Ürün Gerçekleştirmenin Planlaması Prosedürü

 

 

 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI  PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi

12.11.2002

Doküman No

-PRS-017

Revizyon Tarihi

—-

Revizyon No

00

Sayfa No

1/2                                                       

1.            AMAÇ

Bu prosedürün amacı firmada sözleşmenin yapılmasından üretimin gerçekleşmesine kadar olan tüm aşamaların tanımlanması ve sorumlulukların belirlenmesidir.

2.            TANIMLAR

KYM: Kalite Yönetim Müdürü

3.            UYGULAMA

3.1        Genel

3.1.1    Ürün gerçekleştirmenin planlanması faaliyetleri, kalite yönetim müdürü  başkanlığında, üretim müdürü ve finans ve satın alma şefi tarafından  oluşan bir proje ekibi tarafından yürütülür. 

3.1.2    Ürün gerçekleştirmesinin planlanması faaliyetleri müşteri ile sözleşmenin yapılmasını takiben bir proje planı oluşturularak başlatılır.

3.1.3    Proje planı oluşturulmadan önce, müşteri şartnamesi ve dokümantasyonu eksiksizlik, geçerlilik ve yeterlilik açısından tekrar gözden geçirilir.

3.2       Proje planının oluşturulması

          Proje planı, müşteri sözleşmelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve   

          proje planı ana başlıkları ele alınarak proje ekibi tarafından oluşturulur.  

          Proje ekibi tarafından gözden geçirilir ve onaylanarak yürürlüğe alınır.  

          Projenin plana uygun olarak gerçekleştirilmesinden proje başkanı  sorumludur.

3.3         Proje planı içeriği ve sorumluluklar

3.3.1    Ürün kalite güvence dosyasının oluşturulması

                Ürün kalite güvence dosyasının oluşturulması için gerekli olan dokümantasyon ve sorumlu personel aşağıdaki gibidir:

·         Ürün sinoptiğinin oluşturulması- Üretim Müdürü ve Kalite Yönetim Müdürü

·         Kontrol planlarının oluşturulması – Kalite Yönetim Müdürü ve Üretim Müdürü

·         Çalışma talimatlarının hazırlanması – Üretim Müdürü ve Kalite Yönetim Müdürü

·         Ambalaj standartlarının oluşturulması – Kalite Yönetim Müdürü

3.3.2    Üretim için gerekli olan materyalin planlanması ve temini

·         Muayene ve deney teçhizatı temini –Kalite Yönetim Müdürü

·         Uygunluğunun onaylanması- Kalite Yönetim Müdürü

3.3.3    Hammadde ve yan sanayi ürünleri ihtiyacının belirlenmesi

·         Hammadde özelliklerinin tanımlanması – Kalite Yönetim Müdürü

·         Hammaddenin temini – Finans ve Satın Alma Şefi

·         Hammaddenin onaylanması- Kalite Yönetim Müdürü

3.4         İlk numunelerin Üretilmesi

·         Numunelerin üretilmesi- Üretim Müdürü

·         Numunelerin muayene ve deneylerinin gerçekleştirilmesi ve onayı –

     Kalite Yönetim Müdürü

Hazırlayan

Kontrol Durumu

Onay

Kalite Yönetim Müdürü

 

Genel Müdür

3.5         Numunelerin onayı ve müşteriye sevki

3.5.1    Numunelerin müşteri şartnamelerine uygun olarak gönderilmesinden ve  sonuçların takibinden Kalite Yönetim Müdürü sorumludur. Numunelerin müşteri tarafından onaylanması durumunda üretim aşamasına gelinmiş olunur. Proje planında belirlenen üretime geçiş zamanı müşteri isteğine  bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3.5.2   Numunelerde müşteri tarafından uygunsuzluklar bulunmuş ise, müşteri raporlarına bağlı olarak gerekli düzelticifaaliyetleri planlamak, yürütmek ve müşteri beklentisine uygun zamanda gerçekleştirmek Kalite Yönetim Müdürü sorumluluğundadır. Kalite Yönetim Müdürü, bu sorumluluğunu Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürüne (MSA-PRS-011) uygun olarak yerine getirir.

3.5.3     Üründe müşteri tarafından gerek numune çalışması aşamasında, gerekse üretim şartlarında herhangi bir değişiklik talebi olması durumunda sözleşmenin gözden geçirilmesi prosedürü (MSA-PRS–009)ve doküman ve veri kontrolü prosedürü (MSA-PRS-002)esasları çerçevesinde hareket edilir.

4.            İLGİLİ DOKÜMANLAR

                 Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

                 Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

                 Doküman Ve Veri Kontrolü Prosedürü                                                      

                 Ürün Gerçekleştirme Planı

                 Ürün Kalite Güvence Dosyası

BÖLÜM

Genel Müdür

Üretim Müdürü

Kalite Yönetim

Müdürü

Genel Müdür

Yardımcısı

Satış Pazarlama

Müdürü

Sorumlu

X

X

X

X

X

Dağıtım

X

X

X

X

X

Hazırlayan

Kontrol Durumu

Onay

 

 

Genel Müdür

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu