Termodinamiğin İkinci Yasası ( Prof. Dr. Ali PINARBAŞI )

Amaçlar

Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak..

Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan geçerli hal değişimlerini belirlemek.

Isıl enerji depoları, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, ısı makineleri, soğutma makineleri ve ısı pompaları kavramlarını tanımak.

Termodinamiğin ikinci yasasının Kelvin-Planck ve Clausius ifadelerini tanımlamak.

Devridaim makineleri kavramlarını tartışmak.

Termodinamiğin ikinci yasasını çevrimlere ve bir çevrim gerçekleştirerek çalışan makinelere uygulamak.

Mutlak termodinamik sıcaklık ölçeğini belirlemek için ikinci yasanın uygulanması.

Carnot çevriminin tanımlanması.

Carnot ilkelerinin, ideal Carnot ısı makinelerinin, soğutma makinelerinin ve ısı pompalarının incelenmesi.

Tersinir ısı makineleri, ısı pompaları ve soğutma makineleri için ısıl verimler ve etkinlik katsayıları ifadelerinin belirlenmesi.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu