Türkiye’de Avokado Yetiştiriciliğinin Gelişimi, Önemi ve Önerilen Bazı Çeşitler

TÜRKİYE’DE AVOKADO YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞİMİ, ÖNEMİ VE ÖNERİLEN BAZI ÇEŞİTLER

Süleyman BAYRAM M.Alper ARSLAN Ertuğrul TURGUTOĞLU

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA

Özet

Dünya’da avokado sınırlı alanlarda yetiştirildiği ve önemli bir besin değerine sahip olduğu için yüksek fiyatlarda alıcı bulmaktadır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde yaygın olarak ticari yetiştiriciliği yapılan birçok bitki türünün pazarlanmasında, ekonomik nedenlerden dolayı bazı dönemlerde sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların çözümü için avokadonun ticari yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, önemli bir alternatif olarak düşünülmelidir. Dünya avokado üretiminde ilk sıraları alan ve yaklaşık ihracatın % 80’ini karşılayan Meksika, Şili, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerle kıyaslandığında, ülkemizin Avrupa’daki tüketim pazarlarına coğrafik  yakınlığı çok önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemize avokado çeşitleri 1970’li yılların başında girmiş ve Akdeniz sahil şeridinde yayılış göstermiştir. Avokado çeşitlerinin ülkemize adaptasyonu konusunda en kapsamlı çalışma, 1989–2004 yılları arasında BATEM’de yapılmış ve toplam 42 çeşit denenmiştir. Sonuç olarak, ‘Bacon’, ‘Fuerte’, ‘Hass’, ‘Zutano’ ve ‘Ettinger’ çeşitlerinin bölge şartlarında yetiştiriciliğinin yapılabileceği tavsiye edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Avokado, Akdeniz Bölgesi, Ticaret, Çeşit

IMPORTANCE OF AVOCADO CULTIVATION, CRUISING AND PROPOSED SOME VARIETIES IN TURKEY

Abstract

Avocado is a cash crop due to its limited production area and high nutritional value. Many crops commercially produced in Mediterranean region, Turkey, have very often faced marketing problems and significant price fluctuations. Extending avocado production in Mediterranean region is seen as a viable alternative to overcome the problem. Turkey has a geographic advantage, with its proximity to Europe, over major exporters like Mexico, Chile, Peru, Dominic Republic, Kenya and South Africa that provides 80 % of demand. Being introduced in 1970, avocado has entertained expansion for production area in coastal region of Mediterranean region. The largest adaptation study was carried out in BATEM from 1989 to 2004 where 42 cultivars were evaluated. As a result, ‘Bacon’, ‘Fuerte’, ‘Hass’, ‘Zutano’ and ‘Ettinger’ cultivars have been recommend for commercial production in the region.

Keywords: Avocado, Mediterranean region, Commercial, Cultivars

Kaynak: https://bursaobm.ogm.gov.tr/Documents/FikirBahcesi/05/obezite_BSM.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu