Tehlikeli Atıklar Yönetim Prosedürü

 AMAÇ ve KAPSAM

Kuruluşumuz faaliyetlerinden kaynaklanan ve çevre mevzuatına göre “Tehlikeli Atık” sınıfına giren atık maddelerin toplanması, depolanması, taşınması ve bertaraf yöntemlerinin açıklanmasıdır. Tehlikeli atıkların tespiti, toplanması, depolanması ve üretim/şantiye tesislerinden uzaklaştırılması için gerekli tedbir ve kontrolleri, dokümantasyon ve kayıt faaliyetlerini kapsar.

SORUMLULAR

Fabrika Müdürü, Yönetim Temsilcisi, Bakım Onarım Müdürü, Şantiye Şefi, Üretim Sorumlusu, Bakım Sorumluları

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Kontrol Formu

PROSEDÜR DETAYI

  • Kuruluşta tehlikeli atık olarak; araç ve makinelerden kaynaklanan makine yağları, yağlı bezler, akümülatör ve piller yer almaktadır.

  • Araç ve makinelerden kaynaklanan atık makine yağlarının toplanması, taşınması, muhafazası ve bertaraf işlemleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Kuruluşta atık makine yağlarının toplanması, taşınması ve muhafazası Bakım Sorumluları tarafından gerçekleştirilir. Bu atıkların kuruluş dışındaki alıcı kuruma gönderilmesinden ve bununla ilgili işlemlerin yapılmasından Yönetim Temsilcisi ve Bakım Onarım Müdürü sorumludur.

  • Bakım yapılan makinelerden çıkan atık yağlar, yağ toplama kaplarına boşaltılır ve bakım atölyesindeki yağ toplama variline boşaltılır. Taşıma sırasında yağ atıklarının dökülmesine ve sızıntı meydana gelmesi ihtimallerine karşın yağ toplama varilleri sacdan imal edilmiş havuzda, üzerinde “Atık Yağ” yazan tanıtım etiketi iliştirilerek bekletilir.

  • Yağ toplama varillerinin dolması halinde, atıklar Atık Depolama Alanında bekletilir. Çevre Bakanlığından onaylı atık yağ toplama firmaları ile irtibata geçilir ve varillerin işletmeden uzaklaştırılması sağlanır. Atık yağların bertarafı sırasında şantiyelerde Şantiye Şefi, üretim sahalarında da Yönetim Temsilcisi ve Bakım Onarım Müdürü tarafından Atık Kontrol Formu ( ÇYS.FR.01 ) doldurulur.

  • Taşıma ya da toplama sırasında kimyasal/atık yağın dökülmesi halinde; toplanabilecek durumda ise atık boş kovaya aktarılır, toplanamayacak durumda ise üzeri kumla örtülür. Atık üzerine dökülen kum küreklerle boş kovaya doldurulur, Bakım Onarım Müdürü ve Yönetim Temsilcisine haber verilir. Yönetim Temsilcisi tarafından kova üzerine uyarıcı etiket yapıştırılır, Bakım Onarım Müdürü eşliğinde kuruluş dışındaki atık bertaraf tesisine gönderilmesi sağlanır.

  • Kuruluş bakım atölyesi, üretim alanlarında ve şantiyelerde; yağ, mazot, kimyasal bulaşmış bez parçaları vb. tehlikeli atıklar bölüm içinde tanımlı kaplarda muhafaza edilir ve Atık Depolama Alanında bekletilerek atık bertaraf tesisine gönderilmesi sağlanır.

  • Hizmete yönelik faaliyetlerde kullanılan araçların akümülatörleri, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince ilgili değişimi gerçekleştiren yetkili servislere depozito karşılığı olarak iade edilir.

  • Kuruluşta gerek bakım atölyesinde gerekse idari binalarda kullanım sonrası ortaya çıkan atık piller Depo Sorumlusu tarafından tanımlı kaplarda biriktirilir ve de yetki belgeli bertaraf firmalarına gönderilmek üzere Atık Depolama Alanında bekletilir.

  • Tehlikeli atıklara yönelik tutulan kayıtların orijinalleri Yönetim Temsilcisi tarafından Kayıtların Kontrolü Prosedürüne ( KM.PR.02 ) göre muhafaza edilir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu