Toz Meşrubattaki Titre Edilebilir Asitliğin Belirlenmesi

1.       AMAÇ  ve KAPSAM

Toz meşrubattaki titre edilebilir asitliğin belirlenmesidir.

2.       PRENSİP

Metodun prensibi belirli miktarda deney numunesi damıtık suda çözülür , fenol ftalein indikatörü  kullanarak 0,1 N  NaOH çözeltisi ile titre edilir.

3.       ALET EKİPMAN

  • Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri

  • Hassas terazi

4.       KİMYASALLAR

  • Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v)’lik (%95’lik (v/v)’lik nötr alkolde)

  • 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı

5.       İŞLEM

Numuneler, gerekli ise öğütülür. Homojen bir karışım elde edilinceye kadar en kısa zamanda karıştırılır. Yaklaşık 10 g numune tartılır yeni kaynamış ve soğumuş damıtık suda çözülerek 100 mL’lik ölçülü balonda 100 mL’ye tamamlanır. Bu çözelti gazsız toz meşrubattan yapılmış ise doğrudan gazlı toz meşrubattan yapılmış ise çözeltinin gazı, aktarılarak veya süzülmek suretiyle giderildikten sonra analize alınır.

Hazırlanmış olan numuneden tahmin edilen asitliğe göre, pipetle 25-50 mL’si (V) bir behere alınır. Fenol ftalein belirtecinden en az 3 damla katılır ve en az 30 sn kalan pembe bir renk elde edilinceye kadar 0,1 N NaOH çözeltisi ile çalkalanarak titre edilir (Vt).

6.       HESAPLAMA

Toplam asitlik  % (m/m)  susuz sitrik asit cinsinden verilir.

% (m/m) Asitlik (susuz sitrik asit olarak) = f x N x Vt x 0,064 x 100 x 100 / V x m

= f x 64 x Vt / V x m

N: NaOH ‘ in normalitesi

Vt: Titrasyonda harcanan NaOH hacmi , mL

f: NaOH çözeltisinin faktörü

V: Titrasyon için alınan numune hacmi, mL

m: Başlangıçta tartılan deney numunesi ağırlığı , g

0,064: susuz sitrik asidin mili eşdeğer gramı.

7.       KAYNAK

TS 7058 / Mayıs 1989

TS 1125 / Ekim  1972

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu