Tereyağı ( MEGEP )

 • AÇIKLAMALAR

 • GİRİŞ

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1

 • 1. KREMA ELDESİ VE KREMAYA UYGULANAN ÖN İŞLEMLER

 • 1.1. Tereyağının Tanımı ve Besin Değeri

 • 1.2.Tereyağının Sınıflandırılması

 • 1.3.Hammadde Özellikleri

 • 1.4. Krema Eldesi

 • 1.5. Kremaya Uygulanan Ön İşlemler

 • 1.5.1. Kremanın Standardizasyonu

 • 1.5.2. Kremanın Nötralizasyonu

 • 1.5.3. Isıl İşlem

 • 1.5.4. Kötü Tat-Koku Bileşenlerinin Uzaklaştırılması

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2

 • 2. KREMANIN OLGUNLAŞTIRILMASI

 • 2.1. Kremanın Soğutulması

 • 2.1.1. Kremayı Soğutmanın Önemi

 • 2.1.2. Plakalı Soğutucular

 • 2.1.3. Borulu Soğutucular

 • 2.2. Kremanın Olgunlaştırılması

 • 2.2.1. Biyolojik Olgunlaştırma

 • 2.2.2. Fiziksel Olgunlaştırma

 • 2.2.3. Isı Programı (Kristalizasyon)

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–3

 • 3. YAYIKLAMA VE YIKAMA

 • 3.1. Yayıklama Yöntemleri

 • 3.1.1. Kesikli Yöntem

 • 3.1.2. Sürekli Yöntem

 • 3.2. Yayıklama Sırasında Tereyağı Oluşumuna Etki Eden Faktörler

 • 3.2.1. Yayıklama Sıcaklığı

 • 3.2.2. Yayığın Doldurulma Oranı

 • 3.2.3. Yayıklama Hızı ve Süresi

 • 3.2.4. Kremanın Yağ Oranı

 • 3.2.5. Kremanın Olgunlaşma Asitliği

 • 3.2.6. Kremanın Viskozitesi

 • 3.2.7. Yağ Fazının Durumu

 • 3.3. Yayıkaltı Suyunun Ayrılması

 • 3.4. Tereyağının Yıkanması

 • 3.4.1. Yıkamanın Avantaj ve Dezavantajları

 • 3.4.2. Yıkama Suyunun Özellikleri

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–4

 • 4. TEREYAĞININ TUZLANMASI VE MALAKSE EDİLMESİ (YOĞURMA)

 • 4.1. Tereyağının Tuzlanması

 • 4.1.1. Kullanılacak Tuzun Özellikleri

 • 4.1.2. İlave Edilecek Tuz Miktarı

 • 4.1.3. Tuzlama Yöntemleri

 • 4.2. Tereyağının Malakse Edilmesi (Yoğurma)

 • 4.2.1. Yayıklarda Malakse

 • 4.2.2. Sürekli Yöntemde Malakse

 • 4.2.3. Tereyağının Su Oranının Kontrolü

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–5

 • 5. TEREYAĞINI AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

 • 5.1. Tereyağının Ambalajlanması

 • 5.2. Tereyağının Depolanması

 • 5.3. Tereyağı Bozuklukları

 • 5.3.1. Görünüş Bozuklukları

 • 5.3.2. Yapı Bozuklukları

 • 5.3.3. Tat-Aroma Bozuklukları

 • 5.3.4. Depolama Süresince Tereyağlarında Ortaya Çıkan Bozukluklar

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • MODÜL DEĞERLENDİRME

 • CEVAP ANAHTARLARI

 • KAYNAKÇA

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu