Tereyağı Analizleri

TEREYAĞI ANALİZLERİ

Asitlik Tayini
Tuz Tayini
Yağ Tayini
Reichert Meissl Sayısının Tayini

TEREYAĞINDA ASİTLİK:

100 gram tereyağının asitliğini nötralize etmek için harcanan normal kalevinin ml cinsinden miktarıdır.
Kahvaltılık ve mutfak tereyağları ile sade yağda uygulanan bir tayin yöntemidir. Tereyağının sınıf, tip, çeşit özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verir.

•TEREYAĞINDA YAĞ TAYİNİ

Bütirometrenin cam beherciğine 5 g örnek tartılır ve bütirometreye yerleştirilir. Örnek üzerine 17.5 ml sülfirik asit konulup 65°C lik su banyosuna yerleştirilir. Sulu faz berraklaşınca 1 ml amil alkol ilave edilir ve yavaşça çalkalanır.

•Tereyağında Asitlik Analizi:

•Tereyağında RM Analizi

30 g örnek tartılır, 60°C yi geçmeyen sıcaklıkta eritilir. Yağ fazının ayrılması için kaba filtre kağıdına konulan örnek iki saat süre ile etüvde bekletilir.
Ayrılan yağ fazından 5g damıtma balonuna tartılır.
Üzerine 16 ml derişik gliserin ve 2 ml %44 lük NaOH çözeltisi ilave edilir.
Balon hafif alev üzerinde çalkalanarak balon içeriğinin sabunlaşması sağlanır. ısıtma işlemi sıvı berraklaşıp limon sarısı bir renk alınıncaya kadar devam edilir ve 90°C ye soğuması beklenir.
Üzerine kaynatılıp 90°Cye soğutulmuş 90 ml su ilave edilir. Damıtmanın düzenli olabilmesi için balon üzerine 1 g kaynama taşı ve 50 ml 1 N H2SO4 eklenir ve balon polenske damıtma cihazına bağlanır.
Damıtma işlemi 110 ml destilat toplanıncaya kadar sürdürülür.
Elde edilen damıtık 20°C su banyosuna daldırılır ve 10- 15 dk bekletilir ve Whatman No:4 filtre kağıdından 100 ml toplanıncaya kadar süzülür.
Süzüntü üzerine %1 lik fenolftalein indikatör çözeltisinden 0,5 ml ilave edildikten sonra 0,1 N NaOH ile açık pembe renk elde edilinceye kadar titre edilir.
RM= 11* N* (V1-V0)
N=NaOH çözeltisinin normalitesi
V1= Yağlı numunenin titrasyonunda elde edilen sarfiyat
V0= tanık deneyde elde edilen sarfiyat
V1= 29.9 ml
V0 = 0.3 ml
RM=11*0.1*(29.9-0.3) = 32.56
Sonuç olarak;
Süt yağının RM sayısı 23 ile 33 arasında değişir. Kahvaltılık ve mutfak tereyağlarında bu değerin 24ün altında bulunması tereyağının çeşitli yağlarla katkılı olduğunun göstergesidir.

Elde ettiğimiz sonuca göre kullanılan tereyağında başka yağlarla karıştırılmadığı yorumunu yapabiliriz.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu