Üzüm Şarabı Üretiminde HACCP Uygulamaları

ÜZÜM ŞARABI ÜRETİMİNDE HACCP UYGULAMALARI

1.1 Şarabın Tanımı

1.2 Şarabın Tarihçesi

1.3 Şarapların Sınıflandırılması

1.4 Şarap Üretiminde Kullanılan Üzümler

2.1 HACCP in Tanımı

2.2 HACCP in Tarihçesi

2.3 Ülkemizde HACCP

3.1 İşletmenin Uyması Gereken Ön Koşullar

3.2 HACCP Uygulama Aşamaları

3.2.1 HACCP Takımının Oluşturulması

3.2.1 HACCP Takımının Oluşturulması

3.2.3 Akış Şemasının Oluşturulması ve Yerinde Doğrulanması

3.2.4 Tehlike Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

3.2.4 Tehlike Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

3.2.5 Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

3.2.5.1 Hammadde ve Yardımcı Madde Girdisi

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Kaynaklar
T. CHRISTAKI, C. TZIA Quality and safety assurance in wine making
Akademik Gıda Dergisi
Şarap Teknolojisi Kitabı, Prof. Dr. Nihat AKTAN, Dr. Hatice KALKAN GIDA ENDÜSTRİSİNDE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ: HACCP ve UYGULAMALARI, Prof. Dr. Şeminur Topal
tr.wikipedia.org/wiki/Şarap
www.practicalwinery.com/sepoct00p30.htm
Şarap Tebliği
Sözlük

SQA

Küçük işletmeler Kalite Yönetim Sistemi Standardı; ISO 9001 / 14001 veya gıda güvenliği gibi standartları uygulamak için yeterli kaynağı olmayan fakat iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini hedefleyen firmalara yardımı olması amacıyla hazırlanan bir standarttır. Bu standart ISO standardı olarak kullanılmamaktadır.

Küçük işletme yönetim standardı, uluslararası standartlar uyumludur. Bu standardı uygulayan işletmelerin gelişmeleri ve istemeleri halinde, bu standart ISO standartlarına kolayca dönüştürülebilmektedir.

Gmp

“İyi Üretim Teknikleri” olarak da adlandırılan bu kavram, gıdalarda güvenliği ve yarayışlılığı garanti altına alacak uygulama standartları olarak tanımlanabilir. GMP olarak nitelendirilen kriterler personel, fiziki üretim yerleri ve çevresi, sanitasyon olanakları ve kontrolü, sanitasyon uygulamaları, ekipman dizaynı ve uygunluğu, üretim teknikleri, üretim ve kalite kontrol basamakları gibi bölümler üzerinedir

Ssop

Bu prosedürler binaların, sabit ekipmanın ve diğer fiziksel tesislerin sanitasyon koşullarının sağlanması ve korunması, temizlik ve sanitasyon işlemlerinde kullanılacak bileşiklerin belirlenmesi ve toksik materyallerin depolanması, böcek ve kemirgen kontrolü, gıda ile temas eden yüzeylerin sanitasyonu ve temizlenmiş olan taşınabilir ekipman ve aygıtların saklanması ve kullanılması gibi konuları içerir

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu