Temel Hesaplama Teknikleri Arasınavı Soruları ( 2000 – 2001 Güz )

TEMEL HESAPLAMA TEKNİKLERİ

2000-2001 Güz yarıyılı Arasınavı

(Açık Kitap ve Not)

Sınav Süresi : 100 dakika

29.11.2000

No                  :

Adı Soyadı   :

(10) 1. % 80 nem içeren bir gıda maddesi % 90 kuru madde içeiğine kadar kurutulacaktır. Bu işlem sonunda başlangıçtaki suyun uçurulma yüzdesi nedir ?

(30) 2. % 60 nem içeren hamurdan yapılan ekmek pişme sırasında ağırlığının 1/3’ünü kaybetmektedir. % 50 kar eden bir ekmek fabrikası 280 g ekmeği 100,000 TL’sına sattığına göre 1 kg hamurun maliyeti nedir ?

(30) 3. Bileşiminde % 80 C ve % 20 H bulunan sıvı bir yakıt % 35 fazla hava ile yakılmaktadır. Giren C’un % 90’ı CO2, % 8’i CO’e yanmakta % 2 C ise yanmadan kurum (is) olarak çıkmaktadır.

  1. 100 mol yakıt için gerekli teorik hava miktarını bulunuz.

  2. Yaş ve kuru temelde baca gazı analizini yapınız.

(30) 4. Kristal şeker % 15’lik şeker çözeltisinden (F) elde edilmektedir. Besleme çözeltisi filtreden gelen yıkama suyu artığı ile (Rw) ile karıştırıldıktan sonra bir kısım suyun (W1) uçurularak % 60lık konsantre çözeltinin (K) elde edildiği buharlaştırıcıya gelir. Kristalleştiriciye gelen konsantre çözelti (K) burada eleklerden gelen ince kristallerle (FC) karıştırılır. Bu işlemin amacı kristallenmeyi başlatmaktır. Kristalleştiriciden çıkan kristal+çözelti (M) santrifüj filtreye beslenir. Filtreden ayrılan çözelti (Rm) kristalleştiriciye geri beslenir. Kristaller filtrede yıkama suyu (V) ile yıkanarak elde edilen yaş kristaller (WC) kurutucuya verilir. Yıkama suyu artığı (Rw) besleme (F) ile karıştırılmak üzere geri beslenir. Kurutma işleminde sıcak hava (HA) kullanılır, kurutucudan nemli hava (MA) çıkar. Kurutucudan çıkan kristaller (C) eleklerde ince kristaller (FC) ve ürün (P) olarak ayrılır. İnce kristaller (FC) kristalleştiriciye, ürün (P) paketlenmek üzere paketleme ünitesine gider.

Kristal şeker üretim akış şemasını çiziniz.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu