Transkripsiyon ve translasyon ( Dr. Gökhan DURMAZ )

Genetik bilginin taşınması 1 Genetik bilginin taşınması Genetik bilgi DNA ile taşınır ve nesilden nesile aktarılır Bu bilginin proteine aktarılmasında aracı molekül mRNA’dır Canlıda karakteristik özelliklerin ortaya çıkmasında ise en önemli rolü proteinler oynar 2 Transkripsiyon Animasyon

Translasyon Animasyon 4 Genetik kod Başlangıç kodonu 5 Genetik kodun okunması n Üç nükleotid bir amino asidi kodlar n Kodonlar üst üste binmez, 3’er 3’er okunur n Kodonlar arasında boşluk yoktur n Bazı amino asitler için birden fazla kodon vardır (genetik kodun dejenerasyonu) n Hemen hemen tüm canlılarda aynı kodon aynı aminoasidi sentezler

tRNA Alanine tRNA UH :Dihidroksi Üridin 2 Ψ: Pseudo Üridin mG: Metil Guanozin m G: Dimetil Guanozin 2 mI: metil inozin I: Inozin T: Ribo Timidin 7 Prokaryotik ve ökaryotik ribozomlar 8 Genel bakış

Faydalı olabilecek linkler n Transkripsiyon n Translasyon


Bir cevap yazın

Başa dön tuşu