Uygun Olmayan Ürün Prosedürü

Aşağıdaki uygun olmayan ürün prosedürü alternatif bir prosedürdür. Prosedür kullanım öncesi firma şartları, ürünler, proses ve dokümantasyon sistemi ile entegrasyon sağlamak için kontrol ve gerektiğinde revize edilmelidir.  

AMAÇ

Girdiler, ürün gerçekleştirme basamakları veya son üründe ortaya çıkan firma standartları ve spesifikasyonları, müşteri istekleri ve yasal zorunluluklara uygun olmayan girdi, yarı mamul veya son ürünün tanımlanması, incelenmesi, dokümante edilmesi, ayrılması, (hatalı kullanımın önlenmesi için) kontrol altında tutulması, dağıtımı yapıldı ise geri çağırılması için uygun metotlar belirlemektir.  

SORUMLULUK

Tüm Birimler:

Girdiler, ürün gerçekleştirme basamakları veya son ürün kalite kontrolü sırasında ortaya çıkan firma standartları ve spesifikasyonları, müşteri istekleri ve yasal zorunluluklara uygun olmayan girdi, yarı mamul veya ürünlerin yönetim temsilcisine bildirilmesinden ve yönetim temsilcisi ile birlikte düzeltici faaliyetin belirlenmesinden, düzeltici faaliyetin etkin olarak uygulanmasından sorumludur. 

Yönetim Temsilcisi:

Birimler tarafından bildirilen uygun olmayan girdi, yarı mamul veya ürünlerin incelenmesi, uygunsuzluğun tescili, tekrarlanmaması için ilgili birim ile etkin bir düzeltici faaliyetin belirlenmesi, uygun olmayan girdinin, yarı mamulün veya son ürünün ayrılması ve ilgili dokümantasyon ve kayıtların oluşturulması, girdilerin ve yarı mamulün kullanılmaması ve son ürünün müşteriye sevk edilmemesinin sağlanmasından uygunsuz ürün müşteri mahallinde tespit edildi ise ilgili amir ve birimlerle temasa geçerek geri çağırma işleminin geri çağırma prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilmesiden sorumludur.  

UYGULAMA

Uygun olmayan girdiler :

Hammadde, yardımcı malzeme (ambalaj malzemeleri dahil) ve işlem yardımcılarının girdi kontrol standart ve spesifikasyonlarına göre kontrolleri sırasında uygun olmayan girdilerin tespiti durumunda uygun olmayan girdiler gerekli şekilde tanımlanmalı, uygunsuz girdi formu ile kayıt altına alınmalı, kırmızı renkli uygunsuz girdi etiketi ile işaretlenmeli, diğer girdileri etkilemeyecek şekilde uygusuz girdi alanına alınmalı ve en kısa sürede tedarikçiye iade edilmesi sağlanmalıdır.

Uygunsuz girdi saylayan tedarikçi, tedarikçi düzeltici faaliyet istek formu ile bilgilendirilmeli ve tedarikçiden ilgili konuda etkin düzeltici faaliyet bildirimi yapılana kadar, tedarikçiden alım kesilmeli yada kontroller ve örnekleme sıklaştırılmalıdır. Gerektiğinde tedarikçi ziyaret edilerek düzeltici faaliyet yerinde doğrulanmalıdır.

Girdi kontroller sırasında uygun olup yada uygunsuzluğu tespit edilemeyip üretim ve depolama sırasında uygun olmayan girdi olarak tespit edilen  yada uygun olmayan girdi haline gelen girdiler de yukarıda anlatıldığı şekilde muamele görür. 

Uygun olmayan yarı mamuller:

Üretim aşamaları sırasında firmamız standart ve spesifikasyonları, yasal zorunluluklar ve müşteri standart ve spesifikasyonlarına göre yapılan kalite kontroller sırasında uygun olmayan yarı mamullerin tespiti durumunda uygun olmayan yarı mamuller gerekli şekilde tanımlanmalı, uygunsuz ürün formu ile kayıt altına alınmalı, kırmızı renkli uygunsuz ürün etiketi ile işaretlenmeli, diğer ürünleri etkilemeyecek şekilde uygusuz ürün alanına alınmalı ve en kısa sürede muamelesine karar verilmelidir.

Uygunsuz yarı mamuller ile ilgili muameleler yeniden işleme, paçallama veya imha olabilir. Uygunsuz yarı mamul muamelesine firma standart ve spesifikasyonları, yasal zorunluluklar ve müşteri standart ve spesifikasyonlarına göre kalite birimi, ilgili birimler ve üst yönetim karar verir. Belirlenen muamele uygunsuz ürün formuna kaydedilir. 

Uygun olmayan son ürünler:      

Üretim aşamaları sırasında firmamız standart ve spesifikasyonları, yasal zorunluluklar ve müşteri standart ve spesifikasyonlarına göre yapılan kalite kontroller sırasında uygun olmayan son ürünlerin tespiti durumunda uygun olmayan ürün gerekli şekilde tanımlanmalı, uygunsuz ürün formu ile kayıt altına alınmalı, kırmızı renkli uygunsuz ürün etiketi ile işaretlenmeli, diğer ürünleri etkilemeyecek şekilde uygusuz ürün alanına alınmalı ve en kısa sürede muamelesine karar verilmelidir.

Uygunsuz ürünler ile ilgili muameleler yeniden işleme, paçallama, müşteri ile görüşülerek ve onayı alınarak sevk, başka bir müşteri standart ve spesifikasyonlarına uygun ise o müşteriye sevk veya imha olabilir. Uygunsuz ürünün muamelesine firma standart ve spesifikasyonları, yasal zorunluluklar ve müşteri standart ve spesifikasyonlarına göre kalite birimi, ilgili birimler ve üst yönetim karar verir. Belirlenen muamele uygunsuz ürün formuna kaydedilir.

Uygunsuz ürünün müşteri mahallinde müşteri tarafından belirlenmesi durumunda müşteri ile görüşülerek uygunsuzluğun ne şekilde giderileceğine yada geri çağırma yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Geri çağırılan ürünler yukarıda belirtilen son ürün muamele metotlarından biri ile muamele edilir. Durum uygunsuz ürün formu ile kayıt altına alınır. 

Uygun olmayan yarı mamul veya son ürün tespiti durumunda üretim durdurulur ve uygunsuzluğun kaynağının ve eğer varsa uygun olmayan diğer ürünlerin tespiti için acil olarak inceleme başlatılır. Uygunsuzluk kaynağı ev uygun olmayan diğer ürünler bulunduktan sonra düzeltici faaliyet belirlenerek düzeltici faaliyet prosedürü uygulanır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu