Tuz ( NaCI ) Üretimi

Ham tuzun üretimi için bugün dünyada uygulanan belli başlı üç yöntem vardır.

1. Deniz, göl ve diğer doğal tuzlu suların güneş altında buharlaştırılması sonucu tuzun kristalleştirilmesi yöntemi (Evaporasyon). Bu yöntemin uygulanabilmesi o bölgenin iklim koşullarına bağlıdır.

2. Yerkabuğu içerisinde tabakalaşmış tuz yataklarının, kömür üretiminde uygulanan yöntemlerle işletilmesi. Bu tip üretimde en yaygın yöntem oda-topuk yöntemi olmaktadır.

3. Yer kabuğu içerisindeki tuz yataklarının çözelti madenciliği ile işletilmesidir.

Bu yöntemde, yeryüzünden acıtan bir sondaj kuyusuyla tuz kütlesi üzerine su basılır, tuzca doygun bir çözelti oluşturulur.

Brine

Bu çözelti, pompalarla yeryüzüne çekilerek suyundan kurtarıldığında tuz üretim gerçekleşmiş olur.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu