Use of Olive Pomace Oil in Industry ( Oğuz YÜKSEL )

CONTENT

Abstract

Özet

Acknowledgement

1. INTRODUCTION

1.1. Olive oil pomace

1.1.1. Production of olive oil pomace

1.1.1.1. By using organic solvent

1.1.1.2. By using horizontal axis centrifuges

1.1.2. Composition of olive oil pomace

1.1.2.1. General composition

1.1.2.2. Phenolics

1.1.2.3. Carbohydrates

1.2. Industrial use of olive pomace oil

1.2.1. Animal feed

1.2.2. Soil amendment

1.2.3. Making fuel

1.3. Production of biohydrocarbons from olive pomace oil

1.3.1. Pyrolysis/Hydrotreatment

2. CONCLUSION

REFERENCES

ABSTRACT

As population of humans and requirement of food increases, importance of recycling of food materials increases too. Currently, there are several researches in food technology to recycling of some type of food materials. In this study, I tried to give information about olive pomace oil and its use in industries. Firstly I explained what is olive pomace oil and its composition. I showed how olive pomace oil can obtained from olive. And then I explained type of industries which olive pomace oil is use. The tables show the composition of pomace oil, phenolics and carbohydrate in it. I listed the industry types of olive pomace oil. This was necessary to understand how olive pomace oil can be use in different type of areas. Finally, I tried to explain usage of pomace in biohydrocarbons production.

ÖZET

Dünyada ki insan nüfusu arttıkça, gıda ihtiyacı ve gıda materyallerinin geri dönüşümünün önemi de artmaktadır. Halihazırda bazı gıda materyallerinin geri dönüşümü için gıda teknolojisinde birçok araştırma vardır. Bu çalışmada, pirina yağı ve pirina yağının endüstride ki kullanılışıyla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. İlk olarak, pirina yağının tanımını ve içeriğini açıkladım. Zeytinden nasıl pirina yağı elde edildiğini gösterdim. Sonra pirina yağının kullanıldığı endüstri alanlarını açıkladım. Tablolarda pirina yağının içeriği, fenolikler ve karbonhidratar gösterilmektedir. Pirina yağı endütrilerini sıraladım. Bu pirina yağının endütrinin çeşitli alanlarında nasıl kullanıldığını anlamak açısından gerekliydi. Son olarak, biyohidrokarbon yapımında pirina yağının kullanılışını anlatmaya çalıştım.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu