Yoğurt ( MEGEP )

 • 1. YOĞURT ÜRETİMİ İÇİN SÜTE UYGULANAN ÖN İŞLEMLER

 • 1.1. Yoğurdun Tanımı ve Tarihçesi

 • 1.2. Yoğurdun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • 1.3. Yoğurdun Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

 • 1.4. Yoğurdun Sınıflandırılması

 • 1.4.1. Yağ Oranlarına Göre

 • 1.4.2. Yapım Tekniğine Göre

 • 1.4.3. Aromasına Göre

 • 1.4.4. Diğer Yoğurt Çeşitleri

 • 1.5. Yoğurda İşlenecek Sütün Seçimi

 • 1.6. Sütün Temizlenmesi

 • 1.7. Standardizasyon

 • 1.7.1. Süt Yağının Standardizasyonu

 • 1.7.2. Kuru Madde Standardizasyonu

 • 1.8. Homojenizasyon

 • 1.9. Isıl İşlem

 • 1.9.1. Isıl İşlemin Patojen ve Diğer Mikroorganizmalara Etkisi

 • 1.9.2. Isıl İşlemin Starter Bakterilerinin Faaliyetleri Üzerine Etkisi

 • 1.9.3. Isıl İşlemin Sütün Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi

 • 1.9.4. Isıl İşlemin Pıhtının Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

 • 1.10. Soğutma

 • 2. İNOKÜLASYON (KÜLTÜR İLAVESİ), AMBALAJLAMA VE İNKÜBASYON

 • 2.1. Yoğurt Bakterileri ve Özellikleri

 • 2.1.1. Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus

 • 2.1.2. Streptococcus thermophilus

 • 2.1.3. Yoğurt Bakterilerinin Ortak Yaşamı

 • 2.2. Yoğurt Üretimi İçin Starter Kültür Hazırlanması

 • 2.2.1. Sıvı Kültürler

 • 2.2.2. Toz Kültürler

 • 2.2.3. Dondurulmuş Kültürler

 • 2.2.4. Kültür Hazırlama Teknikleri

 • 2.3. İnokülasyon (Kültür İlavesi)

 • 2.3.1. Süte Katılacak Kültür Miktarının Hesaplanması

 • 2.3.2. İnokülasyon Şekilleri

 • 2.4. Ambalajlama

 • 2.4.1. Ambalaj Materyalleri

 • 2.4.2. Ambalaj Materyallerinin Sterilizasyonu

 • 2.4.3. Sütün Yoğurt Kaplarına Doldurulması

 • 2.5. İnkübasyon

 • 3. SOĞUTMA VE DEPOLAMA

 • 3.1. Soğutma

 • 3.1.1. Tek Aşamalı

 • 3.1.2. İki Aşamalı

 • 3.2. Depolama

 • 3.2.1. Soğuk Hava Depolarının Özellikleri

 • 3.2.2. Depolama Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

 • 3.2.3. Depolama Sırasında Görülen Değişmeler

 • 3.3. Yoğurtta Görülen Bozulmalar

 • 3.3.1. Mikrobiyal Bozulmalar

 • 3.3.2. Enzimatik Bozulmalar

 • 3.3.3. Kimyasal Bozulmalar

 • 3.4. Yoğurtta Görülen Kusurlar

 • 3.4.1. Görünüş Kusurları

 • 3.4.2. Tat ve Aroma Kusurları

 • 3.4.3. Yapı ve Tekstür Kusurları

 • 3.5. Yoğurt Kalitesine Etki Eden Faktörler

 • 3.5.1. Sıcaklık

 • 3.5.2. Hava

 • 3.5.3. Işık

 • 3.5.4. Ambalaj Materyali

 • 3.5.5. Süre

 • 3.6. Yoğurt Üretim Akım Şemaları

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu