Yeni Bir Gıda Olarak Devekuşu Eti ( Meltem SERDAROĞLU )

Özet:   Devekuşu üretimi tüm dünyada hızla artmaktadır. Devekuşu   yetiştiriciliği, üreme   özelliklerinin  yüksek  olması,  değerli  deri,  tüy  ve  ete  sahip  olması  nedeniyle  ülkemizde  de   yaygınlaşmaktadır.  Devekuşu  etinin  üstün  kalitesi sığır  eti  ile  karşılaştırılabilir  düzeydedir.  Bu   derlemede devekuşlarının genel özellikleri, işlenebilen yan ürünleri ve özellikle et karakteristiklerinin tanıtımına yönelik bilgiler sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Devekuşu yetiştiriciliği, devekuşu eti, derisi, tüyü

Ostrich Meat as a New Human Food

Abstract: Ostrich production is growing rapidly on a global scale. Ostrich farming has become   popular  also  in  Turkey  because  of  large  productive  life,  valuable  skin,  feathers  and  meat.  The   superior  quality  of  ostrich  meat  compares  well with beef  fillet. This paper  reviews the  general   properties of ostrich products and especially meat characteristics.

Key words: Ostrich farming, ostrich meat, ostrich leather, ostrich feather

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu