyetleri

 • 3.2. Yıllık Gelir ve Giderler

 • 3.2.1 Yıllık İşletme Gelirleri

 • 3.2.2 Yıllık İşletme Giderleri

 • 3.2.2.1. Amortismanlar

 • 3.2.2.2. Personel Giderleri

 • 3.2.2.3. Hammadde Miktarları ve Tutarı

 • 3.3. İşletme Sermayesi

 • 3.4 Toplam Yatırım Tutarı

 • 3.5 Yatırımın Ekonomik Ömrü

 • 3.6. Projenin Finansmanı

 • 3.7. Satılan Malın Maliyeti

 • 3.8. Yatırımın Ön Değerlendirilmesi

 • 3.8.1. Proforma Gelir-Gider

 • 3.8.2. Yatırımın Kârlılığı

 • 3.8.3. Sermayenin Kârlılığı

 • 3.8.4. Tam Kapasitede Net Katma Değer

 • 3.8.5. Kişi Başına Yatırım Tutarı

 • 3.8.6. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

 • 4. BÖLÜM: EKLER

 • Ek A : Makina ve Teçhizat İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu