Yemek Hizmeti Alımı Örnek İdari Şartname

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1-   İdareye İlişkin Bilgiler

Madde 2-   İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

Madde 3-   İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

Madde 4-   İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

Madde 5-   İhale Dokümanının Kapsamı

Madde 6-   Bildirim ve Tebligat Esasları

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7-   İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

Madde 8-   İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı

Madde 9-   İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma ve Yasak Fiil veya Davranışlar

Madde 11- Teklif Hazırlama Giderleri

Madde 12- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

Madde 13- İhale Dokümanına İlişkin Açıklama Yapılması

Madde 14- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

Madde 15- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 16- İş Ortaklığı

Madde 17- Konsorsiyum

Madde 18- Alt Yükleniciler

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19- Teklif ve Sözleşme Türü

Madde 20- Kısmi Teklif Verilmesi

Madde 21- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi

Madde 22- Tekliflerin Sunulma Şekli

Madde 23- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği

Madde 24- Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 25- Teklif Fiyata Dâhil Olan Giderler

Madde 26- Geçici Teminat

Madde 27- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 28- Geçici Teminatın Teslim Yeri

Madde 29- Geçici Teminatın İadesi

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30- Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 31- Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 32- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirmelerinin İstenilmesi

Madde 33- Aşırı Düşük Teklifler

Madde 34- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesi

Madde 35- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

Madde 36- İhalenin Karara Bağlanması

Madde 37- İhale Kararının Onaylanması veya İptali

Madde 38- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

Madde 39- Sözleşmeye Davet

Madde 40- Kesin Teminat

Madde 41- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 42- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim

Madde 43- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

Madde 44- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

Madde 46- Fiyat Farkı

Madde 47- Diğer Hususlar


Bir cevap yazın

Başa dön tuşu