Yenilebilir Nişastada Nem Tayini

 1. AMAÇ ve KAPSAM

Yenilebilir nişastada (buğday, patates, mısır, pirinç, darı ve tapiyoka nişastası) dan birinin belirtilmiş deney şartlarında meydana gelen kütle kaybının  yüzde olarak ifadesidir.

 1. PRENSİP

Deney numunesindeki rutubetin,  etüvde 130-133 oC sıcaklıkta 1.5 saat süre ile kurutulması esasına dayanır.

 1. ALET VE EKİPMANLAR

 • Hassas Terazi

 • Kurutma kabı

 • Etüv

 • Desikatör

 1. KİMYASAL MADDELER

Kimyasal madde kullanılmamaktadır.

 1. UYGULAMA

             Etüvde bulunan kurutma kapları, desikatöre alınarak soğutulur ve kapağı ile birlikte 0.001 g.hassasiyetle tartılarak darası alınır (m0). Darası alınmış kurutma kaplarına  homojen hale getirilmiş(içerisinde topak ve sert kısımlar bulunmayan) deney numunesinden yaklaşık 5±0.25 gr. hızlı bir şekilde tartılır (m1). Kurutma kabı ağzı açık ve içerisindeki numune kabın dip kısmındaki yüzey üzerine eşit şekilde  dağıtılarak  etüve yerleştirilir. Etüvün sıcaklığı tekrar 130ºC’a ulaştığı andan itibaren 1 saat 30 dakika süre ile etüvde kurutulur.

Süre sonunda kurutma kabının kapağı hızla kapatılarak desikatöre yerleştirilir.30-45 dakika sonra oda sıcaklığına ulaşmış olan kurutma kapları desikatörden çıkarılır ve 2 dakika içinde kapakları ile birlikte tartılır (m2).

 1. HESAPLAMA

mo = Sabit tartıma getirilmiş boş ve kapağının kütlesi (gr)

m1 = İçerisinde deney numunesi bulunan kap ve kapağının kurutma işleminden önceki kütlesi.( gr )

m2 = İçerisinde deney numunesi bulunan kap ve kapağının kurutma işleminden sonraki kütlesi. (gr)

M= Rutubet miktarı ( % ).

M= ( m1-m2) x

 1. KAYNAK

TS 1252 EN ISO 1666 Nişasta Rutubet Muhtevası  Tayini- Etüvde Kurutma Metodu/Nisan 2001

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu