Yoğurttaki Titre Edilebilir Asitliği Laktik Asit Cinsinden Belirleme

1.       AMAÇ ve KAPSAM 

Yoğurttaki titre edilebilir asitliği  laktik asit cinsinden belirlemek

2.       PRENSİP

Belli tartımda numune su ile seyreltildikten sonra fenol ftalein indikatörüne karşı ayarlı NaOH ile titre edilir.100 g numunedeki asitlerin toplam milieşdeğer sayısı hesaplanır,laktik asit cinsinden sonuç verilir. 

3.       ALET EKİPMAN

  • Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri

  • Analitik terazi , 0,1mg hassasiyette    

4.       KİMYASALLAR

  • Fenol ftalein indikatör çözeltisi : (%95 (m/m)’lik nötr etil alkolde) , %1 (m/v)’lik

  • 0,1 N NaOH çözeltisi,  ayarlı 

5.       İŞLEM

Karıştırıcı yardımıyla 5-10 saniye karıştırılarak (Numune , süt yağının homojen bir biçimde dağılımını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır.) homojen hale getirilmiş yoğurt numunesinden 100 mL’lik bir erlen içine 10 g tartılır. Üzerine 40°C’deki damıtık sudan 10 mL katılarak bir cam baget ile ezilip karıştırılır. Fenolftalein belirtecinden 0.5 mL katılarak 0,1 N NaOH çözeltisi ile 30 saniye kaybolmayan pembe renk elde edilinceye kadar titre edilir.

6.       HESAPLAMA

Yoğurttaki titre edilebilir asitlik , kütlece yüzde olarak , süt asidi ( laktik asit) cinsinden aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

V x N x f x 0,090 x 100

% Asitlik (laktik asit olarak)  =  ——————————

                                      m

                         V:
Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisinin hacmi , mL

                        m: Deney numunesi kütlesi , g

                        N: NaOH’in normalitesi.

                        f : NaOH çözeltisinin faktörü

                        0,090
= Laktik asidin mili eşdeğer gramı

7.       KAYNAK

TS 1330 / Şubat 1999

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu