Tereyağında Donma Noktası Tayini

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu yöntem; tereyağında donma noktasının tayini amacıyla uygulanmaktadır.

2. PRENSİP

Tereyağının içine farklı yağ karıştırılıp karıştırılmadığının tespiti amacıyla yapılır. Yöntem; çeşitli yağların bileşimlerinde bulunan yağ asitleri ve gliseritlerinin farklı donma noktaları göstermeleri esasına dayanmaktadır.

3.ALET VE EKİPMANLAR

•Manyetik karıştırıcı (200 devir/dakika)

•Termometre (50 0C)

•Tüp veya beher ( 4 cm çap ve 6 cm yükseklikte ağzı mantarla kapatılabilen ve mantar üzerinde termometrenin geçebileceği bir delik bulunan)

•Genel laboratuvar araç ve gereçleri

4.KİMYASAL MADDELER

Kullanılmıyor

5.UYGULAMA

50 0C ‘ye kadar ısıtılmış deney numunesinden 35 ml tüp veya behere konulur. Tüpün ağzı mantar ile kapatılır ve deliğine termometre yerleştirilir. Termometrenin civalı haznesinin yağ içerisinde bulundurulması sağlanır. Tüp, içindeki yağ yüzeyini 2 – 3 cm aşacak miktarda 15 0C’lik su bulunan genişçe bir beher içine yerleştirilir. Yağın ısısı 30 0C ye düşünce, beherdeki magnetik karıştırıcı dakikada 200 devir yapacak şekilde çalıştırılır. Yağın düşüş ısısı termometreden kontrol edilir. Bir ara civa sütununun düşmesi durur. Sonra hafif bir yükselme başlar. Bu sırada karıştırmaya son verilir.

6.HESAPLAMA

Civanın en fazla yükseldiği derece yağın donma noktası olarak kaydedilir.

7.KAYNAK

Yöney, Z . 1973. Süt ve Mamülleri Muayene ve Analiz Metotları A.Ü.Z.F. Yayınları No: 491.Ankara.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu