Tarımsal Ürünlerde Mikotoksinler

1.GİRİŞ

Tarımsal ürünler hasattan başlayarak işleme ve depolama aşamalarında ortam koşullarına, tarım ürününün bileşimine ve su içeriğine bağlı olarak değişik küflerle kontamine olurlar. Küflerle kontaminasyon iki açıdan önemlidir. Yakın zamana kadar tarımsal ürünlerdeki küflerin varlığı yalnızca bozulmalar, ürün besin değerindeki kayıplar, danelerin çimlenme kabiliyetindeki düşüşler nedeniyle ve özet olarak ekonomik açıdan önemli görülmüştür. Üzerinde fungusların geliştiği tahılların ve yağlı tohum küspelerinin hayvan yemi olarak değerlendirilmesi sakıncalı bulunmamıştır. Ancak gıda ve yemlerde gelişen fungusların gelişme sürecini tamamladıktan sonra birçok durumlarda üzerinde bulundukları ürüne salgıladıkları toksik metabolitler, insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiğinden, küflenme ekonomik boyutunun ötesinde önem taşımaktadır. Fungusların ürettikleri bu sekonder metabolitlere mikotoksin denir (Tunail 2000).

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu