Tarhanada Asitlik Tayini

1.       AMAÇ  ve KAPSAM

Tarhanada bulunabilen serbest yağ asitlerinin alkali çözeltisi ile titrasyonu yoluyla asitlik derecesini tespit etmek.

2.       PRENSİP

Tarhanada bulunan  yağ asitlerini etil alkol ile serbest hale getirdikten sonra süzüp süzüntüden belli miktar alıp, sulandırdıktan sonra  fenol ftalein belirteci varlığında 0,1 N  NaOH çözeltisi ile titre etmektir.

3.       ALET ve EKİPMAN

  • Erlen, kapaklı

  • Hassas terazi ,0,01g duyarlı

  • Huni

  • Büret

  • Süzgeç kağıdı

4.       KİMYASALLAR

  • Etil alkol, %67’lık (nötrleştirilmiş)

  • % 1 (m/v) lik fenol ftalein belirteç çözeltisi, % 95 (v/v) ’lik etil alkolde

  • 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı

5.       İŞLEM

10 g tarhana tartılarak bir erlen içine konulur. Üzerine 50 mL (20°C de) %67’lik nötrleştirilmiş etil alkol katılır, kapağı kapatılarak 5 dakika kuvvetlice çalkalanır, sonra süzgeç kağıdından süzülür. Bu süzüntüden 10 mL alınır, üzerine damıtık su katılarak rengi açılır. Birkaç damla fenol ftalein belirteç çözeltisi konularak değişmeyen pembe renk oluşana kadar 0,1N NaOH çözeltisi ile titre edilir ( Vt ).

Ayrıca 10 mL % 67 lik etil alkol ile bir de tanık deney yapılır. Yapılan sarfiyat kaydedilir ( V0 )

6.       HESAPLAMALAR

100 g tarhanada bulunan asitleri nötrleştirmek için gerekli 1 N NaOH ‘in mL olarak hacmi sonuç olarak verilir.

Asitlik derecesi ( mL N NaOH / 100 g ) =  ( Vt – V0 ) x 50 / m

7.       KAYNAK

TS 2282 / Temmuz 1981

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu